Szukaj

MAŁOPOLSKIE TALENTY

Kolejne zewnętrzne pieniądze popłyną do Gorlic. Tym razem będzie to dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych z terenu ośmiu gmin powiatu gorlickiego. W dniu wczorajszym (17 sierpnia br.) na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl opublikowane zostały wyniki naboru do Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Zarząd Województwa Małopolskiego 10 sierpnia 2017 roku Uchwałą nr 1272/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem i na liście tej na pozycji 1 i 2 znajdują się dwa projekty, których Wnioskodawcą (Partnerem Wiodącym) jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice. Partnerem oraz inicjatorem złożenia wspólnych wniosków aplikacyjnych jest Miasto Gorlice. Z zadowoleniem podkreślamy, że projekty te uzyskały najwyższą punktację (197,5 oraz 196,5 pkt) spośród wszystkich wybranych do dofinansowania. Jest to niewątpliwy sukces, tym bardziej, że spośród złożonych 17 wniosków dofinansowanie uzyskało tylko 12 projektów (70%).

Przedmiotem dofinansowania w projektach są działania skierowane do uczniów na dwóch etapach edukacyjnych: szkół podstawowych (I), klas gimnazjalnych i klas VII-VIII utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty (II), a dotyczą rozwoju uzdolnień, pogłębiania zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów poprzez utworzenie w powiecie gorlickim tzw. Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. W ramach CWUZ uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych z 4 kompetencji kluczowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i informatyki, a także w zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się (tzw. kompetencje ponadprzedmiotowe). Zgodnie z Regulaminem konkursu jeden uczeń może uczestniczyć w projekcie tylko jeden raz i tylko w jednym przedmiocie spośród kompetencji kluczowych oraz obowiązkowo w zajęciach z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych.

Szczególnym warunkiem konkursu był obowiązek pozyskania przez Wnioskodawcę do projektu co najmniej 35% szkół z danego etapu edukacyjnego funkcjonujących na terenie całego powiatu. Dlatego też Partnerzy projektu – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice oraz Miasto Gorlice na etapie aplikacji zaprosili do udziału w projekcie wszystkie szkoły I i II etapu edukacyjnego funkcjonujące na terenie powiatu gorlickiego. Swój akces do projektu ostatecznie zgłosiły 43 szkoły podstawowe (na 55 funkcjonujących) oraz 25 gimnazjów i szkół prowadzących klasy VII i VIII (na 34 funkcjonujące) z ośmiu gmin powiatu gorlickiego (Miasto Gorlice, Biecz, Bobowa, Gmina Gorlice, Łużna, Moszczenica, Ropa, Uście Gorlickie). Projekty realizowane będą w okresie od września 2017 roku do czerwca 2019 roku, przy czym zajęcia dla uczniów uzdolnionych realizowane będą w dwóch edycjach. Siedzibą obu Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych będzie Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach. Łącznie w obu etapach edukacyjnych z zajęć dodatkowych skorzysta 384 uczniów (192 uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 192 uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i klas VII-VIII utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty). Całkowita wartość każdego z projektów wynosi 343 612,50 zł a przyznane dofinansowanie – 313 372,50 zł (91,20% kosztów kwalifikowanych).

Partnerzy projektów – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice oraz Miasto Gorlice serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w działania, które doprowadziły do sukcesu, jakim jest uzyskanie dofinansowania dla dwóch projektów: Wójtom i Burmistrzom, pracownikom odpowiedzialnym za oświatę w poszczególnych gminach oraz dyrektorom wszystkich 43 szkół podstawowych oraz 25 gimnazjów, których uzdolnieni uczniowie będą mogli już w latach 2018 – 2019 skorzystać z dedykowanych im zajęć dodatkowych.

Zakończenie projektu w ramach programu FIO MRPIPS
27 maja 2017 r. podczas wyjazdu integracyjnego w ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi DominikowiceZasługujemy na szansę - czas na aktywność!” podsumowano projekt. Wszyscy uczestnicy spotkania podsumowującego wraz z zaproszonymi gośćmi zgodnie podkreślali trafność przedsięwzięć oraz ich powodzenie. Najważniejszym bowiem efektem projektu były wyjazdy, spotkania dla rodzin, warsztaty dla seniorów, warsztaty cukiernicze, spotkania tematyczne.
Założone cele zostały zrealizowane i osiągnięte.  Projekt przyczynił się do zwiększenia udziału organizacji pozarządowej w profesjonalnej realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju potencjału sektora NGO poprzez zwiększenie aktywności, umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznego działania oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
Majowe spotkanie odbyło się w miłej i wesołej atmosferze, a uświetnił je wspaniały animator, który fantastycznie poprowadził wspólną zabawę i zintegrował rodziny. Podniebienia wszystkich uczestników zadowolił pyszny tort.
Inicjatorzy projektu mają nadzieję, że uda im się jeszcze nieraz pozyskać środki na podobne działania i będą mogli realizować kolejne przedsięwzięcia z większym udziałem lokalnej społeczności.

Muzea krakowskie nie są nam obce czyli wycieczka do Krakowa„Przepiękny portret powstał na płótnie
i choć się malarz zmęczył okrutnie
usiadł w fotelu w świetnym humorze,
bo swoim dziełem cieszyć się może”.

Już od września dzieci i młodzież z przedszkola i szkoły w Zagórzanach realizują projekt „Pociągiem do KULTURY!” współfinansowany przez Fundację PZU. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy naszego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Wsi Zagórzany ze Stowarzyszeniem Kulturalno - Oświatowym Wsi Dominikowice, które jest realizatorem tego projektu. Jednym z naszych końcowych działań był wyjazd dzieci przedszkolnych (6-5 latki) oraz szkolnych z klas I-III do Krakowa. Celem wycieczki były zajęcia edukacyjne w muzeum czyli bezpośredni i osobisty kontakt z dziełami sztuki. Udało nam się odwiedzić Muzeum Narodowe w Krakowie - Gmach Główny Galeria Sztuki Polskiej XX w. oraz jego filie: Muzeum w Domu Jana Matejki i Muzeum w Sukiennicach.  Zwiedzając wystawy malarstwa i rzeźby w Gmachu Głównym Muzeum wzięliśmy udział w lekcji muzealnej „Przygody ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum”. W domu J. Matejki jakżeby inaczej zajęcia nosiły tytuł „W pracowni mistrza Jana”, a w Sukiennicach „Namaluj mi bajkę. Legendy, baśnie i mity w obrazach”. Pełne pasji panie przewodniczki przenosiły nas w świat rzeźby i malarstwa prezentując realistyczne i abstrakcyjne obrazy, portrety i autoportrety, dzieła małe i olbrzymie, a wszystko to w ciekawej, często zabawowej odpowiedniej dla dzieci formie angażując wszystkie dziecięce zmysły przy odbiorze sztuki. Oglądaliśmy przybory malarskie i przedmioty codziennego użytku, którymi posługiwał się Jan Matejko. Mieliśmy także możliwość sami oddać się twórczej pracy. Przemieszczając się z jednego muzeum do drugiego mieliśmy okazję podziwiać Stare Miasto i tak oglądaliśmy Uniwersytet Jagielloński, Kościół Mariacki, Bramę Floriańską. Byliśmy także na ul. Franciszkańskiej pod najsłynniejszym oknem Krakowa, z którego nasz papież Jan Paweł II  podczas pobytów w Polsce wieczorami „rozmawiał” z młodzieżą, a za jego przykładem czynią to kolejni papieże. Po obiedzie w McDonalds spacerkiem doszliśmy nad Wisłę pod Wawel gdzie swoją jamę ma legendarny Smok Wawelski, a on sam w formie metalowego pomnika stoi sobie na kamiennym cokole. Nikt się nie bał, a nawet wprost przeciwnie, wszyscy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie. Do Zagórzan wróciliśmy późnym wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni i pełni nowych wrażeń.

Lidia Klimek

To był wspaniały kulig!Po raz kolejny 55 seniorów pokazało, że mają siłę i zdrowie, by się świetnie bawić.
17 stycznia 2017 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice w Gładyszowie odbył się kulig dla seniorów Gminy Gorlice.Wykorzystując ujemne temperatury nasi seniorzy w wyśmienitych nastrojach udali się do zaśnieżonej krainy położonej w malowniczych okolicach, wśród lasów w sercu Beskidu Niskiego. Świetnym uzupełnieniem kuligu było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz poczęstunek w Regionalnej Karczmie. Dopisała sanna, jedzenie, niespodzianki i przede wszystkich humory.
Impreza z pewnością pozostanie na długo w pamięci uczestników


Wyniki konkursu na najlepszy happening

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach
programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Z wielka przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki konkursu na najlepszy happening w Gminie Gorlice dotyczący „Zagrożenia w Internecie” w ramach projektu Cyber-zagrożenia – edycja II - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Po burzliwych obradach jury zdecydowało przyznać :

I miejsce dla Zespołu Szkół w Stróżówce
Wyróżnienie dla Zespołu Szkół w Dominikowicach i Zespołu Szkół w Zagórzanach .
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół
w Dominikowicach .
Dziękujemy bardzo wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie .

                                                                                  Organizatorzy

Filmik Zespołu Szkół w Stróżówce

video