Szukaj

Ładowanie...

Wszechstronna edukacja - inwestycją w przyszłość dzieci.Kapitał                Unia Europejska


Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dominikowicach
z terenów wiejskich poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego oraz nauki szybkiego czytania.
Projekt skierowany jest do dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dominikowicach


Zaplanowane działania:

-Zajęcia z języka angielskiego-dla 50 dzieci
-Nauka szybkiego czytania  dla 18 dzieci

Termin realizacji projektu:02.09.2014-27.02.2015

Przedsiębiorczy gimnazjalista


Kapitał                Unia Europejska


Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych – inicjatywności
i przedsiębiorczości oraz porozumienia  się w języku obcym u uczniów Gimnazjum
w Dominikowicach.

Termin  realizacji : 02.09.2014r.- 28.02.2015r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH UCZNIÓW GIMNAZJUM
W DOMINIKOWICACH 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

WARSZTATY :
- MŁODY PRZEDSIĘBIORCZY
- PLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
- MŁODY MENADŻER
- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RODZINIE 
- ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA 2 GRUP X 8 OSÓB
 

Aktywny Senior - razem raźniejW ramach środków FIO z MPIPS od 2 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014r Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Wsi Dominikowice będzie realizowało projekt "Aktywny Senior-razem raźniej" skierowany głównie do osób starszych z terenu gminy Gorlice oraz młodych ludzi .Jego celem będzie pomoc osobom 60+ w rozwijaniu i podtrzymywaniu aktywności fizycznej, intelektualnej oraz kulturalnej. Udział w projekcie będzie dobrym sposobem na aktywizację i integrację a co za tym idzie nabycie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu osób starszych w środowisku lokalnym. Będzie dobrą okazją do budowania więzi międzyludzkich, integrowania środowiska osób w wieku emerytalnym oraz integracja z młodszym pokoleniem. Organizowane będą wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne .Seniorzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach : Zdrowie na talerzu , warsztatach Scrabooking i Decoupage, Cyklu spotkań z kulturą i sztuką. Ponadto dla beneficjentów zostaną zorganizowane wycieczki do Krakowa, do Rzeszowa- Łańcuta. Kolejną atrakcją będą zajęcia na basenie , które są najbardziej polecaną przez lekarzy formą aktywności dla osób starszych. Stały się one bardzo popularną formą aktywności ruchowej, w której nie trzeba umieć pływać aby móc ćwiczyć . Działanie projektu wpłyną skuteczne na kreowanie postaw aktywnego starzenia się i udziału osób powyżej 60 roku życia w przestrzeni publicznej.

"Tradycja, kultura, wspólna historia - będziemy razem"

          

W lutym 2014r przy Stowarzyszeniu Kulturalno –Oświatowym Wsi Dominikowice został utworzony Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób w podeszłym wieku i młodzieży. W ramach realizowanego zadania odbywają się zajęcia integrujące młodzież z osobami starszymi pozwalające na międzypokoleniową wymianę umiejętności, pracę wokół tradycji i obrzędów, lokalnej historii. W ramach zadania odbywają się zajęcia cykliczne w następujących blokach tematycznych:

Blok 1 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego - beneficjenci poznają obyczaje regionu, regionalną kuchnię świąteczną, poznają ciekawe przepisy oraz zapoznają się ze zdrowym stylem życia.
Blok 2 Edukacja regionalna - zajęcia z rękodzieła związanego z regionem oraz zajęcia związane z tradycją i obrzędami dotyczącymi andrzejek, świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy itp. W ramach tego bloku odbędzie się wycieczka szlakiem kultury drewnianej.
Blok 3 Spotkania z kulturą i nauką - podczas warsztatów beneficjenci nauczą się korzystać Internetu, poznają nowinki technologiczne Zaplanowany jest również wyjazd do teatru jako bezpośrednie obcowanie ze sztuką.
Blok 4 Blok Indywidualny - spotkanie z prasą, książką, filmem. W ramach bloku beneficjenci rozwijać będą indywidualnie swoje pasje, na bieżąco śledzić informacje z kraju i ze świata, co pozwoli im wspólnie dyskutować i wymieniać swoje poglądy na informacje społeczno- kulturalno-polityczne.

Ośrodek Wsparcia Dziennego działa od lutego do 31 grudnia 2014r. środki na ten cel zostały pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Zagórzanach odbyły się XX Gminne Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych. Seniorki uczęszczające do Dziennego Ośrodka Wsparcia Seniorów utworzonego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym Wsi Dominikowice otrzymały wyróżnienie za wykonaną palmę. Gratulujemy !!!

"Zwiedzamy nowe galaktyki "To już trzeci raz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice jest realizatorem projektu współfinansowanego w ramach Programu Grantowego Danone "Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!" Od 25 listopada 2013r. do 11 kwietnia 2014 r. przeprowadzane będą różnorodne zajęcia w ramach projektu p.t. "Zwiedzamy nowe galaktyki”. Łącznym dożywianiem objętych zostanie bezpośrednio 60 dzieci z klas I-III z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza "Nafciarze" w Krygu. Pośrednio wezmą w nim udział uczniowie z klas I-II z Dominikowic oraz rodzice beneficjentów . Zaplanowane działania: Twórcza rakieta: warsztaty kulinarno- teatralne. Eksperymentalno- doświadczalna rakieta: warsztaty muzyczno- matematyczne. Kulturalna rakieta: warsztaty – tydzień kultury. W ramach projektu odbędzie się również: konkurs na "Upcyklingowe dzieło sztuki", akcja "Wyprawa do krainy Zdrowolandii" , zdrowy bal karnawałowy, eko-podchody, mini olimpiada, prezentacja dla rodziców drugie śniadania dla kl. I-III. Sponsorami projektu są:, Stowarzyszenie "Nafciarze", Delikatesy "Eureka" w Dominikowicach, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krygu .

"Radzę sobie z uczuciami i emocjami"Projekt "Radzę sobie z uczuciami i emocjami" jest poświęcony tematyce bezpieczeństwa w szkole dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla dzieci i rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli i wychowawców. Treści dostosowane do wieku uczestników , obejmowały będą zagadnienia tj. określanie własnych uczuć, przyjaźń, radzenie sobie ze smutkiem , gniewem, trudnymi sytuacjami w szkole, agresją. Beneficjenci będą poznawać różne formy i techniki redukowania napięcia (gniewu, złości, irytacji, wściekłości) oraz poznają alternatywne, nie oparte na agresywności formy zachowania się w grupie. Nauczą się odkrywania poczucia własnej wartości i korzystania ze swoich pozytywów, nabędą umiejętności radzenia sobie z trudnymi problemami ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego reagowania na krytykę i atak. Warsztaty poprowadzą specjaliści -trenerzy psychologii i pedagogiki.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole".

Terminy spotkań indywidualnych z panią pedagog:
17 X, 24 X, 31 X
7 XI, 14 XI, 21 XI, 28 XI,
5 XII, 12 XII

Terminy spotkań indywidualnych z panią psycholog:
8 X, 15 X, 22 X, 29 X
5XI, 12 XI, 19 XI, 26 XI,
3 XII, 10 XII, 17 XII

"Tajemnica Łukasiewicza"Tajemnica Łukasiewicza to projekt realizowany od 22.04.2013 r. do 30.06.2013 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice.

Celem projektu jest przybliżenie młodym ludziom historii regionu w sposób ciekawy i niekonwencjonalny oraz ocalenie od zapomnienia śladów kolebki przemysłu naftowego w Powiecie Gorlickim. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, informatycznych, topograficznych oraz teatralno–dziennikarskich dla wybranej grupy młodzieży z terenu Gminy Gorlice i Gminy Lipinki. Efektem tych przedsięwzięć będzie stworzenie oraz przeprowadzenie Gry Miejskiej - etap internetowy dotyczącej Testamentu Łukasiewicza – człowieka związanego historycznie z Gorlicami oraz przemysłem naftowym.

Projekt zakłada następujące etapy:
I. Etap przygotowawczy, podczas którego odbędzie się nabór uczestników na warsztaty;
II. Warsztaty historyczne, topograficzne, informatyczne, oraz teatralno – dziennikarskie, dzięki którym młodzi ludzie nabędą umiejętność tworzenia gry on-line, jako nowej formy edukacji kulturalnej. Młodzież podczas zajęć edukacyjnych pozna biografię Ignacego Łukaszewicza ,przestudiuje dokumenty historyczne. Podczas wycieczek szlakiem naftowym poznają historię oraz kulturę naszego regionu.
III. Gra internetowa online,będzie to sprawdzenie wiedzy opisanej w testamencie oraz sprawdzenie wiedzy na temat dawnych Gorlic i dorobku Łukasiewicza. Wszystko to w atrakcyjnej formie prostej gry internetowej, w której rozwiązywanie kolejnych zagadek prowadzi do uzyskania informacji jak dostać się do skarbu.
IV. Stworzenie gry on-line, która zostanie umieszczona na portalu internetowym Gorlic. Będzie to forma promocji miasta. Turysta lub mieszkaniec będzie mógł samodzielnie ściągnąć karty gry, informację oraz planszę – mapę i samodzielnie przeprowadzić grę. Będzie to również ciekawa, innowacyjna pomoc do zajęć dziedzictwa kulturowego, historii czy języka polskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.