Szukaj

Warsztaty artystyczne "Cuda z różnych krajów".


"Cuda z różnych krajów" to cykl warsztatów artystycznych w tym rękodzielniczych . Podczas zajęć seniorzy przenoszą sią w wirtualną podróż po świecie,  poznają kulturę oraz tradycje różnych krajów. Rozwijają wyobraźnię twórczą, zainteresowania, aktywność. Udział w warsztatach jest dla uczestników zajęć sposobem na pobudzenie poczucia swojej wartości, inspiracją do szerszego zainteresowania się danym krajem, jego kulturą, a także rozwinięciem ukrytych talentów, aktywnym i twórczym spędzaniem czasu. Podczas tych warsztatów  seniorzy rozwijają sprawności manualne,  umiejętności komponowania, kreatywności oraz poczucie estetyki. 

Zadanie  realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.