Szukaj

Ładowanie...

Regulamin konkursu na najlepszą w Gminie Gorlice gazetkę ścienną na temat: „Zagrożenia w Internecie” w ramach projektu Cyberzagrożenia- Fundacja Dzieci NiczyjeOrganizator konkursu:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice   
  www.skowd.pl
  Tel kontaktowy18 3531753

Cele konkursu: - wyłonienie najlepszej  gazetki  ściennej  w Zespołach Szkół w na terenie
Gminy Gorlice na temat „Zagrożenia w Internecie”,

- kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł,
- kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych,
- promocja szkoły i środowiska lokalnego,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie  Zespoły  Szkół  w Gminie Gorlice z województwa małopolskiego . Gazetki będą oceniane w kategorii - Zespół Szkół przez powołane przez Stowarzyszenie jury.
- do 5 II 2016 r należy złożyć lub przesłać mailem skowd@onet.pl zgłoszenie do udziału w konkursie  .
- od 8 II-29 II 2016 r wykonanie gazetek ,
- 1 III 2016 r –prezentacja i ocena przez jury gazetek w szkołach ,
- 4 III 2016 r ogłoszenie wyników  i rozdanie nagród

Za udział w konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe w kwotach:
I miejsce – 250 zł
II miejsce- 170 zł
III miejsce – 150 zł


Kryteria oceny gazetek ściennych :
- merytoryczna zawartość tekstów,
- obiektywizm w prezentowanych poglądach,
- poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
- różnorodność form wypowiedzi plastycznej,
- oryginalna twórczość uczniowska,
- estetyka,
-wymiary gazetki ściennej –tablica wisząca lub stojąca ( w przybliżeniu wymiarach 201x116)


Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Karta zgłoszeniowa do konkursu

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem

Pan Krzysztof Petek jest autorem powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania.
20 października 2015 r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice.
Wcześniej uczniowie w ramach godzin wychowawczych i języka polskiego zapoznali się z twórczością pana Krzysztofa Petka i przygotowali pytania, które zostały zadane w czasie spotkania. Pan Krzysztof świetnie potrafił nawiązać kontakt z młodzieżą, tak więc mimo że spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne, to młodzież niechętnie się z nim rozstawała.
Na zakończenie spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcie, a literat dokonał wpisu do kroniki szkolnej. Wielu uczniów otrzymało od niego autograf.
Każdy, kto uważnie słuchał, wyszedł ze spotkania jako ktoś, kto wzbogacił swoją wiedzę. Ktoś, kto zrozumiał mechanizmy, jakimi rządzi się nasz świat. Ktoś, kto już wie, jakimi wartościami powinien kierować się w życiu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu  "Niecodzienny język polski"

Niecodzienny język polski


Od 1 sierpnia do 30 listopada 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert pn. Małopolskie czytanie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice będzie realizowało projekt Niecodzienny język polski. Jest on propozycją popularyzacji języka polskiego poprzez poznanie jego bogactwa i zawiłości. Wpisuje się w cele konkursu tj. rozwijanie zainteresowań uczniów czytelnictwem na każdym etapie edukacji, oraz kształtowania postaw w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych przy uwzględnieniu współpracy z małopolskimi bibliotekami. Działania projektowe przyniosą efekt promocji wokół tematu języka polskiego i biblioteki bowiem zakres projektu został pomyślany tak, żeby każdy – od dzieci na młodym człowieku kończąc- mógł wśród realizowanych działań znaleźć coś ciekawego dla siebie. Projekt będzie zwiększeniem aktywności czytelniczej pod kątem samodzielnej i bardziej wykształconej umiejętności korzystania z dóbr bibliotek. Celem projektu jest promocja czytelnictwa jako alternatywnej formy aktywności, rozbudzenie potrzeb literackich i utrwalenie wizerunku biblioteki jako atrakcyjnego miejsca spędzania czasu. W ramach projektu odbędzie się wycieczka do Radia Kraków oraz do Teatru Groteska na przedstawienie teatralne pt: Ania z Zielonego Wzgórza. Ponadto młodzież z gimnazjum będzie uczestniczyć w spotkaniu autorskim z panem Krzysztofem Petkiem - autorem powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania.


Wycieczka zawodoznawcza w ramach projektu Przedsiębiorczy gimnazjalista W dniu 30 stycznia 2015r. 60 gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Dominikowicach pod opieką 6 nauczycieli wyjechało na wycieczkę zawodoznawczą do Gorlic. Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą firmy „Confection” w Gorlicach. Uczniowie zostali oprowadzeni po całym zakładzie i mogli przyjrzeć się specyfice pracy  zakładu, który zajmuje się szyciem odzieży, głównie damskiej na zlecenie klientów z Francji, Holandii, Japonii, itd. z materiałów i towarów powierzonych. Firma specjalizuje się w szyciu bardzo różnych produktów, począwszy od konfekcji lekkiej typu bluzki, spódnice, sukienki, topy, t-shirt’y  poprzez modele trudniejsze jak żakiety na podszewce, spodnie, kostiumy, lekkie kurtki aż po płaszcze i kurtki typowo zimowe .Młodzież mogła przyglądać się   takimi czynnościom jak: szycie, sklejanie i prasowanie, przyszywane  metki do ubrań, przyszywanie guzików, jak również ocenie  jakości wyrobu i kwalifikacji go do odpowiedniej kategorii. Niewątpliwie wielką atrakcja była próba samodzielnego szycia na maszynie ponieważ czynność ta w dzisiejszej świeci jest zupełnie obca dla młodych ludzi. Drugą firmą jaka udało się odwiedzić w tym dniu był zakład produkcyjny „Weronica”, który specjalizuje się w wyrobach piekarniczych i cukierniczo-ciastkarskich. Firma ta rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku jako mały zakład rzemieślniczy, a obecnie dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie,  maszyny  i urządzenia  jest jedną z nowocześniejszych firm w regionie. Beneficjenci mogli prześledzić dokładnie proces produkcji chleba poczynając od przygotowania produktów, fermentacji, dzielenia, formowania, rozrostu i pieczenia. Tradycyjne metody zostały zastąpione maszynami, którymi sterują komputery. Uczniowie ocenili , że wcale nie jest to łatwiejsze bo chociaż mniejszy jest wkład pracy fizycznej to jednak nie można sobie pozwolić na jakikolwiek błąd przy obsłudze maszyn. Aktualnie produkuje się tutaj ponad 50 rodzajów pieczywa począwszy od   żytniego przez pszenne, żytnie, mieszane czy orkiszowe. Dewizą zakładu jest korzystanie z naturalnych surowców najwyższej jakości. Firma sukcesywnie rozszerza swój asortyment o nowe, niepowtarzalne wyroby, próbując tym sposobem dostosować się do szybko zmieniających się oczekiwań konsumentów. W cukierni , która oferuje swoim klientom ok. 80 rodzajów wyrobów , czekała na beneficjentów słodka niespodzianka. Uczniowie zostali poczęstowani różnorodnymi ciastkami , które wszystkim bardzo przypadły do gustu. Wycieczka zawodoznawcza stanowiła dla uczestników cenne źródło wiedzy o różnych zawodach, wykonywanych przez pracowników odwiedzanych   przedsiębiorstw. Dzięki nim młodzi ludzie mogli uzyskać - bezpośrednio u źródła - przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów charakterystycznych dla konkretnych branż czy cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na  różnych stanowiskach pracy. Pracownicy firmy podkreślali wagę  kwalifikacji zawodowych oraz dobrze rozwiniętych umiejętności społecznych, koniecznych do realizacji codziennych zadań na stanowisku pracy. Zwracali uwagę na wartość każdego zawodu w aspekcie  powodzenia działalności przedsiębiorstwa. Uczestnicy wrócili z wyprawy zadowoleni i pełni wrażeń. „Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, zrozumieć jak działają firmy  i na czym polega praca zatrudnionych tam osób” – komentowali uczniowie.

Dzień który dał im wiele radości……….

Obserwując czynione starania wielu osób w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi, oraz widząc szeroki oddźwięk społeczny spotkań integracyjnych, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice wraz z Samorządem Uczniowskim postanowiło również przyłączyć się do tej inicjatywy.
W okresie poświątecznym 13 stycznia 2015 r młodzież z Zespołu Szkół w Dominikowicach udała się w odwiedziny do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Kobylance ,aby spotkać się z jej wychowankami.
To spotkanie umożliwiło młodzieży kontakt z osobami niepełnosprawnymi, służyło wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwoliło młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwinęło poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności. Pobudziło aktywność młodego człowieka
Inicjatywa podjęta przeze SKOWD miała na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły na problemy osób niepełnosprawnych, , oraz zachęcenie do skutecznego działania na rzecz poprawy tej sytuacji. Młodzież śpiewała kolędy i podarowała dzieciom słodkie podarunki .
Obserwując reakcje młodzieży i dzieci niepełnosprawnych jesteśmy pewni , że warto kontynuować takie spotkania.

Z Bajkowym Domilinkiem w krainie wyobraźni i fantazji

 

Od 1 stycznia 2015 r. stowarzyszenie realizuje projekt Z Bajkowym Domilinkiem w krainie wyobraźni i fantazji. Odbiorcami projektu są dzieci z Samorządowego Przedszkola w Dominikowicach oraz ich rodzice.
Głównym celem projektu jest wykorzystanie, tkwiącego w dzieciach, naturalnego potencjału twórczego oraz dziecięcej spontaniczności, do działań twórczych, realizowanych wspólnie z rodzicami i ukierunkowanych na kształtowanie u dzieci postaw kreatywności i otwartości na stawiane im wyzwania. Ma to za zadanie stymulować wszechstronny rozwój dziecka, wzmacniać jego samoświadomość, jak również rozwijać u dzieci umiejętności społeczne, potrzebne na każdym etapie życia i ułatwiające start w dorosłość.
Na działania zaplanowane w projekcie będą się składać różnego typu zajęcia kreatywne o charakterze warsztatowym tj:
- zajęcia dla rodziców z dziećmi z zakresu aktywnego czytania z elementami bajkoterapii,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii,
- zajęcia ceramiczne

Efektem końcowym będzie wydanie systemem roboczym publikacji, będącej efektem warsztatów realizowanych w ramach projektu. Ponadto w ramach działań odbędą się porady specjalistyczne dla rodziców .
Projekt został pozyskany z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach programu
"Na dobry początek!"