Szukaj

Świetlica Feniks 2019-2020

Zadanie publiczne pod tytułem:  „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS” jest finansowane w ramach projektu Gminy Gorlice pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „ FENIKS" o numerze RPMP.09.02.01-12-0356/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C, wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 


 Zajęcia na basenie


Zajęcia usprawniające efektywne uczenie się
Muzykoterapia
Arteterapia
Zajęcia ogrodnicze