Szukaj

MAŁOPOLSKIE TALENTY


LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓWBędą to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie. Obejmują zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych, które realizuje każda grupa. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.
Termin wyjazdu: od 23 czerwca do 29 czerwca 2019 r. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w załączonej informacji.
Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 30 kwietnia 2019 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodny z załączonym wzorem. Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT - mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia rozpoczynających się wakacji.
Bardzo prosimy o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w LSMT.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.plLETNIA  SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW

                                  Drodzy Uczniowie, Uczestnicy projektu Małopolskie Talenty
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie.
LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych. Ich celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności, zdobywanych w ramach zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).

Termin wyjazdu: od 23 czerwca do 29 czerwca 2019 r.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w LSMT - mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.
Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 30 kwietnia 2019 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodny z załączonym wzorem. Na podstawie złożonych formularzy zostanie przeprowadzona kwalifikacja, według kryteriów określonych w Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty. Regulamin, informacje organizacyjne dotyczące LSMT oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Stowarzyszenie www.skowd.pl oraz projektu www.malopolskietalenty.pl
Formularze zgłoszeniowe, zgodne z załączonym wzorem, należy składać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r.(decyduje data wpływu). Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione do 10 maja drogą mailową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

INFORMACJA O WYCIECZCE -  I  ETAP EDUKACYJNY


W dniu 27 października 2018 r. (najbliższa sobota) uczestnicy projektu Małopolskie Talenty –
I etap edukacyjny (klasy: IV-VI szkoły podstawowej) wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Podczas pobytu w Muzeum zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia przygotowane przez nauczycieli – opiekunów. Mamy nadzieję, iż tego typu wyjazd zapewni uczniom wspaniały wypoczynek,
ale też dostarczy nowych wiadomości i umiejętności.
Wyjazd do Bóbrki zaplanowany jest na godzinę 8.30 – parking przy kościele Św. Jadwigi Królowej przy ul. Ariańskiej w Gorlicach. Powrót – około godziny 15.00. Uczniowie spoza terenu Gorlic dowożeni i odwożeni są busami zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.
Uczestnicy otrzymują suchy prowiant (drożdżówka i woda mineralna)oraz obiad na miejscu
w Bóbrce.
Bardzo prosimy o punktualność !!
DRODZY UCZNIOWIE !
Liczymy na WAS, na wycieczkę zabierzcie ze sobą wygodne obuwie, ubiór dostosowany do aktualnej pogody, przybory do pisania i koniecznie dobry humor oraz chęci do pracy .
                                 INFORMACJA O WYCIECZCE-  II ETAP EDUKACYJNY

W dniu 20 października 2018 r. (najbliższa sobota) uczestnicy projektu Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny (klasy: III gimnazjum, VII i VIII szkoły podstawowej) wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Podczas pobytu w Muzeum zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia przygotowane przez nauczycieli – opiekunów. Mamy nadzieję, iż tego typu wyjazd zapewni uczniom wspaniały wypoczynek, ale też dostarczy nowych wiadomości i umiejętności.
Wyjazd do Bóbrki zaplanowany jest na godzinę 8.30 – parking przy kościele Św. Jadwigi Królowej przy ul. Ariańskiej w Gorlicach. Powrót – około godziny 15.00. Uczniowie spoza terenu Gorlic dowożeni i odwożeni są busami zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant (drożdżówka i woda mineralna)oraz obiad na miejscu w Bóbrce.

Bardzo prosimy o punktualność !! 
DRODZY UCZNIOWIE ! Liczymy na WAS, na wycieczkę zabierzcie ze sobą wygodne obuwie, ubiór dostosowany do aktualnej pogody, przybory do pisania i koniecznie dobry humor oraz chęci do pracy 


Informacja dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2018/2019
w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, ul. Piękna 9
w ramach projektu „Małopolskie Talenty”


Gorlice, 4 września 2018 r.


Szanowni Państwo,
Rodzice uczniów zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2018/2019
w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, ul. Piękna 9
w ramach projektu „Małopolskie Talenty”

Z radością gratulujemy zakwalifikowania Pani/Pana córki/syna do udziału w II edycji projektu „Małopolskie Talenty” realizowanego dla uczniów I oraz II etapu edukacyjnego z terenu całego powiatu gorlickiego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w partnerstwie z Miastem Gorlice, w obecnym roku szkolnym wsparciem objętych zostanie 96 uczniów z I etapu edukacyjnego oraz 96 uczniów z II etapu edukacyjnego.

Do właściwej realizacji projektu, a przede wszystkim do pełnego wykorzystania przez Państwa dzieci potencjału, jaki w sobie noszą niezbędna jest WSPÓŁPRACA: Państwa jako Rodziców, nas – realizatorów projektu oraz oczywiście jego uczestników – uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zajęć w ramach Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, w których Państwa córka/syn będzie uczestniczyć.

- zajęcia będą prowadzone w okresie od września 2018 roku do maja/czerwca 2019 r. Dokładny harmonogram spotkań dla I oraz II etapu edukacyjnego:
I etap edukacyjny (klasy V, VI): 22 września 2018 r., 6 października 2018 r., 27 października 2018 r., 24 listopada 2018 r., 8 grudnia 2018 r., 9 lutego 2019 r., 23 lutego 2019 r., 9 marca 2019 r., 23 marca 2019 r., 6 kwietnia 2019 r., 27 kwietnia 2019 r. 18 maja 2019 r.
II etap edukacyjny:15 września 2018 r., 29 września 2018 r., 20 października 2018 r., 17 listopada 2018 r., 1 grudnia 2018 r., 2 lutego 2019 r., 16 lutego 2019 r., 2 marca 2019 r., 16 marca 2019 r., 30 marca 2019 r., 13 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r.

- zajęcia odbywają się zawsze w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, ul. Piękna 9 (dzielnica Zawodzie, nieopodal Kościoła pw. Św. Jadwigi Królowej). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:30 a kończą o 14:00 lub 14:45. Realizator projektu zapewnia młodzieży spoza Gorlic bezpłatny transport na zajęcia i z powrotem. W każdym busie młodzież jest pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej, jest zabierana i odwożona w wyznaczone wcześniej punkty zbiorcze w poszczególnych miejscowościach powiatu gorlickiego.

- podczas zajęć dzieci i młodzież otrzymują drugie śniadanie, wodę mineralną oraz ciepły posiłek

- młodzież obowiązuje podczas zająć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych obuwie zamienne !!

- w ramach zajęć dzieci i młodzież będą uczestniczyć w dwóch wycieczkach – ich przewidywany termin to październik 2018 r. oraz kwiecień 2019 r., planowane jest także wyjście do kina

- w czerwcu 2019 r. w Nowym Sączu odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu Małopolskie Talenty połączone z wręczeniem atrakcyjnych nagród w ogłoszonym wcześniej konkursie na najciekawszy projekt edukacyjny zrealizowany podczas zajęć. Wyjazd jest obowiązkową częścią projektu, realizator zapewnia transport, opiekunów, wyżywienie.

- podczas wakacji organizowana będzie najprawdopodobniej Letnia Szkoła Młodych Talentów w Krakowie – jest to bezpłatny, tygodniowy pobyt wraz ze specjalnie przygotowanym programem. O jej organizacji i zasadach rekrutacji decyduje prowadzący projekt parasolowy – Urząd Marszałkowski w Krakowie.

- zajęcia prowadzone w ramach projektu Małopolskie Talenty to zajęcia dla uczniów uzdolnionych – nie są to korepetycje, powtórki materiału przerabianego w szkole – zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami pracy, innymi niż zazwyczaj podczas tradycyjnych lekcji w szkole.

- wiele dodatkowych informacji na temat projektu – jego poprzedniej edycji oraz tej obecnej znajdą Państwo na stronach internetowych http://malopolskietalenty.pl oraz www.skowd.pl, gdzie znajdują się również informacje o nauczycielach prowadzących zajęcia oraz dane kontaktowe do realizatora projektu na terenie powiatu gorlickiego.

- warunkiem niezbędnym do powodzenia projektu i wykorzystania możliwości, jakie daje Państwa dziecku jest FREKWENCJA – dzieci i młodzież muszą uczestniczyć regularnie w zajęciach, o co Państwa – jako odpowiedzialnych Rodziców serdecznie prosimy.informacja dla rodziców

W ramach projektu „Małopolskie Talenty” odbył się konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych z terenu powiatu gorlickiego.
Miło nam przekazać, że dwa projekty z I oraz II etapu edukacyjnego uzyskały nagrodę,
a dwa – wyróżnienie.
I etap edukacyjny:

NAGRODA:
Kompetencje przedmiotowe: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - projekt: „Pozostać sobą - jak media
 i reklamy wpływają na nasze życie?”-  nauczyciel: Małgorzata Stępień

uczniowie: Daria Dutka, Zuzanna Dutka, Magdalena Górska, Gabriela Karpińska, Zuzanna Koszyk, Janina Markowicz, Oliwia Marszałek, Jan Myśliwiec, Szymon Pyznar, Wiktoria Rojek, Daria Stadnicka, Tomasz Szczepanek, Olaf Szymański, Dawid Wroński, Marta Wrońska


WYRÓŻNIENIE:

Kompetencje przedmiotowe: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE - projekt: „Jak promować ulicę, przy której mieszkam?”- nauczyciel: Grzegorz Wieścieciński

- uczniowie: Kacper Dziedzina, Adrian Szura, Jakub Grębski, Szymon Nowak, Dawid Dudra, Kacper Cieśla, Michał Traciak, Bartosz Śliwa, Filip Ludwin, Wiktor Nowak, Piotr Skotnicki, Aleksandra Garbiec, Adrian Ciślak, Mikołaj Sowa, Filip Glewicz, Hubert Kordek

II etap edukacyjny:

NAGRODA:  Kompetencje przedmiotowe: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - projekt: „Jak zostać przedsiębiorcą?”
- nauczyciel: Ewa Druciak-Hul

uczniowie: Karolina Antas, Magdalena Bąk, Emilia Cisowska, Kinga Fyda, Zuzanna Honkowicz, Karolina Jasińska, Magdalena Korzec, Stanisław Kwarciński, Paulina Ligęza, Damian Markowicz, Mikołaj Mikrut, Nadia Niemiec, Vittoria Pesce, Wiktoria Płazińska, Amelia Pyrcioch

WYRÓŻNIENIE:
 Kompetencje przedmiotowe: MATEMATYKA - projekt: „Cuda architektury zbudowane w kształcie brył złożonych - jak wykonać modele tych budynków w skali?”- nauczyciel: Martyna Kowalska

 uczniowie: Przemysław Fryczek, Bartosz Janowski, Aleksandra Jerzak, Dawid Kluk, Jakub Knapik, Wiktoria Korneusz, Kamila Lewandowska, Wiktoria Liana, Mikołaj Sarkowicz, Bartłomiej Semla, Michał Smoła, Izabela Sobol, Ilona Stępień, Patrycja Szlachta, Anna Wieściecińska, Daria Ziomek


Uroczyste podsumowanie I edycji „Małopolskich Talentów” oraz ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacje zwycięskich projektów odbyło się w 19 czerwca 2018 r. w godz. od 10:00 do 15:00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.

Nagrody to tablety, pendrive, koszulki, zewnętrze dyski i inne .

Zwycięzcom Gratulujemy !!!!!!!!!!!!
                                            Informacja dla uczniów wyjeżdżających
 na  LETNIĄ SZKOŁĘ TALENTÓW 24 VI -30 VI 2018 


Na stronie projektu www.malopolskietalenty.pl, będzie informacją o miejscu zbiórki – odjazdu na zajęcia Letniej Szkoły Młodych Talentów.
Dla Powiatu Gorlickiego odjazd będzie ze szkół w których odbywają się zajęcia w CWUZ II etap tj Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach w dniu 24 czerwca br. o godzinie 16.00.
Prosimy o przybycie co najmniej pół godziny wcześniej przed odjazdem.
Przyjazd w to samo miejsce w dniu 30 czerwca br. godziny przedpołudniowe.


Podsumowanie projektu Małopolskie Talenty

 II etap
 http://www.gorlice.pl/pl/225/3865/i-edycja-malopolskich-talentow-zakonczona.html

I etap
http://www.gorlice.pl/pl/225/3764/malopolskie-talenty-%E2%80%93-podsumowanie-projektu.htmlKOMUNIKAT !!!!

W dniach 12 maja i 19 maja 2018 uczestnicy projektu Małopolskie Talenty wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych do Ogrodów Sensorycznych, które zlokalizowane są na terenie Muszyny. Jest to obiekt ogólnodostępny, który oprócz odpoczynku na łonie natury służy także do celów edukacyjnych. Podczas pobytu w ogrodach sensorycznych zostaną przeprowadzone interaktywne zajęcia przygotowane przez nauczycieli – opiekunów. Mamy nadzieję, iż tego typu wyjazd zapewni uczniom wspaniały wypoczynek, ale też dostarczy nowych wiadomości i umiejętności.

Wyjazd do Muszyny zaplanowany jest o godzinie 8.30 spod budynku szkoły. Powrót – około godziny 16.00. Uczniowie spoza terenu Gorlic dowożeni i odwożeni są zgodnie z podanymi wcześniej harmonogramami zajęć.

Uczestnicy otrzymują suchy prowiant, natomiast w drodze powrotnej w Nowym Sączu zatrzymają się na poczęstunek w ulubionej restauracji McDonald.

DRODZY UCZNIOWIE

Liczymy na WAS, na wycieczkę zabierzcie ze sobą wygodne obuwie, przybory do pisania
i koniecznie dobry humor oraz chęci do pracy.
Drodzy Uczniowie – Uczestnicy Projektu „MAŁOPOLSKIE TALENTY”– I etap edukacyjnyW związku z Waszym udziałem z zajęciach prowadzonych w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach przekazujemy garść informacji :

Terminy kolejnych zajęć:
-  7 kwietnia 2018 r.
- 21 kwietnia 2018 r.
- 12 maja 2018 r.
- 26 maja 2018 r.,
 początek zawsze o godz. 8:30 J


Oczekując z utęsknieniem nadejścia prawdziwej wiosny zapowiadamy niespodzianki dla uczestników naszego projektu.
Nie zdradzimy od razu wszystkich, ale uchylając rąbka tajemnicy powiemy Wam, że:
- czekają  Was konkursy i współzawodnictwo w ramach zajęć przedmiotowych i kompetencji społecznych;
- wraz z wiosną więcej czasu będziecie spędzać poza budynkiem szkoły, więc pamiętajcie o wygodnym obuwiu i stosownym ubraniu;
- w maju zaprosimy Was na wycieczkę w ciekawe miejsce, z ciekawym programem i super ekipą znajomych ;)
….. ale żeby tego wszystkiego doświadczyć, to  .... trzeba regularnie uczestniczyć w zajęciach.
Zostaliście wybrani przez niezależną Komisję w Krakowie do grona uzdolnionych uczniów z Małopolski   a to zobowiązuje !!

Zatem do zobaczenia na wszystkich zajęciach CWUZ w Gorlicach !!! J

Ps  . Zaglądajcie na stronę internetową  Stowarzyszenia www.skowd.pl do zakładki „Małopolskie Talenty”


Drodzy Uczniowie – Uczestnicy Projektu
„MAŁOPOLSKIE TALENTY”– II etap edukacyjny
W związku z Waszym udziałem z zajęciach prowadzonych w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach przekazujemy garść informacji :

Terminy kolejnych zajęć:

- 24 marca 2018 r.
- 14 kwietnia 2018 r.
- 28 kwietnia 2018 r.
- 19 maja 2018 r.
- 9 czerwca 2018 r.,
początek zawsze o godz. 8:30


Oczekując z utęsknieniem nadejścia prawdziwej wiosny zapowiadamy niespodzianki dla uczestników naszego projektu.

Nie zdradzimy od razu wszystkich, ale uchylając rąbka tajemnicy powiemy Wam, że:
- czekają Was konkursy i współzawodnictwo w ramach zajęć przedmiotowych i kompetencji społecznych;
- wraz z wiosną więcej czasu będziecie spędzać poza budynkiem szkoły, więc pamiętajcie o wygodnym obuwiu i stosownym ubraniu;
- w maju zaprosimy Was na wycieczkę w ciekawe miejsce, z ciekawym programem i super ekipą znajomych ;)
….. ale żeby tego wszystkiego doświadczyć, to .... trzeba regularnie uczestniczyć w zajęciach.

Zostaliście wybrani przez niezależną Komisję w Krakowie do grona uzdolnionych uczniów z Małopolski a to zobowiązuje !!

Zatem do zobaczenia na wszystkich zajęciach CWUZ w Gorlicach !!!

rozpiska do pobrania
rozpiska do pobrania pdf


NOWE FORMULARZE  - II edycja rekrutacji


Dokumenty do pobrania
Wzór zgłoszenia
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie
Deklaracja udziału
Arkusz nominacji j. angielski
Arkusz nominacji matematyka
Arkusz nominacji przedsiębiorczość
Arkusz nominacji technologie informacyjno-komunikacyjne


 Informacja dotycząca przebiegu rekrutacji uczniów do projektu Małopolskie Talenty w powiecie gorlickim I oraz II etap edukacyjny

1) 10.10. 2017 – Gorlice, 06.11.2017 – Nowy Sącz - spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli koordynatorów, w celu omówienia przebiegu poszczególnych etapów rekrutacji i prawidłowego przeprowadzenia diagnozy uczniów. 

2) 07.11.2017 – 24.11.2017- nabór uczniów do projektu Małopolskie Talenty w oparciu o nominacje nauczycielsko – rodzicielskie, w szkołach podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych powiatu gorlickiego. 

 3) 27.11.2017 – przekazanie przez dyrektorów szkół do Beneficjenta wymaganej dokumentacji tj.: nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej, formularza rekrutacyjnego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia nauczyciela nominującego.

4) 18.12.2017 – odbiór przez dyrektorów szkół od Beneficjenta testów uzdolnień.

Dla każdej szkoły, biorącej udział w diagnozie uzdolnień uczniów, został przygotowany komplet testów uzdolnień, zgodnie z ilością nominowanych uczniów:
a) Test Uzdolnień Językowych;
b) Test Uzdolnień Matematycznych;
c) Test Uzdolnień z Zakresu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych;
d) Skala Uzdolnień Przedsiębiorczych 

5) 19.12.2017 – przeprowadzenie diagnozy w szkołach.

Szacunkowy czas trwania badania uzdolnień wynosił:
Ø około 70 minut – JA
Ø około 70 minut – M
Ø około 70 minut – P
Ø około 60 – 65 minut – TIK 

Testy diagnostyczne z matematyki, języka angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich etapach przeprowadzili nauczyciele przedmiotu, natomiast test diagnostyczny z przedsiębiorczości wychowawcy.
6) 20.12.2017 – przekazanie testów do Beneficjenta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Harmonogram szkoleń projektu "MAŁOPOLSKIE TALENTY"

 

Szanowni Państwo poniżej  przedstawiamy  harmonogram szkoleń nauczycieli 
do projektu Małopolskie Talenty 

 Formularza skierowania kadry.  muszą ponadto dokonać indywidualnej  rejestracji za pomocą Elektronicznego formularza zgłoszeniowego(od środy 18.10 będzie dostępny pod podanym linkiem w wersji ostatecznej). Bardzo prosimy o poinformowanie skierowanych przez Państwa nauczycieli o tym wymogu.
Uprzejmie informujemy, że Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty oraz Regulamin wsparcia nauczycieli CWUZ przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w ramach projektu Małopolskie Talenty, a także Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli będą od 18.10.dostępne na stronie internetowej naszej placówki:http://www.mcdn.edu.pl/
W treści maila umieściliśmy aktywne linki do tych dokumentów, które pozwalają na korzystanie z tych dokumentów już od dziś.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN, tel. 18 443 80 01, w. 16, w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.


Dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM
ARKUSZ NOMINACJI-JĘZYK ANGIELSKI
ARKUSZ NOMINACJI - JĘZYK ANGIELSKI
ARKUSZ NOMINACJI - MATEMATYKA
ARKUSZ NOMINACJI - MATEMATYKA
ARKUSZ NOMINACJI - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ARKUSZ NOMINACJI - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
ARKUSZ NOMINACJI - Technologie informacyjno-komunikacyjne 
ARKUSZ NOMINACJI - Technologie informacyjno-komunikacyjne 
FORMULARZ REKRUTACYJNY
Deklaracja uczestnictwa w projekcie