Szukaj

Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży w Gminie Gorlice
Projekt skierowany jest do osób starszych z terenu Gminy Gorlice. W ramach zadania przewiduje się zajęcia cykliczne w blokach tematycznych.


- Przekazywanie dziedzictwa kulturowego,
- Kształtowanie świata wartości – idea wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,
- Bezpieczny Senior,
- Akademia piękna i zdrowia ,
- Międzypokoleniowa wymiana umiejętności,
- Prace wokół tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia - A święta   tuż , tuż ….
- Zajęcia poświęcone świętom patriotycznym, kształtowanie świata wartości ,
- Wehikuł czasu – podróże między przeszłością a współczesnością,
- Warsztaty -Zioła w ogrodzie ekologicznym, Zdrowie na talerzu,
- Spotkania z Kulturą - wyjazdy do teatru, filharmonii
- Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza

Zajęcia trwają od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


KREATYWNI W DOMINIKOWICACH


Stwarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice  od 2 stycznia do 20 kwietnia 2018 r. realizuje projekt Kreatywni w Dominikowicach.Jest to pomysł na aktywizację i inspirację zachowań twórczych przedstawicieli 2 grup: 15 osób dorosłych w różnym przedziale wiekowym w tym seniorzy i 20 dzieci w wieku 7 -12 lat uczniów SP w Dominikowicach-mieszkańców Gminy Gorlice. Projekt stwarza możliwości do testowania nowej oferty usług do aktywnego uczestnictwa
w środowisku poprzez realizację warsztatów teatralnych.Na uczestników zadania czekają zadania aktorskie, których zwieńczeniem będzie spektakl teatralny.

Liczymy na sukces ! Czekamy na Ciebie !

,,(...) zapragnął ruszyć w świat, zobaczyć wysokie góry, usłyszeć szum sosen i potoków, zbadać głębię jaskiń, miecz nosić u boku...”- czyli spotkanie z Billbem Bagginsem.

 
5 października br. uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt. ,,Hobbit, czyli podróż w nieznane” wystawionego na scenie Gorlickiego Centrum Kultury przez artystów Zespołu Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.

Przygody dzielnego Hobbita to tylko pozornie prosta opowieść dla dzieci, w rzeczywistości utwór niesie za sobą bardzo ważne przesłanie. Przede wszystkim jest to historia o podróży. Podróży, która odbywa się w każdym z nas. O mocy przyjaźni, miłości i zaufania, które pokonują wszystkie podziały. To także nauka o niezwykłej odwadze i poświęceniu. Bogata scenografia, efekty świetlne, oprawa muzyczna i piękne kostiumy na pewno na długo pozostaną w pamięci uczniów naszej szkoły.

Wyjazd był zrealizowany w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice  projektu „W drodze do kultury”  finansowanego przez Urząd Marszałkowski, działanie Mecenat Małopolski 2017.


23 września 2017 w ramach projektu: „W drodze do kultury’’ realizowanego przez Stowarzyszenie odbyła się wycieczka do Krakowa.


Któż z nas nie był choć raz w życiu na wycieczce w Krakowie? Chyba każdy, a zatem kiedy padła propozycja wycieczki zborowej właśnie do Krakowa mogło się zdawać, że entuzjazm będzie niewielki. Nic bardziej mylnego – zainteresowanie duże , oczekiwania również - a wszystko to zostało spełnione.

Po pierwsze dlatego, że celem w samym Krakowie nie były wszystkim doskonale znane sukiennice czy Wawel - ale nie mniej ciekawe miejca takie jak : żydowski Kazimierz i Podziemia Rynku Krakowskiego. Obie pozycje programu nas wycieczkowiczów interesowały szczególnie.

Za sprawą naszej bardzo sympatycznej i równie kompetentnej przewodniczki, która dzieliła się z nami swoją obszerną wiedzą nie tylko z samej historii Kazimierza i Żydów w Polsce ale z historii, tradycji i filozofii judaistycznej pomimo deszczu byliśmy bardzo zadowoleni.

Chociaż na Kazimierzu nie udało nam się wejść do synagogi – ponieważ był to już Szabat tzn: czas świętowania u Żydów . Urokliwe kamieniczki z ciekawymi szyldami , stare mury ,spacer po ulicy Szerokiej na długo zostaną w naszej pamięci. Nawet jeśli ktoś doskonale zna historię polskich Żydów w czasie II wojny światowej - to warto wrócić na Kazimierz i jeszcze raz posłuchać historii o tych ludziach.
Drugim punktem programu było Muzeum Podziemia Rynku w Krakowie.

70 minut trwała fascynująca podróż przez tysiąc lat historii. Nasi przewodnicy zaprosili nas do absolutnie wyjątkowy spacer . Fantastyczna ekspozycja zlokalizowana jest dosłownie pod Sukiennicami i Rynkiem Głównym. Twórcy wystawy zadbali, byśmy przechodząc przez kurtynę z pary wodnej przesłaniającą wejście do muzeum, wkraczali w zupełnie inną rzeczywistość. Naprawdę przypominało to podróż w czasie. Liczymy ,że jeszcze nie raz odwiedzimy Kraków i odkryjemy kolejne jego ciekawe miejsca i poznamy kolejne z nim związane historie .

Uczestnicy wycieczki


MAŁOPOLSKIE TALENTY

Kolejne zewnętrzne pieniądze popłyną do Gorlic. Tym razem będzie to dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych z terenu ośmiu gmin powiatu gorlickiego. W dniu wczorajszym (17 sierpnia br.) na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl opublikowane zostały wyniki naboru do Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Zarząd Województwa Małopolskiego 10 sierpnia 2017 roku Uchwałą nr 1272/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem i na liście tej na pozycji 1 i 2 znajdują się dwa projekty, których Wnioskodawcą (Partnerem Wiodącym) jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice. Partnerem oraz inicjatorem złożenia wspólnych wniosków aplikacyjnych jest Miasto Gorlice. Z zadowoleniem podkreślamy, że projekty te uzyskały najwyższą punktację (197,5 oraz 196,5 pkt) spośród wszystkich wybranych do dofinansowania. Jest to niewątpliwy sukces, tym bardziej, że spośród złożonych 17 wniosków dofinansowanie uzyskało tylko 12 projektów (70%).

Przedmiotem dofinansowania w projektach są działania skierowane do uczniów na dwóch etapach edukacyjnych: szkół podstawowych (I), klas gimnazjalnych i klas VII-VIII utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty (II), a dotyczą rozwoju uzdolnień, pogłębiania zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów poprzez utworzenie w powiecie gorlickim tzw. Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. W ramach CWUZ uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych z 4 kompetencji kluczowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i informatyki, a także w zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się (tzw. kompetencje ponadprzedmiotowe). Zgodnie z Regulaminem konkursu jeden uczeń może uczestniczyć w projekcie tylko jeden raz i tylko w jednym przedmiocie spośród kompetencji kluczowych oraz obowiązkowo w zajęciach z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych.

Szczególnym warunkiem konkursu był obowiązek pozyskania przez Wnioskodawcę do projektu co najmniej 35% szkół z danego etapu edukacyjnego funkcjonujących na terenie całego powiatu. Dlatego też Partnerzy projektu – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice oraz Miasto Gorlice na etapie aplikacji zaprosili do udziału w projekcie wszystkie szkoły I i II etapu edukacyjnego funkcjonujące na terenie powiatu gorlickiego. Swój akces do projektu ostatecznie zgłosiły 43 szkoły podstawowe (na 55 funkcjonujących) oraz 25 gimnazjów i szkół prowadzących klasy VII i VIII (na 34 funkcjonujące) z ośmiu gmin powiatu gorlickiego (Miasto Gorlice, Biecz, Bobowa, Gmina Gorlice, Łużna, Moszczenica, Ropa, Uście Gorlickie). Projekty realizowane będą w okresie od września 2017 roku do czerwca 2019 roku, przy czym zajęcia dla uczniów uzdolnionych realizowane będą w dwóch edycjach. Siedzibą obu Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych będzie Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach. Łącznie w obu etapach edukacyjnych z zajęć dodatkowych skorzysta 384 uczniów (192 uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 192 uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i klas VII-VIII utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty). Całkowita wartość każdego z projektów wynosi 343 612,50 zł a przyznane dofinansowanie – 313 372,50 zł (91,20% kosztów kwalifikowanych).

Partnerzy projektów – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice oraz Miasto Gorlice serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w działania, które doprowadziły do sukcesu, jakim jest uzyskanie dofinansowania dla dwóch projektów: Wójtom i Burmistrzom, pracownikom odpowiedzialnym za oświatę w poszczególnych gminach oraz dyrektorom wszystkich 43 szkół podstawowych oraz 25 gimnazjów, których uzdolnieni uczniowie będą mogli już w latach 2018 – 2019 skorzystać z dedykowanych im zajęć dodatkowych.

Zakończenie projektu w ramach programu FIO MRPIPS
27 maja 2017 r. podczas wyjazdu integracyjnego w ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi DominikowiceZasługujemy na szansę - czas na aktywność!” podsumowano projekt. Wszyscy uczestnicy spotkania podsumowującego wraz z zaproszonymi gośćmi zgodnie podkreślali trafność przedsięwzięć oraz ich powodzenie. Najważniejszym bowiem efektem projektu były wyjazdy, spotkania dla rodzin, warsztaty dla seniorów, warsztaty cukiernicze, spotkania tematyczne.
Założone cele zostały zrealizowane i osiągnięte.  Projekt przyczynił się do zwiększenia udziału organizacji pozarządowej w profesjonalnej realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju potencjału sektora NGO poprzez zwiększenie aktywności, umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznego działania oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
Majowe spotkanie odbyło się w miłej i wesołej atmosferze, a uświetnił je wspaniały animator, który fantastycznie poprowadził wspólną zabawę i zintegrował rodziny. Podniebienia wszystkich uczestników zadowolił pyszny tort.
Inicjatorzy projektu mają nadzieję, że uda im się jeszcze nieraz pozyskać środki na podobne działania i będą mogli realizować kolejne przedsięwzięcia z większym udziałem lokalnej społeczności.

Muzea krakowskie nie są nam obce czyli wycieczka do Krakowa„Przepiękny portret powstał na płótnie
i choć się malarz zmęczył okrutnie
usiadł w fotelu w świetnym humorze,
bo swoim dziełem cieszyć się może”.

Już od września dzieci i młodzież z przedszkola i szkoły w Zagórzanach realizują projekt „Pociągiem do KULTURY!” współfinansowany przez Fundację PZU. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy naszego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Wsi Zagórzany ze Stowarzyszeniem Kulturalno - Oświatowym Wsi Dominikowice, które jest realizatorem tego projektu. Jednym z naszych końcowych działań był wyjazd dzieci przedszkolnych (6-5 latki) oraz szkolnych z klas I-III do Krakowa. Celem wycieczki były zajęcia edukacyjne w muzeum czyli bezpośredni i osobisty kontakt z dziełami sztuki. Udało nam się odwiedzić Muzeum Narodowe w Krakowie - Gmach Główny Galeria Sztuki Polskiej XX w. oraz jego filie: Muzeum w Domu Jana Matejki i Muzeum w Sukiennicach.  Zwiedzając wystawy malarstwa i rzeźby w Gmachu Głównym Muzeum wzięliśmy udział w lekcji muzealnej „Przygody ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum”. W domu J. Matejki jakżeby inaczej zajęcia nosiły tytuł „W pracowni mistrza Jana”, a w Sukiennicach „Namaluj mi bajkę. Legendy, baśnie i mity w obrazach”. Pełne pasji panie przewodniczki przenosiły nas w świat rzeźby i malarstwa prezentując realistyczne i abstrakcyjne obrazy, portrety i autoportrety, dzieła małe i olbrzymie, a wszystko to w ciekawej, często zabawowej odpowiedniej dla dzieci formie angażując wszystkie dziecięce zmysły przy odbiorze sztuki. Oglądaliśmy przybory malarskie i przedmioty codziennego użytku, którymi posługiwał się Jan Matejko. Mieliśmy także możliwość sami oddać się twórczej pracy. Przemieszczając się z jednego muzeum do drugiego mieliśmy okazję podziwiać Stare Miasto i tak oglądaliśmy Uniwersytet Jagielloński, Kościół Mariacki, Bramę Floriańską. Byliśmy także na ul. Franciszkańskiej pod najsłynniejszym oknem Krakowa, z którego nasz papież Jan Paweł II  podczas pobytów w Polsce wieczorami „rozmawiał” z młodzieżą, a za jego przykładem czynią to kolejni papieże. Po obiedzie w McDonalds spacerkiem doszliśmy nad Wisłę pod Wawel gdzie swoją jamę ma legendarny Smok Wawelski, a on sam w formie metalowego pomnika stoi sobie na kamiennym cokole. Nikt się nie bał, a nawet wprost przeciwnie, wszyscy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie. Do Zagórzan wróciliśmy późnym wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni i pełni nowych wrażeń.

Lidia Klimek