Szukaj

MAŁOPOLSKIE TALENTY

 
Małopolskie Talenty  -Zakończenie I etapu  dla klas 5-6 SP   i rozdane nagród   dla uczestników projektu !  Wszyscy zostali nagrodzeni .
Gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAŁOPOLSKIE TALENTY Z GORLIC ZNOWU W CZOŁÓWCE!

 

Dobiega końca okres realizacji drugiej edycji dwóch projektów edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice. Projekty: Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny – powiat gorlicki” oraz "Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny – powiat gorlicki” realizowane są w trzech edycjach w kolejnych latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022. Druga edycja prowadzona była od września 2020 roku do maja 2021 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, gdzie utworzono Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych. Część zajęć w ramach projektów odbywała się zdalnie.

W każdym z projektów uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Miasta Gorlice, Gminy Gorlice oraz Gminy Biecz – po 56 uczniów w każdym etapie edukacyjnym (uczniowie klas V-VI oraz VII-VIII). Uczniowie podzieleni na ośmioosobowe grupy uczestniczą w zajęciach z czterech kluczowych  kompetencji przedmiotowych: z języka angielskiego, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, z przedsiębiorczości oraz z kompetencji ponadprzedmiotowych, takich jak m.in. umiejętność uczenia się, pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów itp.

Na zakończenie każdej edycji, Biuro Merytoryczne Projektu „Małopolskie Talenty”, organizuje Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ, a nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom wręczane są wartościowe nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach projektu w latach 2017-2019 realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice i Miasto Gorlice oraz w roku poprzednim w I edycji projektów realizowanych samodzielnie przez SKOWD, również w tegorocznej II edycji - dzieci i młodzież z CWUZ w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 Gorlicach uzyskała znaczną ilość nagród i wyróżnień – łącznie aż 5 nagród i 9 wyróżnień! Warto wspomnieć, że wszystkie prace zgłoszone przez uczniów z naszych projektów zostały bądź nagrodzone bądź wyróżnione! Młodzież z Gorlic kolejny raz rozbiła bank z nagrodami dla Małopolskich Talentów!!

O tym, że warto uczestniczyć w projektach „Małopolskie Talenty” – oprócz możliwości poznania nowych znajomych, zawarcia wartościowych przyjaźni, ciekawego spędzenia wolnego czasu – świadczą także wartościowe nagrody w konkursie, które z pewnością przydadzą się młodym ludziom – są to tablety, dyski zewnętrzne oraz pen-drive’y o dużej pojemności. I na koniec trochę statystyki: 105 uczniów z CWUZ w Gorlicach zdobyło łącznie 14 na 50 przyznanych nagród i wyróżnień. Za swoje projekty edukacyjne otrzymają już w najbliższych dniach nagrody: 54 tabletów, 47 dysków zewnętrznych oraz 50 pen-drive’ów o dużej pojemności. Prawda, że to imponujące wyniki? Gratulujemy!!

 

Forum Młodych Talentów

W bieżącym roku szkolnym Forum Młodych Talentów  odbędzie się 7, 8, 9 i 10 czerwca 2021r. w godz. 13.00 – 15.30 i - ze względu na bezpieczeństwo uczniów w aktualnej sytuacji epidemicznej- zostanie przeprowadzone z formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Tak jak w poprzednich edycjach, celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

W Forum będą uczestniczyć uczniowie zgłoszeni przez Beneficjentów projektów konkursowych. Każdy uczeń zgłoszony do udziału w Forum musi wypełnić indywidulane zgłoszenie, którego wzór zamieszczamy poniżej. Zgłoszenia uczniów przesyłają Beneficjenci projektów konkursowych do 25 maja 2021 r.
Po zebraniu wszystkich zgłoszeń powiadomimy o podziale uczestników na poszczególne dni Forum, zamieszczając informację na stronie projektu oraz mailowo, jak również prześlemy instrukcję do zalogowania na platformie Microsoft Teams.

Szanowni Państwo, Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie.

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia testu kompetencji w ramach projektu Małopolskie Talenty
Test kompetencji w ramach projektu Małopolskie Talenty, odbędzie się 11 czerwca 2021 r.,
 w poniedziałek 
o godz. 11:30. 


Uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiczną, przeprowadzenie testu odbędzie się zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami obowiązującymi w poszczególnych szkołach .


W dniach 15-16 maja uczniowie z Powiatu Gorlickiego klas 7-8 udali się na edukacyjną wycieczkę do Wieliczki, Krakowa Ojcowa i Ogrodzieńca. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Małopolskie Talenty - Etap II ” dofinansowanego z MCP w Krakowie .
Nasza Baza noclegowa Kraków !!!!Centrum !!!
Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu wolontarystycznie opiekę sprawowały osoby z Zarządu Stowarzyszenia.WYCIECZKA DO KRAKOWA I etap- Kopalnia soli w Wieliczce, Muzeum Obwarzanka w Krakowie, Manufaktura czekolady, Ojców , Ogrodzieniec, Pustynia BłędowskaINFORMACJAW dniu 19 kwietnia do Biura Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wsi Dominikowice, wpłynęły 3 oferty do ogłoszonego na stronie zapytania ofertowego w dniu 22 lutego 2021 Zapytanie dotyczyło zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowej wycieczki do Krakowa dla dzieci – młodzieży: uczestników i uczestniczek CWUZ biorących udział w zajęciach dla uczniów zdolnych w ramach realizacji projektu „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny – powiat gorlicki”

W wyniku zapytania , do realizacji zadania wybrano firmę :
Studio Aktive, Sport i Turystyka
Adres Ul Kościuszki 36 , 38-300 Gorlice
Właściciel :Iwona SzaryW dniu 9 marca  do Biura Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wsi Dominikowice ,wpłynęły  3 oferty  do ogłoszonego  na stronie  zapytania ofertowego w dniu 22 lutego 2021 .Zapytanie dotyczyło    zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowej wycieczki do Krakowa dla dzieci – młodzieży: uczestników i uczestniczek CWUZ biorących udział w zajęciach dla uczniów zdolnych  w ramach realizacji projektu „Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny – powiat gorlicki”

 

W wyniku zapytania , do realizacji zadania wybrano firmę :

Studio Aktive, Sport i Turystyka

 Adres Ul Kościuszki

36 38-300 Gorlice

Właściciel :Iwona Szary

 Zajęcia z Małopolskich Talentów trwają


Zaproszenie do składania ofert

na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowej wycieczki do Krakowa dla dzieci – młodzieży: uczestników i uczestniczek CWUZ biorących udział w zajęciach dla uczniów zdolnych  w ramach realizacji projektu „Małopolskie Talenty - powiat gorlicki”.
 
 
 
 
 
Zdjęcia z prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2020/2021
Przedsiębiorczość II etap


Etap I j. angielski "My hand speaks "

Kompetencje społeczne Etap IKompetencje społeczne II etap 

Grupa 3 etap I język angielski
Zapoznanie ze sprzętem oraz tworzenie projektu związanego z modą

Kompetencje społeczne II etap


Kompetencje społeczne I etap


  


TRASY Busa Małopolskie Talenty II ETAP do pobrania

TRASY
WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY W W CWUZ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


wyniki

Zakończenie projektu Małopolskie Talenty II etap.

30 maja 2020 r uczniowie Pierwszej Edycji projektu „Małopolskie Talenty”, podczas ostatnich zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy, potwierdzający ukończenie projektu oraz słodkie upominki .
100 % obecność uczestników potwierdziła, że nauka może być prawdziwą przygodą.
Dziękujemy wszystkim uczniom za to ,że dzielnie uczęszczali na zajęcia i dotrwali do końca I edycji.
Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w prowadzeniu zajęć.

Uwaga !!

Już wkrótce podamy wyróżnione i nagrodzone projekty, zrealizowane podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020.
SZANOWNI PAŃSTWO. 

Drodzy Rodzice i Uczniowie.W związku z dalszym zawieszeniem stacjonarnych zajęć lekcyjnych w szkołach w okresie zagrożenia epidemiologicznego informuję, iż zajęcia w ramach programu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny –realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice , realizowane są w formie zdalnej w terminie wg ustalanego harmonogramu .Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego zawieszeniem zajęć w szkołach, w dniu 14 marca br. (sobota) odwołane zostają zajęcia dla
 
I ETAPU  realizowane w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, ul. Piękna 9 - w ramach projektu MAŁOPOLSKIE TALENTY.


    TRASY AUTOBUSÓW Z UCZNIAMI I ETAP, II ETAP

Trasy I etap

Trasy II etap

Zdjęcia z prowadzonych zajęć

I ETAP

KOMPETENCJE PONADPRZEDMIOTOWEJęzyk angielski


TEMATYKA Kuchnie świata
METODY: problemowe, praktyczne, eksponujące, praca grupowa, indywidualna, wspólnaTEMAT Jak być dobrym opiekunem psa?
METODY komunikacyjna, praca indywidualna, praca w parach i grupach, dyskusja burza mózgu, mapa umysłu, analiza i syntezaNa zajęciach  CWUZ prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL realizujemy tematykę z dziedziny „Morza i oceany”, „Kuchnie świata”, „ Skarby regionu.” Pracujemy nad problemem – jak chronić zagrożone zwierzęta morskie? Albo badamy - Jak miejsce gdzie mieszkamy, położenie geograficzne wpływa na naszą kuchnię? Dowiadujemy się, sprawdzamy  -  co w naszym regionie warto pokazać turystom? Pracujemy metodą aktywną, problemową, metodą projektu. Wykorzystujemy pracę w grupie, pracę indywidualną, burzę mózgu, mapę myślową.
Matematyka


Temat projektu: Jak stworzyć projekt biblioteki szkolnej?

W ramach projektu uczniowie, korzystając z zasobów internetowych zapoznali się z projektami bibliotek szkolnych. Dokonali pomiaru miejsca, do którego stworzą plan biblioteki (sala CWUZ).  Zapoznali się z pojęciem skali i wykorzystali tę wiedzę do opracowania plakatu opisującego rodzaje skali stosowanych w życiu codziennym. Rozwiązywali w grupach zadania dotyczące skali (pracując na materiale źródłowym – mapa Polski i świata), a następnie prezentowali swoje rozwiązania na forum grupy.
Dokonali spisu materiałów i przedmiotów, które chcieliby mieć w swojej bibliotece i na tej podstawie opracowali kosztorys realizacji projektu. Opracowali plan biblioteki szkolnej, dobierając odpowiednią skalę. Odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Gorlicach, gdzie zapoznali się z planem biblioteki oraz pracą  bibliotekarza. Porównali plan biblioteki z planem stworzonym przez siebie i dokonali niezbędnych korekt, które pozwoliły na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie miejsca. Na podstawie planu zaprojektowali makietę przedstawiającą bibliotekę szkolną w odpowiednej skali, wykorzystując wykonane własnoręcznie meble, przedmioty.
Metody pracy: poglądowa, ćwiczenia, burza mózgów, praca z tekstem źródłowym, projektowanie, dyskusja
Przedsiębiorczość

Projekt - "W pułapce zakupów - jak mądrze korzystać z reklam i promocji"
Moduł  - Młodzi konsumenci
Metody pracy - mapa mentalna, praca ze materiałem źródłowym, sondaż uliczny, burza mózgów, plakat, zbieranie informacji w terenie, prezentacja slajdówTIK

TEMATYKA

Jak zaplanować wycieczkę po wybranych miastach Polski?

ŚWIAT WOKÓŁ NAS – technologia informacyjna pomaga się uczyć
METODY PRACY
metoda PBL, praca z arkuszem kalkulacyjnym, program do prezentacji, programem graficznym

II etap
                                         KOMPETENCJE PONADPRZEDMIOTOWE

Tytuł: Niezła ekipa
CV grupy - kim jesteśmy jako grupa.
Opracowanie CV grupy na zasadzie zabawy pozwoliło lepiej się poznać uczestnikom zajęć oraz przećwiczyć budowanie zespołu. CV  zawiera: wiek, zainteresowania, umiejętności, talenty, itp. 
Metody i formy pracy: praca w grupieJęzyk angielski 

Temat: Jak muzyka przenika się z modą w naszym życiu i w świecie?
METODY: komunikacyjna, praca indywidualna, praca w parach i grupach, dyskusja burza mózgu, mapa umysłu, analiza i syntezaNa zajęciach  CWUZ prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL realizujemy tematykę z dziedziny „Podróże kształcą”, „Książki, które czytamy”, „Komu potrzebna jest sztuka?” . Pracujemy nad problemem – Jak wypromować dane miejsce jako atrakcję turystyczną? Albo badamy – Po jakie książki sięga współczesna młodzież? Czy,  Jaki rodzaj sztuki robi największe wrażenie na młodzieży? Pracujemy metodą aktywną, problemową, metodą projektu. Wykorzystujemy pracę w grupie, pracę indywidualną, burzę mózgu, mapę myślową.
Tematyka : Podróże kształcą 
Metody: problemowe, eksponujące, praktyczne, praca grupowa, indywidualna, wspólna


Matematyka
  
                                                          Przedsiębiorczość


1.Temat modułu projektowego: I Człowiek – jednostka przedsiębiorcza.
Temat projektu: Jak wykorzystać swoją przedsiębiorczość, aby pomóc zaspokoić potrzeby innych ludzi w naszej lokalnej społeczności?.
2. Temat modułu projektowego: VII Etyka w życiu gospodarczym i społecznym.
Temat projektu: Jak zostać odpowiedzialnym konsumentem wspierając sprawiedliwy handel?.
3. Temat modułu projektowego: III – Działalność gospodarcza
Temat projektu: Jak zostać przedsiębiorcą?.
Stosowane metody pracy:
Metoda projektu z wykorzystaniem strategii PBL – problem based learning – uczenie się na bazie problemu (rozwiązywanie problemu).
Metody aktywizujące:
- przypadków
- sytuacyjne
- symulacyjne
- decyzyjne
- dyskusja dydaktyczne: burza mózgów, meta plan
- gry dydaktyczne

                                                                          TIK

TEMATYKA 

Jak nowocześnie promować zabytki kultury?
METODY
metoda PBL, praca z programem typu CMS do tworzenia stron internetowych, program do prezentacji, programem graficznym
                      Małopolskie Talenty 2019/2020 - szlifowanie diamentów rozpoczęte !

W powiecie gorlickim ruszyła nowa edycja projektu MAŁOPOLSKIE TALENTY - I, II etap edukacyjny. Projekt o zasięgu wojewódzkim realizowany jest na terenie powiatu gorlickiego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice.
28 września 2019 rozpoczęły się zajęcia z II etapu dla uczniów klas 7-8
Zdolni uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych, nieodpłatnych, rozwijających i inspirujących zajęciach z: języka angielskiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości.                             

Rozpoczęcie zajęć w ramach Małopolskich Talentów - etap I wszystkim uczniom życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy na zajęciach .  Powodzenia!!!

                         21 września 2019 r Start - Meta Czerwiec 2020r

  Małopolskie talenty - dokumenty do pobrania dla nauczycieli


Dziennik zajęć- kompetencje ponadprzedmiotowe
Dziennik zajęć - przedmioty
listy obecności

MAŁOPOLSKIE TALENTY 2019/2010

Deklaracja udziału w projekcie 2019-2020


MAŁOPOLSKIE TALENTY 2019/2010

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, ul. Piękna 9 w ramach projektu „Małopolskie Talenty” (I edycja)

Z radością gratulujemy zakwalifikowania Pani/Pana córki/syna do udziału w I edycji projektu „Małopolskie Talenty” realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów I oraz II etapu edukacyjnego z terenu czterech gmin powiatu gorlickiego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, w obecnym roku szkolnym wsparciem objętych zostanie 56 uczniów z I etapu edukacyjnego oraz 56 uczniów z II etapu edukacyjnego. Do właściwej realizacji projektu, a przede wszystkim do pełnego wykorzystania przez Państwa dzieci potencjału, jaki w sobie noszą niezbędna jest WSPÓŁPRACA: Państwa jako Rodziców, nas – realizatorów projektu oraz oczywiście jego uczestników – uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zajęć w ramach Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, w których Państwa córka/syn będzie uczestniczyć. - zajęcia będą prowadzone w okresie od września 2019 roku do maja/czerwca 2020 roku. 

Dokładny harmonogram spotkań dla I oraz II etapu edukacyjnego:

 I etap edukacyjny (klasy V, VI): 21 września 2019 r., 5 października 2019 r., 26 października 2019 r., 23 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 15 lutego 2020 r., 29 lutego 2020 r., 14 marca 2020 r., 4 kwietnia 2020 r., 25 kwietnia 2019 r. 16 maja 2020 r.

 II etap edukacyjny (klasy VII, VIII): 28 września 2019 r., 19 października 2019 r., 16 listopada 2019 r., 30 listopada 219 r., 14 grudnia 2019 r., 18 stycznia 2020 r., 22 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r., 21 marca 2020 r., 18 kwietnia 2020 r. 9 maja 2020 r., 23 maja 2020 r.

- zajęcia odbywają się zawsze w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, ul. Piękna 9 (dzielnica Zawodzie, nieopodal Kościoła pw. Św. Jadwigi Królowej). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:30 a kończą najpóźniej o godz. 14:45. Realizator projektu zapewnia wszystkim Uczniom bezpłatny transport na zajęcia i z powrotem. W każdym busie młodzież jest pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej, jest zabierana i odwożona w wyznaczone wcześniej punkty zbiorcze w poszczególnych miejscowościach powiatu gorlickiego. - podczas zajęć dzieci i młodzież otrzymują drugie śniadanie, wodę mineralną lub ciepłą herbatę oraz ciepły posiłek. - młodzież obowiązuje podczas zająć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych obuwie zamienne !! - w ramach zajęć przedmiotowych planowane są krótkie wycieczki po terenie powiatu gorlickiego. - uczestnicy, którzy uzyskają na zajęciach frekwencję powyżej 80% otrzymają wartościowe pomoce dydaktyczne - w czerwcu 2020 r. w Nowym Sączu odbędzie się „Forum Młodych Talentów” - uroczyste podsumowanie projektu Małopolskie Talenty połączone z wręczeniem atrakcyjnych nagród w ogłoszonym wcześniej konkursie na najciekawszy projekt edukacyjny zrealizowany podczas zajęć. 
Wyjazd jest obowiązkową częścią projektu, realizator zapewnia transport, opiekunów, wyżywienie. - podczas wakacji organizowana będzie najprawdopodobniej Letnia Szkoła Młodych Talentów w Krakowie (dla II etapu edukacyjnego) – jest to bezpłatny, tygodniowy pobyt wraz ze specjalnie przygotowanym programem. O jej organizacji i zasadach rekrutacji decyduje prowadzący projekt parasolowy – Urząd Marszałkowski w Krakowie. - zajęcia prowadzone w ramach projektu Małopolskie Talenty to zajęcia dla uczniów uzdolnionych – nie są to korepetycje, powtórki materiału przerabianego w szkole – zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami pracy, innymi niż zazwyczaj podczas tradycyjnych lekcji w szkole. - wiele dodatkowych informacji na temat projektu – jego poprzedniej edycji oraz tej obecnej znajdą Państwo na stronach internetowych http://malopolskietalenty.pl oraz www.skowd.pl , gdzie znajdują się również informacje o nauczycielach prowadzących zajęcia oraz dane kontaktowe do realizatora projektu na terenie powiatu gorlickiego. - warunkiem niezbędnym do powodzenia projektu i wykorzystania możliwości, jakie daje Państwa dziecku jest FREKWENCJA – dzieci i młodzież muszą uczestniczyć regularnie w zajęciach, o co Państwa – jako odpowiedzialnych Rodziców serdecznie prosimy. 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

Link ze zdjęciami do pobrania z zakończenia projektu Małopolskie Talenty.https://we.tl/t-Jt9eMwx0pjDobiega końca okres realizacji dwóch projektów edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w partnerstwie z Miastem Gorlice. Projekt nr RPMP.10.01.05-12-0209 „Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny – powiat gorlicki” oraz projekt nr RPMP.10.01.05-12-0207 Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny – powiat gorlicki” realizowane były od 1 września 2017 roku do 31 maja 2019 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, gdzie utworzono Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych. Każdy z projektów składał się z dwóch edycji, w obu projektach i edycjach łącznie uczestniczyło 384 uzdolnionych uczniów w terenu powiatu gorlickiego – z gmin: Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gmina Biecz, Gmina Bobowa, Gmina Łużna, Gmina Moszczenica, Gmina Ropa, Gmina Uście Gorlickie. 

Na zakończenie każdej edycji Biuro Merytoryczne projektu „Małopolskie Talenty” organizuje w Nowym Sączu Forum Młodych Talentów. Jego celem jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi, nauczycielami, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. W czasie spotkania, które odbyło się 29 maja br. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu zostały również ogłoszone wyniki Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ, a nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom wręczono wartościowe nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Na Forum Lidera projektu – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice reprezentowały: Prezes p. Sabina Kurzawa oraz Wiceprezes p. Renata Dulęba.
 W imieniu Burmistrza Gorlic p. Rafała Kukli w spotkaniu uczestniczył p. Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, w tegorocznym również dzieci i młodzież z CWUZ w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 Gorlicach uzyskały znaczną ilość nagród i wyróżnień – aż 11 projektów edukacyjnych zostało wysoko ocenionych i nagrodzonych. Były to: 

W pierwszym etapie edukacyjnym:
1) Przedmiot: Przedsiębiorczość, projekt pt. „Chcę pozostać sobą – jak media i reklamy wpływają na nasze życie?”, nagrodzono 15 uczniów
2) Przedmiot: Matematyka, projekt pt. „W jaki sposób zaprojektować mozaikę z płytek, aby była prosta w wykonaniu i efektownie pokryła dana powierzchnię?”, nagrodzono 16 uczniów
3) Przedmiot: Język angielski, projekt pt. „Przepisy z innych stron świata – jak wpływają na naszą kuchnię?”, wyróżniono 16 uczniów
4) Przedmiot: Matematyka, projekt pt. „Jak można wykorzystać bryły złożone do tworzenia ciekawych budowli w naszym mieście?”, wyróżniono 15 uczniów
5) Przedmiot: Technologie informacyjno-komunikacyjne, projekt pt. „Jak promować swoje zainteresowania w XXI wieku?”, wyróżniono 16 uczniów

W drugim etapie edukacyjnym:

1) Przedmiot: Przedsiębiorczość, projekt pt. „Jak wykorzystać swoją przedsiębiorczość, aby pomóc zaspokoić potrzeby innych ludzi w naszej lokalnej społeczności?”, nagrodzono 15 uczniów
2) Przedmiot: Język angielski, projekt pt. „Jak zmieniały się trendy w modzie na przestrzeni 100 lat?”, nagrodzono 13 uczniów
3) Przedmiot: Język angielski, projekt pt. „Co w naszym regionie warto pokazać turystom?”, wyróżniono 16 uczniów
4) Przedmiot: matematyka, projekt pt. „Jaki jest wpływ niektórych liczb na życie człowieka?”, wyróżniono 16 uczniów
5) Przedmiot: matematyka, projekt pt. „Jak przygotować i przeprowadzić matematyczną grę terenową?”, wyróżniono 16 uczniów
6) Przedmiot: Technologie informacyjno-komunikacyjne, projekt pt. „Jak nowocześnie promować zabytki kultury?”, wyróżniono 16 uczniów

Nagrodzeni uczniowie otrzymali tablety oraz pen-drive’y a wyróżnieni – dyski zewnętrzne i pen-drive’y. Upominki uzupełniały gadżety promujące Województwo Małopolskie. GRATULUJEMY !!

Ostatnim elementem dwóch projektów realizowanych w ramach Małopolskich Talentów w Gorlicach było uroczyste zakończenie edycji 2018/2019, które odbyło się w sali Domu Weselnego „Podzamcze” w Gorlicach. Spotkanie dla uczniów I etapu edukacyjnego miało miejsce 5 czerwca br. a dla II etapu – 6 czerwca br. W spotkaniu uczestniczyły władze Stowarzyszenia – Prezes p. Sabina Kurzawa oraz Wiceprezes p. Renata Dulęba, natomiast Miasto Gorlice reprezentował Zastępca Burmistrza p. Łukasz Bałajewicz. Podczas spotkań przedstawione zostało podsumowanie projektu, uczestnicy przedstawili nagrodzone na Forum Młodych Talentów w Nowym Sączu projekty edukacyjne, a Wiceburmistrz Gorlic wręczył pamiątkowe certyfikaty ukończenia zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach. Podziękowania, gratulacje i życzenia dobrych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej a później zawodowej przekazane przez prezes Stowarzyszenia i Zastępcę Burmistrza zakończyły część oficjalną spotkania. Na zakończenie wszyscy zostali ugoszczeni pysznymi pucharami lodowymi, a rozmowom, żartom i śmiechom nie było końca. 


W imieniu realizatorów projektu – Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice oraz Miasta Gorlice składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację dwóch projektów „Małopolskie Talenty” dla I oraz II etapu edukacyjnego w powiecie gorlickim, a szczególnie nauczycielom prowadzącym zajęcia zarówno z kompetencji przedmiotowych jak i ponad przedmiotowych w obu edycjach projektów oraz uczestnikom – dzieci i młodzieży w kilkudziesięciu szkół w teren u ośmiu gmin powiatu gorlickiego. Życzymy dalszych sukcesów, realizacji założonych planów, dobrego zdrowia i wiele uśmiechu na co dzień. 


RELACJA FOTOGRAFICZNA Z FORUM MŁODYCH TALENTÓWFORUM MAŁOPOLSKIE TALENTYSzanowni Państwo

Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało w ostatnim tygodniu maja 2019 r. (28 i 29 maja br. w godz. 10.00 – 15.00) realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli.
Tak jak w poprzednim roku, celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi, nauczycielami, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych.
Forum stanowi podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. W czasie spotkania zostaną ogłoszone wyniki Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ, wręczone nagrody oraz zaprezentowane nagrodzone projekty.
W związku z tym wydarzeniem przesyłam Państwu tekst Aneksu do Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty – założenia merytoryczne i organizacyjne Forum Młodych Talentów,dotyczący Forum oraz formularz zgłoszeniowy do udziału w tym spotkaniu.
Miejscem realizacji Forum będzie MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Zgodnie z Regulaminem wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty (aneks dotyczący Forum Młodych Talentów)termin przesłania zgłoszenia uczestników spotkania przez Beneficjentów projektów konkursowych (zał. nr 5 do Regulaminu) upływa 18 maja 2019r. W związku z tym, bardzo proszę o podjęcie działań w celu ustalenia możliwej ilości uczestników Forum z Państwa strony.

Szczegółową informację o spotkaniu prześlę Państwu po otrzymaniu zgłoszeń od wszystkich Beneficjentów, wówczas powiadomimy Państwa również o podziale uczestników na poszczególne dni Forum.

Przypominam także, że każdy uczestnik Forum musi wypełnić indywidulane zgłoszenie, którego aktualny wzór przesyłam w załączeniu (zał. nr 6a do Regulaminu).Będę zobowiązana do zebrania indywidulanych zgłoszeń uczniów oraz ich przesłanie na adres: Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61 lub przywiezienie ze sobą na spotkanie.

Irena Małecka
nauczyciel konsultant
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ekspert ds. Forum Młodych Talentów
w projekcie Małopolskie Talenty
i.malecka@mcdn.edu.pl
tel. 18 443 80 01 wew. 15

formularz zgłoszeniowyLETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓWBędą to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie. Obejmują zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych, które realizuje każda grupa. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.
Termin wyjazdu: od 23 czerwca do 29 czerwca 2019 r. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w załączonej informacji.
Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 30 kwietnia 2019 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodny z załączonym wzorem. Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT - mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia rozpoczynających się wakacji.
Bardzo prosimy o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w LSMT.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.plLETNIA  SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW

                                  Drodzy Uczniowie, Uczestnicy projektu Małopolskie Talenty
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie.
LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych. Ich celem jest pogłębianie wiedzy i umiejętności, zdobywanych w ramach zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).

Termin wyjazdu: od 23 czerwca do 29 czerwca 2019 r.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w LSMT - mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.
Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 30 kwietnia 2019 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodny z załączonym wzorem. Na podstawie złożonych formularzy zostanie przeprowadzona kwalifikacja, według kryteriów określonych w Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty. Regulamin, informacje organizacyjne dotyczące LSMT oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Stowarzyszenie www.skowd.pl oraz projektu www.malopolskietalenty.pl
Formularze zgłoszeniowe, zgodne z załączonym wzorem, należy składać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r.(decyduje data wpływu). Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione do 10 maja drogą mailową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

INFORMACJA O WYCIECZCE -  I  ETAP EDUKACYJNY


W dniu 27 października 2018 r. (najbliższa sobota) uczestnicy projektu Małopolskie Talenty –
I etap edukacyjny (klasy: IV-VI szkoły podstawowej) wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Podczas pobytu w Muzeum zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia przygotowane przez nauczycieli – opiekunów. Mamy nadzieję, iż tego typu wyjazd zapewni uczniom wspaniały wypoczynek,
ale też dostarczy nowych wiadomości i umiejętności.
Wyjazd do Bóbrki zaplanowany jest na godzinę 8.30 – parking przy kościele Św. Jadwigi Królowej przy ul. Ariańskiej w Gorlicach. Powrót – około godziny 15.00. Uczniowie spoza terenu Gorlic dowożeni i odwożeni są busami zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.
Uczestnicy otrzymują suchy prowiant (drożdżówka i woda mineralna)oraz obiad na miejscu
w Bóbrce.
Bardzo prosimy o punktualność !!
DRODZY UCZNIOWIE !
Liczymy na WAS, na wycieczkę zabierzcie ze sobą wygodne obuwie, ubiór dostosowany do aktualnej pogody, przybory do pisania i koniecznie dobry humor oraz chęci do pracy .
                                 INFORMACJA O WYCIECZCE-  II ETAP EDUKACYJNY

W dniu 20 października 2018 r. (najbliższa sobota) uczestnicy projektu Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny (klasy: III gimnazjum, VII i VIII szkoły podstawowej) wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Podczas pobytu w Muzeum zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia przygotowane przez nauczycieli – opiekunów. Mamy nadzieję, iż tego typu wyjazd zapewni uczniom wspaniały wypoczynek, ale też dostarczy nowych wiadomości i umiejętności.
Wyjazd do Bóbrki zaplanowany jest na godzinę 8.30 – parking przy kościele Św. Jadwigi Królowej przy ul. Ariańskiej w Gorlicach. Powrót – około godziny 15.00. Uczniowie spoza terenu Gorlic dowożeni i odwożeni są busami zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant (drożdżówka i woda mineralna)oraz obiad na miejscu w Bóbrce.

Bardzo prosimy o punktualność !! 
DRODZY UCZNIOWIE ! Liczymy na WAS, na wycieczkę zabierzcie ze sobą wygodne obuwie, ubiór dostosowany do aktualnej pogody, przybory do pisania i koniecznie dobry humor oraz chęci do pracy 


Informacja dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2018/2019
w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, ul. Piękna 9
w ramach projektu „Małopolskie Talenty”


Gorlice, 4 września 2018 r.Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2018/2019

w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, ul. Piękna 9

w ramach projektu „Małopolskie Talenty”Z radością gratulujemy zakwalifikowania Pani/Pana córki/syna do udziału w II edycji projektu „Małopolskie Talenty” realizowanego dla uczniów I oraz II etapu edukacyjnego z terenu całego powiatu gorlickiego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w partnerstwie z Miastem Gorlice, w obecnym roku szkolnym wsparciem objętych zostanie 96 uczniów z I etapu edukacyjnego oraz 96 uczniów z II etapu edukacyjnego.Do właściwej realizacji projektu, a przede wszystkim do pełnego wykorzystania przez Państwa dzieci potencjału, jaki w sobie noszą niezbędna jest WSPÓŁPRACA: Państwa jako Rodziców, nas – realizatorów projektu oraz oczywiście jego uczestników – uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zajęć w ramach Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach, w których Państwa córka/syn będzie uczestniczyć.- zajęcia będą prowadzone w okresie od września 2018 roku do maja/czerwca 2019 r. Dokładny harmonogram spotkań dla I oraz II etapu edukacyjnego:

I etap edukacyjny (klasy V, VI): 22 września 2018 r., 6 października 2018 r., 27 października 2018 r., 24 listopada 2018 r., 8 grudnia 2018 r., 9 lutego 2019 r., 23 lutego 2019 r., 9 marca 2019 r., 23 marca 2019 r., 6 kwietnia 2019 r., 27 kwietnia 2019 r. 18 maja 2019 r.

II etap edukacyjny:15 września 2018 r., 29 września 2018 r., 20 października 2018 r., 17 listopada 2018 r., 1 grudnia 2018 r., 2 lutego 2019 r., 16 lutego 2019 r., 2 marca 2019 r., 16 marca 2019 r., 30 marca 2019 r., 13 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r.- zajęcia odbywają się zawsze w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, ul. Piękna 9 (dzielnica Zawodzie, nieopodal Kościoła pw. Św. Jadwigi Królowej). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:30 a kończą o 14:00 lub 14:45. Realizator projektu zapewnia młodzieży spoza Gorlic bezpłatny transport na zajęcia i z powrotem. W każdym busie młodzież jest pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej, jest zabierana i odwożona w wyznaczone wcześniej punkty zbiorcze w poszczególnych miejscowościach powiatu gorlickiego.- podczas zajęć dzieci i młodzież otrzymują drugie śniadanie, wodę mineralną oraz ciepły posiłek- młodzież obowiązuje podczas zająć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych obuwie zamienne !!- w ramach zajęć dzieci i młodzież będą uczestniczyć w dwóch wycieczkach – ich przewidywany termin to październik 2018 r. oraz kwiecień 2019 r., planowane jest także wyjście do kina- w czerwcu 2019 r. w Nowym Sączu odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu Małopolskie Talenty połączone z wręczeniem atrakcyjnych nagród w ogłoszonym wcześniej konkursie na najciekawszy projekt edukacyjny zrealizowany podczas zajęć. Wyjazd jest obowiązkową częścią projektu, realizator zapewnia transport, opiekunów, wyżywienie.- podczas wakacji organizowana będzie najprawdopodobniej Letnia Szkoła Młodych Talentów w Krakowie – jest to bezpłatny, tygodniowy pobyt wraz ze specjalnie przygotowanym programem. O jej organizacji i zasadach rekrutacji decyduje prowadzący projekt parasolowy – Urząd Marszałkowski w Krakowie.- zajęcia prowadzone w ramach projektu Małopolskie Talenty to zajęcia dla uczniów uzdolnionych – nie są to korepetycje, powtórki materiału przerabianego w szkole – zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami pracy, innymi niż zazwyczaj podczas tradycyjnych lekcji w szkole.- wiele dodatkowych informacji na temat projektu – jego poprzedniej edycji oraz tej obecnej znajdą Państwo na stronach internetowych http://malopolskietalenty.pl oraz www.skowd.pl, gdzie znajdują się również informacje o nauczycielach prowadzących zajęcia oraz dane kontaktowe do realizatora projektu na terenie powiatu gorlickiego.- warunkiem niezbędnym do powodzenia projektu i wykorzystania możliwości, jakie daje Państwa dziecku jest FREKWENCJA – dzieci i młodzież muszą uczestniczyć regularnie w zajęciach, o co Państwa – jako odpowiedzialnych Rodziców serdecznie prosimy.
informacja dla rodziców

W ramach projektu „Małopolskie Talenty” odbył się konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych z terenu powiatu gorlickiego.
Miło nam przekazać, że dwa projekty z I oraz II etapu edukacyjnego uzyskały nagrodę,
a dwa – wyróżnienie.
I etap edukacyjny:

NAGRODA:
Kompetencje przedmiotowe: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - projekt: „Pozostać sobą - jak media
 i reklamy wpływają na nasze życie?”-  nauczyciel: Małgorzata Stępień

uczniowie: Daria Dutka, Zuzanna Dutka, Magdalena Górska, Gabriela Karpińska, Zuzanna Koszyk, Janina Markowicz, Oliwia Marszałek, Jan Myśliwiec, Szymon Pyznar, Wiktoria Rojek, Daria Stadnicka, Tomasz Szczepanek, Olaf Szymański, Dawid Wroński, Marta Wrońska


WYRÓŻNIENIE:

Kompetencje przedmiotowe: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE - projekt: „Jak promować ulicę, przy której mieszkam?”- nauczyciel: Grzegorz Wieścieciński

- uczniowie: Kacper Dziedzina, Adrian Szura, Jakub Grębski, Szymon Nowak, Dawid Dudra, Kacper Cieśla, Michał Traciak, Bartosz Śliwa, Filip Ludwin, Wiktor Nowak, Piotr Skotnicki, Aleksandra Garbiec, Adrian Ciślak, Mikołaj Sowa, Filip Glewicz, Hubert Kordek

II etap edukacyjny:

NAGRODA:  Kompetencje przedmiotowe: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - projekt: „Jak zostać przedsiębiorcą?”
- nauczyciel: Ewa Druciak-Hul

uczniowie: Karolina Antas, Magdalena Bąk, Emilia Cisowska, Kinga Fyda, Zuzanna Honkowicz, Karolina Jasińska, Magdalena Korzec, Stanisław Kwarciński, Paulina Ligęza, Damian Markowicz, Mikołaj Mikrut, Nadia Niemiec, Vittoria Pesce, Wiktoria Płazińska, Amelia Pyrcioch

WYRÓŻNIENIE:
 Kompetencje przedmiotowe: MATEMATYKA - projekt: „Cuda architektury zbudowane w kształcie brył złożonych - jak wykonać modele tych budynków w skali?”- nauczyciel: Martyna Kowalska

 uczniowie: Przemysław Fryczek, Bartosz Janowski, Aleksandra Jerzak, Dawid Kluk, Jakub Knapik, Wiktoria Korneusz, Kamila Lewandowska, Wiktoria Liana, Mikołaj Sarkowicz, Bartłomiej Semla, Michał Smoła, Izabela Sobol, Ilona Stępień, Patrycja Szlachta, Anna Wieściecińska, Daria Ziomek


Uroczyste podsumowanie I edycji „Małopolskich Talentów” oraz ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacje zwycięskich projektów odbyło się w 19 czerwca 2018 r. w godz. od 10:00 do 15:00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.

Nagrody to tablety, pendrive, koszulki, zewnętrze dyski i inne .

Zwycięzcom Gratulujemy !!!!!!!!!!!!
                                            Informacja dla uczniów wyjeżdżających
 na  LETNIĄ SZKOŁĘ TALENTÓW 24 VI -30 VI 2018 


Na stronie projektu www.malopolskietalenty.pl, będzie informacją o miejscu zbiórki – odjazdu na zajęcia Letniej Szkoły Młodych Talentów.
Dla Powiatu Gorlickiego odjazd będzie ze szkół w których odbywają się zajęcia w CWUZ II etap tj Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach w dniu 24 czerwca br. o godzinie 16.00.
Prosimy o przybycie co najmniej pół godziny wcześniej przed odjazdem.
Przyjazd w to samo miejsce w dniu 30 czerwca br. godziny przedpołudniowe.


Podsumowanie projektu Małopolskie Talenty

 II etap
 http://www.gorlice.pl/pl/225/3865/i-edycja-malopolskich-talentow-zakonczona.html

I etap
http://www.gorlice.pl/pl/225/3764/malopolskie-talenty-%E2%80%93-podsumowanie-projektu.htmlKOMUNIKAT !!!!

W dniach 12 maja i 19 maja 2018 uczestnicy projektu Małopolskie Talenty wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych do Ogrodów Sensorycznych, które zlokalizowane są na terenie Muszyny. Jest to obiekt ogólnodostępny, który oprócz odpoczynku na łonie natury służy także do celów edukacyjnych. Podczas pobytu w ogrodach sensorycznych zostaną przeprowadzone interaktywne zajęcia przygotowane przez nauczycieli – opiekunów. Mamy nadzieję, iż tego typu wyjazd zapewni uczniom wspaniały wypoczynek, ale też dostarczy nowych wiadomości i umiejętności.

Wyjazd do Muszyny zaplanowany jest o godzinie 8.30 spod budynku szkoły. Powrót – około godziny 16.00. Uczniowie spoza terenu Gorlic dowożeni i odwożeni są zgodnie z podanymi wcześniej harmonogramami zajęć.

Uczestnicy otrzymują suchy prowiant, natomiast w drodze powrotnej w Nowym Sączu zatrzymają się na poczęstunek w ulubionej restauracji McDonald.

DRODZY UCZNIOWIE

Liczymy na WAS, na wycieczkę zabierzcie ze sobą wygodne obuwie, przybory do pisania
i koniecznie dobry humor oraz chęci do pracy.
Drodzy Uczniowie – Uczestnicy Projektu „MAŁOPOLSKIE TALENTY”– I etap edukacyjnyW związku z Waszym udziałem z zajęciach prowadzonych w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach przekazujemy garść informacji :

Terminy kolejnych zajęć:
-  7 kwietnia 2018 r.
- 21 kwietnia 2018 r.
- 12 maja 2018 r.
- 26 maja 2018 r.,
 początek zawsze o godz. 8:30 J


Oczekując z utęsknieniem nadejścia prawdziwej wiosny zapowiadamy niespodzianki dla uczestników naszego projektu.
Nie zdradzimy od razu wszystkich, ale uchylając rąbka tajemnicy powiemy Wam, że:
- czekają  Was konkursy i współzawodnictwo w ramach zajęć przedmiotowych i kompetencji społecznych;
- wraz z wiosną więcej czasu będziecie spędzać poza budynkiem szkoły, więc pamiętajcie o wygodnym obuwiu i stosownym ubraniu;
- w maju zaprosimy Was na wycieczkę w ciekawe miejsce, z ciekawym programem i super ekipą znajomych ;)
….. ale żeby tego wszystkiego doświadczyć, to  .... trzeba regularnie uczestniczyć w zajęciach.
Zostaliście wybrani przez niezależną Komisję w Krakowie do grona uzdolnionych uczniów z Małopolski   a to zobowiązuje !!

Zatem do zobaczenia na wszystkich zajęciach CWUZ w Gorlicach !!! J

Ps  . Zaglądajcie na stronę internetową  Stowarzyszenia www.skowd.pl do zakładki „Małopolskie Talenty”


Drodzy Uczniowie – Uczestnicy Projektu
„MAŁOPOLSKIE TALENTY”– II etap edukacyjny
W związku z Waszym udziałem z zajęciach prowadzonych w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gorlicach przekazujemy garść informacji :

Terminy kolejnych zajęć:

- 24 marca 2018 r.
- 14 kwietnia 2018 r.
- 28 kwietnia 2018 r.
- 19 maja 2018 r.
- 9 czerwca 2018 r.,
początek zawsze o godz. 8:30


Oczekując z utęsknieniem nadejścia prawdziwej wiosny zapowiadamy niespodzianki dla uczestników naszego projektu.

Nie zdradzimy od razu wszystkich, ale uchylając rąbka tajemnicy powiemy Wam, że:
- czekają Was konkursy i współzawodnictwo w ramach zajęć przedmiotowych i kompetencji społecznych;
- wraz z wiosną więcej czasu będziecie spędzać poza budynkiem szkoły, więc pamiętajcie o wygodnym obuwiu i stosownym ubraniu;
- w maju zaprosimy Was na wycieczkę w ciekawe miejsce, z ciekawym programem i super ekipą znajomych ;)
….. ale żeby tego wszystkiego doświadczyć, to .... trzeba regularnie uczestniczyć w zajęciach.

Zostaliście wybrani przez niezależną Komisję w Krakowie do grona uzdolnionych uczniów z Małopolski a to zobowiązuje !!

Zatem do zobaczenia na wszystkich zajęciach CWUZ w Gorlicach !!!

rozpiska do pobrania
rozpiska do pobrania pdf


NOWE FORMULARZE  - II edycja rekrutacji


Dokumenty do pobrania
Wzór zgłoszenia
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie
Deklaracja udziału
Arkusz nominacji j. angielski
Arkusz nominacji matematyka
Arkusz nominacji przedsiębiorczość
Arkusz nominacji technologie informacyjno-komunikacyjne


 Informacja dotycząca przebiegu rekrutacji uczniów do projektu Małopolskie Talenty w powiecie gorlickim I oraz II etap edukacyjny

1) 10.10. 2017 – Gorlice, 06.11.2017 – Nowy Sącz - spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli koordynatorów, w celu omówienia przebiegu poszczególnych etapów rekrutacji i prawidłowego przeprowadzenia diagnozy uczniów. 

2) 07.11.2017 – 24.11.2017- nabór uczniów do projektu Małopolskie Talenty w oparciu o nominacje nauczycielsko – rodzicielskie, w szkołach podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych powiatu gorlickiego. 

 3) 27.11.2017 – przekazanie przez dyrektorów szkół do Beneficjenta wymaganej dokumentacji tj.: nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej, formularza rekrutacyjnego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia nauczyciela nominującego.

4) 18.12.2017 – odbiór przez dyrektorów szkół od Beneficjenta testów uzdolnień.

Dla każdej szkoły, biorącej udział w diagnozie uzdolnień uczniów, został przygotowany komplet testów uzdolnień, zgodnie z ilością nominowanych uczniów:
a) Test Uzdolnień Językowych;
b) Test Uzdolnień Matematycznych;
c) Test Uzdolnień z Zakresu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych;
d) Skala Uzdolnień Przedsiębiorczych 

5) 19.12.2017 – przeprowadzenie diagnozy w szkołach.

Szacunkowy czas trwania badania uzdolnień wynosił:
Ø około 70 minut – JA
Ø około 70 minut – M
Ø około 70 minut – P
Ø około 60 – 65 minut – TIK 

Testy diagnostyczne z matematyki, języka angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich etapach przeprowadzili nauczyciele przedmiotu, natomiast test diagnostyczny z przedsiębiorczości wychowawcy.
6) 20.12.2017 – przekazanie testów do Beneficjenta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Harmonogram szkoleń projektu "MAŁOPOLSKIE TALENTY"

 

Szanowni Państwo poniżej  przedstawiamy  harmonogram szkoleń nauczycieli 
do projektu Małopolskie Talenty 

 Formularza skierowania kadry.  muszą ponadto dokonać indywidualnej  rejestracji za pomocą Elektronicznego formularza zgłoszeniowego(od środy 18.10 będzie dostępny pod podanym linkiem w wersji ostatecznej). Bardzo prosimy o poinformowanie skierowanych przez Państwa nauczycieli o tym wymogu.
Uprzejmie informujemy, że Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty oraz Regulamin wsparcia nauczycieli CWUZ przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w ramach projektu Małopolskie Talenty, a także Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli będą od 18.10.dostępne na stronie internetowej naszej placówki:http://www.mcdn.edu.pl/
W treści maila umieściliśmy aktywne linki do tych dokumentów, które pozwalają na korzystanie z tych dokumentów już od dziś.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN, tel. 18 443 80 01, w. 16, w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.


Dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM
ARKUSZ NOMINACJI-JĘZYK ANGIELSKI
ARKUSZ NOMINACJI - JĘZYK ANGIELSKI
ARKUSZ NOMINACJI - MATEMATYKA
ARKUSZ NOMINACJI - MATEMATYKA
ARKUSZ NOMINACJI - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ARKUSZ NOMINACJI - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
ARKUSZ NOMINACJI - Technologie informacyjno-komunikacyjne 
ARKUSZ NOMINACJI - Technologie informacyjno-komunikacyjne 
FORMULARZ REKRUTACYJNY
Deklaracja uczestnictwa w projekcie