Szukaj

Senioriada 2018
10 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej odbyła się Senioriada zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice w ramach projektu Aktywni Seniorzy w Powiecie Gorlickim przy współpracy Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i gościnnej jak zawsze, otwartej na takie działania Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej
Wzięło w niej udział 74 seniorów z ośmiu wiosek z terenu gminy Gorlice: Szymbarku, Ropicy Polskiej, Klęczan, Kwiatonowic , Kobylanki, Dominikowic, Bystrej oraz Zagórzan. Celem imprezy była sportowa rywalizacja w duchu fair play, promowanie aktywnego trybu życia seniorów oraz integracja środowiska seniorów.
Zawodnicy rywalizowali w 11 konkurencjach sportowych: m.in. przenoszenie piłek pałeczkami,, układanie wieży, skoki na dużej piłce, rzuty do kosza, strzały do bramki, łowienie nakrętek.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z Kobylanki, drugie – seniorzy z Klęczan natomiast drużyna z Ropicy Polskiej zdobyła III miejsce.
Wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik wręczył zwycięskim drużynom puchary, gratulując jednocześnie wszystkim seniorom wytrwałości oraz pogody ducha, która towarzyszyła podczas trwania imprezy. Zaznaczył, że cieszy go fakt, iż tak wielu seniorów włącza się w tego typu przedsięwzięcia. Jak podkreśliła Renata Dulęba– wiceprezes stowarzyszenia, wszyscy seniorzy są zwycięzcami Senioriady  i dlatego też każdy z uczestników otrzymał złoty medal.
Po zakończonej Spartakiadzie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Spartakiada została sfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


Nowa inicjatywa Stowarzyszenia w zakresie ekonomizacji.
AKADEMIA TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice w zakresie ekonomizacji . Służyć będzie ona zarówno członkom stowarzyszenia jak i też przygotowana zostanie oferta usług dla szerszego grona odbiorców jakimi będzie społeczność powiatu gorlickiego oraz turyści przebywający na naszym terenie.
 W Akademii Twórczości Lokalnej zostaną wytworzone produkty tj. kalendarze, kartki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne, ciasta, które będą sprzedawane podczas, różnych uroczystości organizowanych na terenie gminy Gorlice. Jednocześnie Stowarzyszenie przygotuje ofertę warsztatów fotograficzno - mulimedialnych, artystycznych, które będą dedykowane różnemu odbiorcy młodzieży, dzieciom, osobom dorosłym.
Celem inicjatywy jest przygotowanie poszerzonej oferty usług i produktów stowarzyszenia (warsztaty artystyczne, fotograficzne), przetestowanie powstałej oferty usług,oraz wprowadzenie oferty do sprzedaży.


19 września 2019 Powitanie JesieniKażda okazja jest dobra aby stworzyć starszym osobom więcej możliwości do spotkań i zabawy. Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wsi Dominikowice zaprosił seniorów na integracyjnego grilla do Łosia. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób z gminy Gorlice. Dzięki uprzejmości i gościnności Pani Urszuli Klucznik-Kosińskiej, seniorzy spotkali się na terenie Skrawka Nieba w Łosiu obiekcie doskonale przygotowanym i wyposażonym na tego typu imprezy. Bardzo dobre warunki lokalowe, piękne otoczenie i wspaniała pogoda sprawiły że wszyscy spędzili czas w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze. Był czas na podsumowanie dotychczas realizowanych działań, wycieczek .
Niecierpliwie oczekując na degustację kiełbasek z grilla zebrani dali prawdziwy popis w prezentacji pieśni o tematyce patriotycznej i biesiadnej. Mamy nadzieję ,że to nie ostatnie takie spotkanie bowiem jest to z pewnością ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu w jesieni życia, a ten grill z pewnością jeszcze nie raz zostanie powtórzony i frekwencja na nim będzie jeszcze lepsza.

Działanie w ramach programu ASOS 2018

Projekt „Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjent:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice
Partnerzy:
1. Parafia Rzymsko –Katolicka w Kobylance
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury " Persiina"

Okres realizacji:
01.06.2018r. do 31.12.2020r.
Cel główny:
Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz ich opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa projektu:
co najmniej 20 mieszkańców gminy Gorlice w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki i/lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 18 opiekunów tych osób.


Planowane zadania:

1. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach (DDP) - przeprowadzenie prac remontowo
w budynku użyczonym przez Parafię w Dominikowicach oraz jego doposażenie w celu utworzenia
15 miejsc do bezpiecznego i godnego spędzania czasu osobom niesamodzielnych.

2. Funkcjonowanie DDP w Dominikowicach - realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno –usprawniających, wspomagających odbywać będzie się przez 8 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku.

Prowadzone będą m. in działania takie jak:
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- zajęcia usprawniające kondycję psycho – fizyczną,
- zajęcia artystyczne i rękodzielnicze,
- poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia,
- poradnictwo prawne,
- pomoc psychologiczna,
- wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych,
- udział w życiu kulturalnym,
- transport UP z domu do DDP i z powrotem,
-  zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w DDP.


Od 11.06.2018 do 31.12.2020 łącznie przez 31 miesięcy SKOWD realizuję projekt pn: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”
Realizacja zadania odbywa się poprzez:
- utworzenie 87 miejsc w placówce;
- objęcie wsparciem min. 510 osób, tj. min. 465 dzieci/młodzieży w wieku do lat 18 oraz 45       dorosłych – rodziców lub opiekunów z czego:

1) w Stróżówce – 20 miejsc,
2) w Dominikowicach – 12 miejsc,
3) w Klęczanach – 15 miejsc,
4) w Ropicy Polskiej – 25 miejsc, ,
5) w Kobylance – 15 miejsc,


W ramach projektu odbędą się: różnorodne zajęcia wg harmonogramu i zadań oraz:

- wyjazdy/wyjścia dla dzieci i młodzieży do teatru, opery/filharmonii, 
- wyjazdy na kolonię/zieloną szkołę
- wycieczki edukacyjno-sportowe
1 wycieczka do Warszawy
1 wycieczka do Niepołomic
1 wycieczka do Wieliczki
1 wycieczka do Inwałdu
1 wycieczka do Krynicy Zdroju i Muszyny
1 wycieczka (rajd) do Szczawnicy


DOŻYNKI GMINNE


Wieniec wykonała Grupa Aktywnych seniorów w ramach Projektu „Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży w Gminie Gorlice”.  Zrobiony jest z rożnych zbóż w tym pszenica owies, dekoracja to kwiaty, zioła, słoneczniki, jarzębina.
Myśl przewodnia to Hołd dla Niepodległej . Wieniec zawiera element chrześcijański -Krzyż i element patriotyczny - kontur Polski, który jest wyklejony rożnymi ziarnami.