Szukaj

Świetlica Feniks 2019-2020

Zadanie publiczne pod tytułem:  „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS” jest finansowane w ramach projektu Gminy Gorlice pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „ FENIKS" o numerze RPMP.09.02.01-12-0356/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C, wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 PÓŁKOLONIA  2020   KOBYLANKA, KLĘCZANY, DOMINIKOWICE                         

Szanowni Państwo


W związku z przywróceniem działalności w placówkach pobytu dziennego, informuję,
że od 25 maja br., w działających na terenie  gminy Gorlice świetlicach FENIKS zostają wznowione zajęcia opiekuńcze i animacyjne , natomiast od 1 czerwca br. zajęcia specjalistyczne.
 Poniżej znajdują się dokumenty z którymi rodzice powinni się zapoznać.Deklaracje  każdy Rodzic ucznia korzystającego z  zajęć jest zobowiązany uzupełnić. Druki można pobrać elektronicznie lub w wersji papierowej ze świetlic .Wszystkie dokumenty wypełnia się jednorazowo, bez względu na ilość zajęć, z których korzysta dziecko. Podpisane przez Rodzica oświadczenia i deklaracje przynosi dziecko na pierwsze zajęcia
   Odwołane zajęcia w świetlicach FENIKS


Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego zawieszeniem zajęć w szkołach, odwołane zostają zajęcia opiekuńcze i specjalistyczne w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Gorlice FENIKS


Sprawozdanie ze Spotkania Integracyjnego w dniu 23.11.2019 r. w Szkole Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Stróżówce.

     

W dniu 23 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce odbyło się Spotkanie Integracyjne pod hasłem „Bezpiecznie w drodze do szkoły” w ramach realizacji projektu: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice - Feniks”.Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, media lokalne, rodzice dzieci korzystających z Placówki Wsparcia Dziennego w Stróżówce oraz społeczność szkolna.Pani dyrektor szkoły Wioletta Podsadowska serdecznie powitała zgromadzonych gości i zaprosiła na spektakl, którego autorami byli nauczyciele szkoły i pracownicy Placówki Wsparcia Dziennego w Stróżówce.
Bohaterem przedstawienia był sympatyczny mały Miś, który pragnął zwiedzić świat. Wyruszył więc w podróż… I przeżywał po drodze – czy raczej na drodze mnóstwo przygód, i zabawnych i niebezpiecznych.
Przyczyną perypetii Misia było to, iż nie znał on przepisów drogowych, a przy drodze brakowało również chodnika. Dzięki temu, że inni uczestnicy ruchu drogowego znali numery alarmowe i elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Miś miał sporo szczęścia i jego niefortunna podróż skończyła się pomyślnie. W czasie spektaklu można było podziwiać piękną scenografię, kostiumy i muzykę. Dużą atrakcją był taniec dziewczynek w barwnych spódniczkach zakupionych z funduszy projektu. Przedstawienie to w sposób humorystyczny, czasami nawet dramatyczny i przyciągający uwagę młodego widza zapoznało dzieci z problematyką mieszczącą się w obrębie wychowania komunikacyjnego.
W ramach zajęć z projektu został również przygotowany i przeprowadzony konkurs plastyczny pt: „Bądź bezpieczny”, którego celem było uwrażliwienie dzieci na zasady bezpieczeństwa i umiejętność noszenia odblasków w drodze do szkoły i nie tylko. Nauczyciele pozostawili uczniom dowolność techniki i formy plastycznej. Zaproponowali i omówili: malarstwo, kolaż i kompozycje przestrzenne. Prace konkursowe wykonało 60 uczniów, z których wyłoniono 6 zwycięzców. Pozostali uczniowie za swoją pracę uzyskali wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego podczas Spotkania Integracyjnego zostali uhonorowani dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami. Przez kolejny tydzień można było podziwiać wystawę prac małych artystów na holu szkolnym.
Kolejną atrakcją spotkania była prezentacja multimedialna w wykonaniu dzieci
i młodzieży korzystających z zajęć informatycznych w ramach projektu. Uczniowie przygotowali z wykorzystaniem różnych programów komputerowych szereg prac graficznych o tematyce pt: „Bezpieczna droga do szkoły. Promocja odblasków”.
Na uwagę zasługuje również aktywne włączenie się rodziców w to jakże ważne spotkanie. Przygotowali oni szereg rekwizytów, które sprawiły, że przedstawienie było jeszcze atrakcyjniejsze. Przyjęli zaproszenie do jury konkursu plastycznego i pomagali w opiece nad dziećmi w czasie trwania całej uroczystości.
Lidia Szydłowska
Robotyka

 Zajęcia na basenie


Zajęcia usprawniające efektywne uczenie się
Muzykoterapia
Arteterapia
Zajęcia ogrodnicze