Szukaj

Ładowanie...

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice 30 listopada 2016 r. grupa 58 seniorów z Gminy Gorlice przeżyła niesamowity wieczór andrzejkowy w Filharmonii Rzeszowskiej.


Tym razem seniorzy wysłuchali recitalu Ireny Santor.

Pani Irena na deskach filharmonii wystąpiła wraz z zespołem w składzie: Mariusz Dubrawski - fortepian, Wojciech Ruciński - kontrabas, Grzegorz Poliszak - perkusja. Jako artystka jest uważana za ponadczasową, o czym mogliśmy się przekonać osobiście. Na swoim koncie artystycznym ma wiele znanych utworów. Niekwestionowana Pierwsza Dama Polskiej Piosenki zaprezentowała niezapomniane przeboje jak np. "Powrócisz tu", "Już nie ma dzikich plaż", "Embarras". Kryształowo czysty głos i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny uczyniły ten wieczór wyjątkowym. Wspaniały koncert - spotkanie z jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek - było dla seniorów niesamowitym przeżyciem. Nie zabrakło oczywiście wspomnień artystki, która pomiędzy kolejnymi utworami przypomniała swoje młode lata, drogę do kariery i ludzi, mających na jej życie duży wpływ.
Cały recital został owacyjnie przyjęty przez seniorów, którzy w późnych godzinach wieczornych, w dobrych i radosnych nastrojach wrócili do swoich domów. Był to z pewnością niezapomniany wieczór andrzejkowy.

Wyjazd odbył się w ramach programu Kultura Dostępna 2016 rW teatrze BAGATELA 
W ramach projektu Uczymy się czerpać z dobrodziejstw kultury ! realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego przez SKOWD , w dniu 27 września 2016 r został zorganizowany wyjazd do Krakowa, do Teatru Bagatela . Dorośli uczestnicy projektu obejrzeli spektakl Mayday. Salwy śmiechu na przemian z gromkimi brawami wydatnie świadczyły o dobrej zabawie W późnych godzinach wieczornych wróciliśmy pełni  niezapomnianych wrażeń do Dominikowic .

Rozstrzygnięcie konkursu Gazetki scienne w ramach projektu Cyber-zagrożenia edycja II


1 miejsce  Zespół Szkół w Stróżówce

 2 miejsce  Zespół Szkół w Kobylance


 3 miejsce  Zespół Szkół w Bystrej
 Zwycięzcom  serdecznie gratulujemy  o terminie odebrania nagród poinformujemy telefoniczni


 

Regulamin konkursu na najlepszy happening w Gminie Gorlice dotyczący „Zagrożenia w Internecie” w ramach projektu Cyber-zagrożenia – edycja II - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice
www.skowd.pl
Tel kontaktowy18 3531753

Cel happeningu:
- zorganizowanie wydarzenia o charakterze artystycznym,
- zainspirowanie młodzieży do podejmowania lokalnych inicjatyw

Warunki uczestnictwa :
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Zespoły Szkół w Gminie Gorlice z województwa małopolskiego. Filmiki z zawartością happeningu będą oceniane w kategorii - Zespół Szkół przez powołane przez Stowarzyszenie jury. Dla szkoły zagaszającej swój udział w zadaniu przygotowany został mini pakiet (materiały do wykorzystania w happeningu) .

- do 9 grudnia 2016 r. należy złożyć lub przesłać mailem skowd@onet.pl nagrany 5 - minutowy filmik z akcji happeningowej
- do 19 grudnia 2016 r. na stronie Stowarzyszenia ukaże się lista wyłaniająca zwycięską szkołę.

Za udział w akcji przewidywana jest nagroda rzeczowa w kwocie:
I miejsce – 500 zł

Kryteria oceny przedsięwzięcia :
- stopień zaangażowania grupy w wykonanie zadania,
- umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy,
- sposób prezentacji,
- pomysłowość,
- umiejętność pracy w grupie.

Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.

Regulamin konkursu na najlepszą gazetkę ścienną w Gminie Gorlice na temat: „Zagrożenia w Internecie” w ramach projektu Cyber-zagrożenia- edycja II Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice
www.skowd.pl

Tel kontaktowy18 3531753

Cele konkursu: 
wyłonienie najlepszej gazetki ściennej w Zespołach Szkół w na terenie Gminy Gorlicena temat „Zagrożenia
w Internecie”,
- kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł,
- kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych,
- promocja szkoły i środowiska lokalnego,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Zespoły Szkół w Gminie Gorlice z województwa małopolskiego . Gazetki będą oceniane w kategorii - Zespół Szkół przez powołane przez Stowarzyszenie jury.
- od 15 listopada 2016 r - wykonanie gazetek ,
- 16, 17 listopada 2016 r – prezentacja i ocena przez jury gazetek w szkołach ,
- do 21 listopada 2016 r. - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Za udział w konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe za zdobycie miejsca I-III.

Kryteria oceny gazetek ściennych :
- merytoryczna zawartość tekstów,
- obiektywizm w prezentowanych poglądach,
- poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
- różnorodność form wypowiedzi plastycznej,
- oryginalna twórczość uczniowska,
- estetyka,
-wymiary gazetki ściennej –tablica wisząca lub stojąca ( w przybliżeniu wymiarach 201x116)


Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.


W ramach zadania Mecenat Małopolski 19 X 2016r. dzieci z klas I-III ZS w Kobylance oglądały w Teatrze Bagatela muzyczną adaptację baśni pn:" O krasnoludkach, gąskach i sierotce Marysi" (inspirowane powieścią Marii Konopnickiej).

Historia o losach dzielnej sierotki Marysi, walki o odzyskanie stada gąsek uprowadzonych przez chytrego lisa to także opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Intrygę gmatwają, a następnie pomagają w jej rozplątaniu bardzo charakterne i przezabawne krasnoludki, bo:

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie!

Po fantastycznym przedstawieniu mali widzowie udali się do Muzeum Inżynierii Miejskiej. Uczestniczyli w warsztatach połączonych z pogadanką. Dowiedziały się skąd biorą się trąby powietrzne, tornada, cyklony, wiry w rzece, dlaczego podczas burzy zrywane są dachy i jak się kręci dym w kominie. Podczas zajęć wykonywane były prezentacje i proste doświadczenia, które pozwalały dowiedzieć się m.in. dlaczego mamy noc i dzień na Ziemi, dlaczego poziom morza podnosi się i opada w ciągu doby, jak powstały kratery na Księżycu, czym jest atmosfera ziemska. Uczniowie wykonali samodzielnie wulkan, którego wybuch nie był groźny.

Wyjazd współfinansowany był przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice zadanie realizowane było w ramach projektu Uczymy się czerpać z dobrodziejstw kultury !


Młodzi melomani z Zagórzan w Filharmonii Krakowskiej

Kim jest meloman? Kimś, kto uwielbia muzykę. Czarowny świat muzyki klasycznej otworzył przed uczniami klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. KEN w Zagórzanach projekt „Pociąg do KULTURY”. Projekt skierowany został do dzieci przedszkolnych i szkolnych z Zagórzan, a realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice przy wsparciu finansowym Fundacji PZU.
 Czwartek 6 października 2016 r. zaskoczył wszystkich dobrą pogodą, nie padało, a resztki chmur powoli usuwały się, zza horyzontu coraz śmielej błyskało słońce. W magiczną podróż do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie udało się pod opieką wychowawczyń pięćdziesięciu uczniów. Co kraj, to muzyka! - ten cykl koncertów umożliwia kontakt z muzyką całego świata. Obecny 41 sezon prezentuje „Muzykę z naszego podwórka”. Naszego, czyli polskiego, więc pierwsza część muzycznej uczty odbyła się w Krakowie na renesansowym podworcu królowej Bony, druga w warszawskich Łazienkach u króla Stasia. Dzieci wysłuchały pięknych arii najbardziej znanych polskich oper, np. „Halki” Stanisława Moniuszki czy „Krakowiaków i górali” Wojciecha Bogusławskiego oraz utworów instrumentalnych rodzimych kompozytorów: Ignacego Jana Paderewskiego, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina czy Grażyny Bacewicz. Babcia Melodia i Dziadek Rytmus (aktorzy Teatru im. Słowackiego) oraz Kuzynka Klawiaturka (pianistka Renata Żełobowska - Orzechowska) organizowali gry i zabawy podwórkowe, znane kiedyś wszystkim dzieciom. Piękne polskie tańce, i te ludowe, i te dworskie wykonały dzieci ze Studia Baletowego Opery Krakowskiej. Partie wokalne i instrumentalne wykonali artyści Filharmonii im. Karola Szymanowskiego.
Dzięki projektowi dzieci z Zagórzan mogły na żywo obcować z muzyką poważną, doświadczyć emocji w wyjątkowym miejscu. Otrzymały szansę na rozwój wrażliwości artystycznej i twórczej wyobraźni. Wyłącznie odbiór koncertu w prawdziwej filharmonii urzeczywistnia dostęp do kultury wysokiej, jedynie w ten sposób można faktycznie rozwijać horyzonty, rozbudzać w młodych ludziach aspiracje na przyszłość.Ten dzień był nastawiony na interdyscyplinarność, na bogactwo wrażeń, na rozwój wyobraźni poznawczej. Uczniowie skorzystali również z warsztatów edukacyjnych „Zabawy z ciśnieniem” w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema oraz zwiedzili Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, najstarszy istniejący klasztor w Polsce, gdzie poznawali początki państwa poprzez wielkoformatową grę planszową „Chrzest 966 – śladem narodzin Polski”. Każdy uczestnik metodą sitodruku samodzielnie wykonał pamiątkową reprodukcję.


Małgorzata Stępień