Szukaj

Dzienny Dom Pobytu w DominikowicachSKOWD W DOMINIKOWICACH REALIZOWAŁ PROJEKT POD NAZWĄ „DZIENNY DOM POBYTU  W DOMINIKOWICACH”

naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+”, w ramach którego została utworzona Placówka  Dziennego Domu .

 

Świadczenia w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2019 r. do 31.05.2021r. były finansowane ze środków europejskich. Od 01.06.2021r. zgodnie z umową o dofinansowanie ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DD z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

 

Koszt osobodnia wynosi 112,35 zł opłata w formie zaliczki)

 Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób

 

 

W ramach Dziennego Domu w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki terapeutycznej , pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez Skowd środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu.

 

Do Dziennego  Domu  przyjęte będą osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W DDOM przebywać może od 10 do 15 osób maksymalnie po 8 godzin dziennie.

 

Skierowanie do DD można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

 Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu w Dominikowicach .

Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe wsi Dominikowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn: „Dzienny Dom Pobytu  w Dominikowicach”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 20 osobami starszymi 60+ niesamodzielnymi z terenu Gminy Gorlice przez zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach (DDP)
w okresie 06.2018 -12.2020 roku.

 Dofinansowanie projektu z UE – 1336363.20 PLN

 Projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności. Poprzez utworzenie 15 miejsc zapewniających pomoc w opiece w formie dziennej nad osobami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zadanie 1-  Utworzenie DDP w Dominikowicach,

Zadanie 2 - Funkcjonowanie DDP w Dominikowicach.

 Projekt realizowany jest przez  partnerstwie  przez  Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe wsi Dominikowice (Lider projektu), Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury " Persiina" (partner projektu), Parafia Rzymsko-Katolicka w Kobylance pod wezwaniem Jana Chrzciciela (partner projektu).
NASZE DZIAŁANIA

Wspaniałe prace naszych podopiecznych.


Powołując się na poniższe pism, informujemy ,że od 26 maja 2020 wznawia swoją działalność
Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach . Zapewniamy ,że podczas pobytu nasi podopieczni będą mieli zapewnione środki ochrony indywidualnej. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używane będą odpowiednie środki ochrony indywidualnej.


Pismo


W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach
uruchamia
od 20 marca 2020  telefoniczne wsparcie  u psychologa dla uczestników projektu i innych potrzebujących wsparcia.
Jeżeli nie radzisz sobie  w tym trudnym czasie z napięciem psychicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa
i lękiem o bezpieczeństwo swoje i bliskich

Zadzwoń  numer telefonu  517 977 422 umów się na rozmowę, skorzystaj z pomocy.

W związku z coraz większą liczbą przypadków koronawirusa w Polsce na prośbę MRPIPS w trosce o zdrowie seniorów odwołane są wszystkie zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu. Dzienny Dom zamknięty jest do 25 marca 2020 r.Dzień 17 grudnia 2019 r. był dla Podopiecznych Dziennego Domu w Dominikowicach dniem ważnym i wyjątkowym. W rodzinnej atmosferze, już od rana trwały przygotowania do spotkania wigilijnego. Podopieczni ze szczególnym zaangażowaniem zadbali o każdy szczegół,salę i stoły przystroili w świąteczne stroiki, które zostały przez nich własnoręcznie wykonane. Spotkanie poprowadził ksiądz proboszcz Roman Gierek. Nie zabrakło ciepłych, świątecznych życzeń, śpiewu  kolęd, które wzbudziły w sercach wszystkich radość i wzruszenie.


Rada Seniorów z wizytą w u Seniorów w Dziennym Domu 
KONKURS PALM I PISANEK WIELKANOCNYCH


W niedzielę 14 kwietnia br. na sali WDK w Kobylance odbyła się kolejna już edycja konkursu palm
i pisanek wielkanocnych .
W tym roku w imprezie udział wzięli przedstawiciele Dziennego Domu w Dominikowicach. Do konkursu przygotowano palmę i koszyk wielkanocny.

Projekt „Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.


Beneficjent:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice
Partnerzy:
1. Parafia Rzymsko – Katolicka w Kobylance
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury " Persiina"


Okres realizacji:
01.06.2018r. do 31.12.2020r.
Cel główny:
Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz ich opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa projektu:
co najmniej 20 mieszkańców gminy Gorlice w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki i/lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 18 opiekunów tych osób.


Planowane zadania:

1. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach (DDP) - przeprowadzenie prac remontowo  w budynku użyczonym przez Parafię w Dominikowicach oraz jego doposażenie w celu utworzenia  15 miejsc do bezpiecznego i godnego spędzania czasu osobom niesamodzielnych.

2. Funkcjonowanie DDP w Dominikowicach - realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno –usprawniających, wspomagających odbywać będzie się przez 8 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku.

Prowadzone będą m. in działania takie jak:
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- zajęcia usprawniające kondycję psycho – fizyczną,
- zajęcia artystyczne i rękodzielnicze,
- poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia,
- poradnictwo prawne,
- pomoc psychologiczna,
- wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych,
- udział w życiu kulturalnym,
- transport UP z domu do DDP i z powrotem,
- zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w DDP.

Dokumenty rekrutacyjne


Dom Eleonory Wantuch w Dominikowicach na nowo zaczął tętnić życiem. Jest swoistym azylem dla seniorów, miejscem, gdzie można przyjść, wypić wspólnie kawę, pogadać o tym, co wokół, co kogo martwi albo podzielić się radościami. Powstał tam Dzienny Dom Pobytu. Przyczyniła się do tego parafia w Kobylance, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Persina.W sobotę świętowali oficjalne jego otwarcie. Zobacz galerię Leokadia Buś, mieszkanka Kobylanki jest w Domu codziennie i z przekonaniem mówi, że to było we wsi potrzebne. - Jest czas na wspólne śniadanie i obiad, wypicie kawy, pogadanie - mówi zadowolona. - Kto chce, zasiada do gier planszowych, ogląda telewizję, gra w szachy, korzysta z biblioteczki, a jeśli potrzebuje - korzysta z zajęć rehabilitacyjnych np. rąk czy nóg - wylicza. Najważniejsza jest jednak możliwość spotkania z innymi, co w życiu wielu seniorów jest szczególnie ważne, bo dzieci nie ma, wyjechały albo po prostu pracują zawodowo. Seniorzy przywożeni są do placówki codziennie o godz. 8. Spędzają razem osiem godzin. W zasadzie po przestąpieniu progu, wciągani są w wir wydarzeń. Na początek wspomniana kawa, na dobry rozruch. Potem jest coraz ciekawiej. - Są choćby warsztaty rozwijające wiedzę, ćwiczące umysł, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin - wylicza Renata Dulęba, wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice. 
Idea utworzenia placówki sięga swymi korzeniami 2017 roku, gdy pojawiała się możliwość składania wniosków o dofinansowanie utworzenia takowej. Ponieważ parafia dysponowała budynkiem, który stał pusty, społecznicy postanowili spróbować. Godziny poświęcone na pisanie wniosku, gromadzenie potrzebnych dokumentów, przygotowywanie planów działania, programu, analizowanie potrzeb - zaprocentowały. - Wniosek zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej - mówi z dumą Dulęba. Wygranie grantu to tak naprawdę początek. Trzeba było zakasać rękawy i wziąć się za robotę. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, seniorzy mają teraz do dyspozycji wyposażone, estetyczne pokoje do terapii grupowej, indywidualnej, jadalnię, gabinet rehabilitacyjny, pokój wypoczynkowy, wyciszeń.
Budynek, w którym mieści się Dzienny Dom Pobytu, ma piękną historię. W czasie wojny mieściła się tu ochronka, w której pracowały siostry służebniczki. Współpracowały z przedstawicielami Armii Krajowej, ukrywały broń, transportowały ją, prowadziły tajne nauczanie i organizowały pomoc. W okresie okupacji uratowały młodą Żydówkę Sabinę Bruk-Honigwachs, która ukrywała się w zakonie, na co dzień chodząc w habicie. Bohaterskie siostry, w minionym roku zostały pośmiertnie odznaczone tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W sobotę podczas uroczystego otwarcia Domu wspomniał o tym ks. Roman Gierek, proboszcz parafii. Z otwarcia placówki cieszy się Jan Przybylski, wójt gminy Gorlice. Na dobry początek wręczył proboszczowi… solidną łopatę i grabie. - Placówka stara się o przyłączenie do sieci wodociągowej - wyjaśnia dosyć nieoczekiwany prezent. - Obiecałem, że jak już ten wodociąg zrobimy, to będziemy wspólnie porządkować teren wokół, żeby było pięknie- dodaje z uśmiechem.
WIZYTA  KSIĘDZA  BISKUPA JANA WĄTROBY
25 kwietnia 2019 roku spotkał nas ogromny zaszczyt gościć księdza biskupa Jana Wątrobę, który odwiedził nas by zobaczyć jak wygląda codzienna praca z podopiecznymi. Towarzyszył mu proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela ksiądz Roman Gierek ora ks. Stanisław Ruszel dziekan dekanatu gorlickiego.
Podczas spotkania z pracownikami i podopiecznymi Pani wiceprezes w kilku słowach przedstawiła zakres i profil działalności Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach. Historię domu w którym mieści się Dzienny Dom przybliżył ksiądz proboszcz, kustosz parafii. Potem była krótka chwila na rozmowę z zacnym gościem i wspólny śpiew. Pożegnanie było bardzo serdeczne z nadzieją na kolejną wizytę.
OFICJALNE OTWARCIE  DZIENNEGO DOMU W  DOMINIKOWICACH

Starania o utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach rozpoczęły się w 2017 r. od złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt na liście rankingowej otrzymał 1 miejsce został bardzo wysoko oceniony i decyzją Zarządu WM uzyskał dofinansowanie. W sobotę 9 lutego Dzienny Dom w Dominikowicach został oficjalnie otwarty. Starania o utworzenie Dziennego domu poczyniła Parafia w Kobylance razem ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Wsi Dominikowice i Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Persiina .

Placówka mieści się w Dominikowicach w budynku parafialnym. Gości przywitała wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice pani Renata Dulęba. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Pani Poseł na sejm Barbara Bartuś, Pani Maria Gubała-Starosta Powiatu Gorlickiego,wójt Gminy Gorlice pan Jan Przybylski , były wójt  Gminy Gorlice pan Ryszard Guzik, księża z parafii oraz ekonom prowincjalny Księży Misjonarzy Saletynów ks. Czesław Hałgas. Byli obecni Radni Wsi Dominikowic i Kobylanki. Wśród zaproszonych gości była dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice pani Grażyna Jarkiewicz, dyrektor szkoły Podstawowej w Dominikowicach pani Lidia Foltyn .Niezwykle cenna była jednak obecność samych seniorów, którzy czuli się gospodarzami tego wydarzenia.
Poświęcenia odremontowanego obiektu i modlitwę o opiekę Bożą nad uczestnikami i działalnością Domu odmówił ksiądz proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela ks. Roman Gierek .Aktu otwarcia – symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali pani Poseł Barbara Bartuś ,Pani Starosta Maria Gubała , Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski, ks. Proboszcz Roman Gierek i pani prezes stowarzyszenia Sabina Kurzawa. Z okazji otwarcia Dziennego Domu goście na ręce organizatorów złożyli życzenia oraz listy gratulacyjne.

Opieka, kultura, aktywizacja

Dzienny Dom Pobytu łączy elementy opiekuńcze, kulturalne i aktywizacyjne. Do stałej dyspozycji pensjonariuszy jest pielęgniarka, psycholog oraz opiekunowie, a poszczególne zajęcia prowadzone są przez zaproszonych specjalistów.
Do Dziennego Domu seniorzy przywożeni są codziennie już na 8.00 rano, rozpoczynają dzień od porannej kawy, a następnie aż do godziny 16.00 biorą udział w różnorodnych zajęciach. Seniorzy mogą zjeść codziennie śniadanie i ciepły obiad przygotowany pod okiem dietetyka. Możliwy jest pobyt przez 5 dni w tygodniu.
Obok form spokojnej rekreacji (TV, szachy, gry logiczne i planszowe, biblioteczka )seniorzy mogą brać udział w zajęciach ruchowych pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty. Są też warsztaty rozwijające wiedzę, ćwiczące umysł czy spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin. Pracownicy dbają także o udział gości w lokalnej ofercie kulturalnej (teatr, kino itp.) oraz integrację międzypokoleniową. Do wyboru będą też najróżniejsze warsztaty artystyczne (plastyczne, teatralne, malarskie, itp.), nauka obsługi komputera .W zajęciach oferowanych seniorom będą brać również udział wolontariusze.NASZ DZIENNY DOM
Rekrutacja do projektu pn.: Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach została zakończona.
Gratulujemy Kandydatom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie !
Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa.
W najbliższych dniach skontaktujemy się z Państwem

Zarząd Stowarzyszenia

Lista zakwalifikowanych osób

Rekrutacja do Dziennego Dom Pobytu w Dominikowicach trwa do 3 XII 2019 r
Pobyt w Dziennym Domu jest bezpłatny !! 


Uczestnicy będą aktywizowani, będą mieli dostęp do rehabilitacji. To odciąży rodziny, które opiekują się starszą osobą. Dzienny Dom Pobytu właśnie będzie otwarty w godzinach, kiedy takie osoby pracują. 

Będzie to miejsce, gdzie poza rożnego rodzaju zajęciami uczestnicy będą mogli spędzić wspólnie czas, rozmawiać i integrować się. 

Zapraszamy !!!