Szukaj

Ładowanie...

Dzień który dał im wiele radości……….Obserwując czynione starania wielu osób w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi, oraz widząc szeroki oddźwięk społeczny spotkań integracyjnych, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice  wraz z Samorządem Uczniowskim  postanowiło również przyłączyć się do tej inicjatywy.
W okresie poświątecznym 13 stycznia 2015 r młodzież z Zespołu Szkół w Dominikowicach udała się w odwiedziny do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Kobylance ,aby spotkać się z jej wychowankami.
To spotkanie umożliwiło młodzieży  kontakt z osobami niepełnosprawnymi, służyło  wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwoliło  młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwinęło  poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności. Pobudziło  aktywność młodego człowieka
Inicjatywa podjęta przeze SKOWD miała na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły  na problemy osób niepełnosprawnych, , oraz zachęcenie do skutecznego działania na rzecz poprawy tej sytuacji. Młodzież    śpiewała kolędy i  podarowała dzieciom słodkie podarunki .
Obserwując reakcje młodzieży i dzieci niepełnosprawnych jesteśmy pewni , że warto kontynuować  takie spotkania
    Z Bajkowym Domilinkiem w krainie wyobraźni i fantazji

   


Od 1 stycznia 2015 r. stowarzyszenie realizuje projekt Z Bajkowym Domilinkiem w krainie wyobraźni i fantazji. Odbiorcami projektu są dzieci z Samorządowego Przedszkola w Dominikowicach oraz ich rodzice.
Głównym celem projektu jest wykorzystanie, tkwiącego w dzieciach, naturalnego potencjału twórczego oraz dziecięcej spontaniczności, do działań twórczych, realizowanych wspólnie z rodzicami i ukierunkowanych na kształtowanie u dzieci postaw kreatywności i otwartości na stawiane im wyzwania. Ma to za zadanie stymulować wszechstronny rozwój dziecka, wzmacniać jego samoświadomość, jak również rozwijać u dzieci umiejętności społeczne, potrzebne na każdym etapie życia i ułatwiające start w dorosłość.
Na działania zaplanowane w projekcie będą się składać różnego typu zajęcia kreatywne o charakterze warsztatowym tj:
- zajęcia dla rodziców z dziećmi z zakresu aktywnego czytania z elementami bajkoterapii,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii,
- zajęcia ceramiczne

Efektem końcowym będzie wykonanie krainy Domilinka – bohatera baśni biblioterapeutycznej oraz wydanie systemem roboczym publikacji, będącej efektem warsztatów realizowanych w ramach projektu. Ponadto w ramach działań odbędą się porady specjalistyczne dla rodziców oraz zajęcia logopedyczne.

Projekt został pozyskany z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach programu
"Na dobry początek!"

Gmina Gorlice i okolice wczoraj, dziś i jutro

Kolejny już raz stowarzyszenie pozyskało dotację z Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności  - Równać szanse .
Projekt Gmina Gorlice i okolice wczoraj, dziś i jutro skierowany jest do młodzieży z terenu gminy Gorlice w wielu 13-19 lat  . Zakłada on realizację zadań mających na celu twórcze wykorzystanie starych fotografii z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych i uczynienie ich punktem wyjścia do działań mających na celu rozwijanie wśród młodzieży świadomości lokalnej oraz do podniesienia poziomu ich kompetencji , wzmocnienia kreatywności i przedsiębiorczości.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
- warsztaty multimedialno-dziennikarskie,
- warsztaty plastyczne.
Tematyka zajęć dotyczyć będzie historii gminy Gorlice. W oparciu o stare , przedwojenne zdjęcia oraz dostępne informacje przez 6 kolejnych miesięcy grupa młodych osób będzie badała historię gminy i okolic, by przenieść ją w teraźniejszość i utrwalić w swojej świadomości, a przez to wzmocnić swoje poczucie tożsamości.
Podczas warsztatów młodzież nauczy się obsługi podstawowych komputerowych programów graficznych,
w tym ogólnie dostępnych narzędzi internetowych i praktycznego ich wykorzystania przy opracowaniu kalendarza promocyjnego, kart MEMORY , obróbki cyfrowej zdjęć i przy prezentacji multimedialnej.
W ramach projektu zostanie wykonane graffiti na szkolnym korytarzu Zostaną też opracowane karty do gry w MEMORY z porównawczymi fotografiami.


Termin realizacji projektu 01.01.2015r. - 31.07.2015r.

Biesiada świąteczna - podsumowanie projektów

  

 Grudzień jest ulubionym miesiącem wielu ludzi. To czas odwiedzin św. Mikołaja, ubierania choinek, oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.
11 grudnia 2014 w ramach projektu „Bądź aktywny - znajdź wiosnę w jesieni życia!” realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dominikowicach zorganizowano „Biesiadę świąteczną dla beneficjentów”.Było to również podsumowanie projektu Tradycja, kultura, wspólna historia – będziemy razem, którego realizatorem było SKOWD.
Spotkanie odbyły się w Wiejskim Domu Kultury w Dominikowicach .Uczestniczyło w nich ponad 70 osób. Główną atrakcją był występ dzieci i młodzieży przygotowany przez panią Renatę Ludwin i pana Romana Korbicza. Swoją obecnością zaszczycili organizatorów: Przewodniczący Rady Gminy Gorlice pan Aleksander Kalisz, Kierownik GOPS w Gorlicach - pani Anna Rafa, pani Urszula Poznańska – główna księgowa GOPS, Dyrektor Zespołu Szkół w Dominikowicach pani Lidia Foltyn, Zarząd OSP w Dominikowicach w osobach pan Florian Przybycień, Jan Kędzior, Jan Karp i Pan Marian Szymczyk.
Zaproszeni goście złożyli uczestnikom spotkania świąteczno-noworoczne życzenia. W trakcie biesiadowania pani koordynator Renata Dulęba przedstawiła prezentację podsumowującą projekt. Ponadto można było oglądać wszystkie wytwory rękodzieła beneficjentów, tj.: malowane ręcznie bombki, hafty, koronki, biżuterię artystyczną, flakony wykonane techniką decoupage i scrapbooking. Uroczystość przebiegła w atmosferze serdeczności i przyjaźni. Goście z uwagą i wzruszeniem słuchali kolęd, niektórym nawet zakręciła się łezka w oku. Uczestnicy biesiady byli poruszeni panującą atmosferą i zapewniali, że będą wspominać chwile spędzone razem.
Spotkanie świąteczne potwierdza, że warto organizować dla środowiska lokalnego podobne działania, które dobrze wpływają na integrację osób starszych. Z pewnością były to dla wszystkich niezapomniane chwile.


Wycieczka seniorów do Łańcuta
Seniorzy skupieni przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym Wsi Dominikowice udali się 29 listopada 2014 roku na wycieczkę do Łańcuta i Rzeszowa. Wyjazd zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu MPiPS w formie realizacji zadania publicznego: „Aktywny senior - razem raźniej!”; działanie - Wspieranie aktywnych form integracji społecznej program FIO.

Celem zadania było przełamywanie stereotypów o „niepotrzebnej starości” i aktywizacja osób starszych poprzez poznawanie dóbr kultury narodowej i integrację środowiska.
Dzień wyjazdu przywitał wycieczkowiczów ładną pogodą. Seniorzy przybyli do autokaru z optymizmem i wigorem. Pierwsze kroki na podkarpackiej ziemi to była trasa do zamku. Seniorzy dumnie kroczyli dziedzińcem magnackim w stronę wejścia. Cały zamek ukazał się zwiedzającym w pełnej krasie. Potężne drzwi z żeliwnego odlewu z herbem rodu Pileckich zapowiadały nie lada wrażenia.

Łańcut to jedno z najstarszych miast w Polsce, tradycją osadniczą sięgający kultury łużyckiej. Założony został przez króla Kazimierza Wielkiego w 1349 na prawie magdeburskim i podarowany jako dobra dla Ottona z Pilczy Pileckiego herbu Topór za zasługi sprawowania urzędu starosty ruskiego. Historyczna nazwa Landshut świadczy o sprowadzeniu przez króla kolonistów niemieckich z miejscowości o takiej samej nazwie, co w tłumaczeniu oznaczało „strażnicę kraju”. Zamek obronny, początkowo drewniany, wybudowano w XV w., a w wieku XVI pełnił on funkcję strażnicy, z powodzeniem odpierając najazdy tatarskie. Obecny wygląd i wystrój, zamek w Łańcucie zawdzięcza przede wszystkim dwóm kobietom
z wybitnych polskich rodów magnackich.

Pierwsza z nich, właścicielka Łańcuta, księżna Izabella z Czartoryskich Lubomirska, przekształciła fortecę w zespół pałacowo - parkowy, a do prac modernizacyjnych sprowadziła wybitnych europejskich artystów, dzięki którym pałac zapełnił się znakomitymi dziełami sztuki, a przynależne do pałacu dobra ziemskie zamieniono w park z lipową aleją spacerową. Pod koniec XVIII w. Łańcut należał do najwspanialszych rezydencji w Polsce, gdzie kwitło życie muzyczne, teatralne i bywało wielu znakomitych gości.

Wszystkie komnaty budziły zachwyt i podziw zwiedzających. Piękne portrety przodków, sentymentalne pejzaże i scenki rodzajowe, wykwintna ceramika, weneckie lustra i wyszukane marmury tworzyły niepowtarzalną atmosferę. Zamek w Łańcucie dostarczył zwiedzającym seniorom niepowtarzalnych wrażeń. Dla wielu z nich było to zrealizowanie marzenia, na które wcześniej nie mieli czasu. Beneficjenci po zwiedzaniu w restauracji na zamku zjedli obiad.

Kolejnym i zarazem ostatnim punktem wycieczki był wieczór w Filharmonii Podkarpackiej, który upłynął w klimacie PIOSENEK FRANKA SINATRY w wykonaniu Jarka Wista z udziałem Kwintetu Smyczkowego Filharmonii Podkarpackiej:..

A niech tylko ktoś spróbuje powiedzieć, że „starość jest niepotrzebna!”Wycieczka seniorów do Lublina
Wycieczka do Lublina - „Tropami historii i literatury południowo – wschodnich terenów Polski. Miejsca pamięci i kultury”.

11 X 2014 r grupa seniorów i młodzieży z Dominikowic, Kobylanki i Krygu uczestniczyła w wycieczce do Lublina.Wybraliśmy region Lublina ze względu na wielokulturowość, która okazała się świetnym sposobem ukazania różnorodności i bogactwa historii, literatury i sztuki. Uczestniczyło w niej 92 beneficjentów. Uczestnicy w pierwszej kolejności udali się do Zamku Królewskiego cennego zabytku sztuki romańskiej, jednej z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie, która powstała w XIII wieku jako budowla obronno-mieszkalna (donżon). Kolejnym punktem programu była trasa podziemna , która zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie.
W dalszej części oglądali Kościół Trójcy Świętej nazywany Kaplicą Zamkową. Jest to jeden z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie, miejsce, w którym spotkała się i współistnieje kultura Wschodu i Zachodu. We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-ruskie. Kolejnymi punktami wycieczki było zwiedzanie: Wzgórza Zamkowego, rynku Starego Miasta, Archikatedry Lubelskiej (wnętrze). Ponadto podziwiali Bazylikę pw. św. Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów (wnętrze), Bramę Krakowską i Grodzka, Ratusz . Na zakończenie wszyscy udali się na spacer po zabytkowym cmentarzu przy ulicy Lipowej – części ewangelickiej, prawosławnej i rzymskokatolickiej.
Pełni wrażeń i w znakomitych nastrojach wszyscy wrócili do swoich domów późnym wieczorem.

Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego projektu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dominikowicach – Bądź aktywny- Znajdź wiosnę w jesieni życia! , finansowanego przez program FIO MPIPS .


Wszechstronna edukacja - inwestycją w przyszłość dzieci.                


 Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dominikowicach
z terenów wiejskich poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego oraz nauki szybkiego czytania.
Projekt skierowany jest do dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dominikowicach


Zaplanowane działania:

-Zajęcia z języka angielskiego-dla 50 dzieci
-Nauka szybkiego czytania  dla 18 dzieci

Termin realizacji projektu:02.09.2014-27.02.2015