Szukaj

 

SKOWD W DOMINIKOWICACH REALIZOWAŁ PROJEKT POD NAZWĄ „DZIENNY DOM POBYTU  W DOMINIKOWICACH”

naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku 65+”, w ramach którego została utworzona Placówka  Dziennego Domu .

 

Świadczenia w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2019 r. do 31.05.2021r. były finansowane ze środków europejskich. Od 01.06.2021r. zgodnie z umową o dofinansowanie ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DD z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

 

Koszt osobodnia wynosi 112,35 zł opłata w formie zaliczki)

 Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób

 

 

W ramach Dziennego Domu w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, można skorzystać z opieki terapeutycznej , pielęgnacyjnej, opiekuńczej, psychologicznej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez Skowd środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki w trakcie dziennego pobytu.

 

Do Dziennego  Domu  przyjęte będą osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W DDOM przebywać może od 10 do 15 osób maksymalnie po 8 godzin dziennie.

 

Skierowanie do DD można uzyskać od lekarza POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji lekarz udzielający świadczeń w szpitalu.

 Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu w Dominikowicach .

 Mamy kolejna dotację , tym razem przychylna dla naszego Stowarzyszenia okazała się –Fundacja Orlen – Dziękujemy !!

Ogród Aktywności - miejsce edukacji przyrodniczej dzieci - to temat naszego działania

Kwota dofinansowania to 13 590 zł

Będzie się działo !!!
Na naszych uczniów czekają warsztaty wycieczka do Muszyny i inne niespodzianki .


 

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice

 Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu

 Termin spotkania: 

14 kwietnia 2021 roku tj. środa o godz. 17:30

Miejsce spotkania:

Szkołą Podstawowa w Dominikowicach ,

Sala nr 20- parter

 

Liczymy na Państwa obecność.

 

W dniu 9 marca  do Biura Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wsi Dominikowice ,wpłynęły  3 oferty  do ogłoszonego  na stronie  zapytania ofertowego w dniu 22 lutego 2021 .Zapytanie dotyczyło    zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowej wycieczki do Krakowa dla dzieci – młodzieży: uczestników i uczestniczek CWUZ biorących udział w zajęciach dla uczniów zdolnych  w ramach realizacji projektu „Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny – powiat gorlicki”

 

W wyniku zapytania , do realizacji zadania wybrano firmę :

Studio Aktive, Sport i Turystyka

 Adres Ul Kościuszki

36 38-300 Gorlice

Właściciel :Iwona Szary

 INFORMACJA

4 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – dokonującej kwalifikacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/22.

Informujemy, iż lista zrekrutowanych dzieci do Niepublicznego Przedszkola na 6! w Kobylance , na nowy rok szkolny jest dostępna w Biurze Stowarzyszenia . Rodzice o wynikach rekrutacji zostali pisemnie poinformowani przez Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej.