Szukaj

AKTYWNI SENIORZY W POWIECIE GORLICKIM
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice od 14.05.2018-30.10.2018
realizuje projekt Aktywni Seniorzy w Powiecie Gorlickim. Jest on skierowany do dwóch grup wiekowych mieszkańców: osób starszych w wieku 60+ oraz dzieci. Ma na celu podjęcie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne uczestnictwo w podejmowanych inicjatywach. Uczestnicy projektu będą się dzielić w swoim otoczeniu zdobytą wiedzą i wykorzystają ją w pracy na rzecz środowiska.

W ramach zadania odbędą się warsztaty:
- profilaktyczno-psychologiczne
- wolontaryjne,
- teatralne,
- rękodzielnicze,
- SENIORIADA

Projekt jest współfinansowany ze środków  Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.Zaproszenie do składania ofert
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „ FENIKS”
dokumenty do pobrania

regulamin rekrutacji

ankieta rekrutacyjna do druku

dokumenty - przyjęcie do placówki

deklaracja udziału rodzica w projekcie

deklaracja udziału ucznia w projekcie

informacja dotycząca odbioru dziecka z placówki

zgoda na wykorzystanie wizerunku

Seniorzy w Operze Krakowskiej14 maja 2018 roku w Operze Krakowskiej seniorzy z Gminy Gorlice uczestniczyli w przedstawieniu Kochanie wróciłem.W roli głównej wystąpiła Maria Pakulnis, oraz , Katarzyna Zielińska, Jan Jankowski, Tomasz Dudkiewicz, Grzegorz Pawlak, Marcin Troński.
Była to znakomita komedia będąca swoistym lustrem, w którym w przerwach pomiędzy wybuchami śmiechu przeglądamy się my wszyscy – widzowie w teatrze i główni aktorzy w naszym własnym życiu.Wyjazd w którym wzięło udział 55 seniorów zrealizowano w ramach projektu Wspólnota łączy w ramach programu ASOS 2018 z MRPIPS


Świętowanie projektu KREATYWNI W DOMINIKOWICACH

W minionym tygodniu w szkole w Dominikowicach sporo się działo. Profesjonalna scena, ostatnie próby i poprawki, prace nad scenografią… Dzięki zaangażowaniu wielu osób mogliśmy podziwiać efekt tych działań. Spektakl pt. „ Święto nieposłuszeństwa”, w którym aktorami były nie tylko dzieci, ale też rodzice oraz seniorzy, wywarł ogromne wrażenie na widowni. To wszystko dzięki Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu Wsi Dominikowice, które w projekcie Kreatywni w Dominikowicach zaktywizowało mieszkańców Dominikowic. Reżyserem spektaklu była instruktor teatralny Pani Teresa Klimek pracownik Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach. Projekt realizowany był w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży w Gminie Gorlice
Projekt skierowany jest do osób starszych z terenu Gminy Gorlice. W ramach zadania przewiduje się zajęcia cykliczne w blokach tematycznych.


- Przekazywanie dziedzictwa kulturowego,
- Kształtowanie świata wartości – idea wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,
- Bezpieczny Senior,
- Akademia piękna i zdrowia ,
- Międzypokoleniowa wymiana umiejętności,
- Prace wokół tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia - A święta   tuż , tuż ….
- Zajęcia poświęcone świętom patriotycznym, kształtowanie świata wartości ,
- Wehikuł czasu – podróże między przeszłością a współczesnością,
- Warsztaty -Zioła w ogrodzie ekologicznym, Zdrowie na talerzu,
- Spotkania z Kulturą - wyjazdy do teatru, filharmonii
- Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza

Zajęcia trwają od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


TERMINY SPOTKAŃ W MAJU
  •  14 V wyjazd do Opery Krakowskiej - wyjazd godz. 13.30
  •  warsztaty rękodzielnicze - 10 V, 17V, 24V, 29V
  •  warsztaty ogrodnicze- 16 V
  •  warsztaty kulinarne - 22 V

Terminy najbliższych spotkań

  • aerobik godz 17.30- sala gimnastyczna - 4 IV, 18 IV, 25 IV
  • warsztaty bibułkarskie godz 16.00 -  12 IV, 19 IV, 26 IV
  • spotkanie z Panią Alicją Mojko 11 IV godz 16.30 
  • 14 V wyjazd do Opery Krakowskiej - wyjazd godz. 13.30KREATYWNI W DOMINIKOWICACH


Stwarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice  od 2 stycznia do 20 kwietnia 2018 r. realizuje projekt Kreatywni w Dominikowicach.Jest to pomysł na aktywizację i inspirację zachowań twórczych przedstawicieli 2 grup: 15 osób dorosłych w różnym przedziale wiekowym w tym seniorzy i 20 dzieci w wieku 7 -12 lat uczniów SP w Dominikowicach-mieszkańców Gminy Gorlice. Projekt stwarza możliwości do testowania nowej oferty usług do aktywnego uczestnictwa
w środowisku poprzez realizację warsztatów teatralnych.Na uczestników zadania czekają zadania aktorskie, których zwieńczeniem będzie spektakl teatralny.

Liczymy na sukces ! Czekamy na Ciebie !