Serdecznie witamy na naszej stronie!

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice powstało 2007 r. dzięki środkom pozyskanym z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży utworzonym wspólnie z Zespołem Szkół w Dominikowicach. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000276079. Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Dominikowicach. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Dominikowice.
SKOWD jest inicjatorem szeregu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla całego środowiska wiejskiego. Organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności intelektualne oraz artystyczne. Zadania realizowane są przy współpracy z organami administracji rządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz dzięki organizacjom pozarządowym tj. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice

Zarząd
Prezes - Sabina Kurzawa
Wiceprezes - Renata Dulęba
Członek - Agata Wszołek

Komisja rewizyjna
Jerzy Lewiński
Justyna Krężołek

Numer rachunku bankowego: 20 8795 0005 2001 0018 8476 0001
Bank Spółdzielczy w Gorlicach

.