Szukaj

Ładowanie...

Chcemy więcej, chcemy lepiej


 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice  realizuje od 01.08.2014-30.06.2015 r. projekt Chcemy więcej, chcemy lepiej
Priorytet IX : Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 : Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie 9.1.2 : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Grupę docelową projektu stanowi 62 uczniów z gimnazjum .Uwzględnia I nabór- wrzesień 2014. 
Są to osoby z woj. podkarpackiego
W ramach projektu odbywają się zajęcia :
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - J.POLSKI, MATEMATYKA
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE - BLOK MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE - BLOK JĘZYKOWY
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE - BLOK HUMANISTYCZNY
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - DORADCZE
Ponadto zorganizowane będą wycieczki do Warszawy  do centrum Kopernika oraz do teatru i telewizji w Rzeszowie.

Wczesna edukacja podstawą rozwoju
Głównym celem projektu  ”Wczesna edukacja podstawa rozwoju” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.


Termin  realizacji : 01.08.2014r.- 30.06.2015r.

Projekt skierowany jest do wszystkich  dzieci  w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Sękowa.ZAPLANOWANE DZIAŁANIA


Adaptacja pomieszczenia.
Zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, zajęcia logopedyczne.

Wycieczka zawodoznawcza w ramach projektu Przedsiębiorczy gimnazjalista W dniu 30 stycznia 2015r. 60 gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Dominikowicach pod opieką 6 nauczycieli wyjechało na wycieczkę zawodoznawczą do Gorlic. Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą firmy „Confection” w Gorlicach. Uczniowie zostali oprowadzeni po całym zakładzie i mogli przyjrzeć się specyfice pracy  zakładu, który zajmuje się szyciem odzieży, głównie damskiej na zlecenie klientów z Francji, Holandii, Japonii, itd. z materiałów i towarów powierzonych. Firma specjalizuje się w szyciu bardzo różnych produktów, począwszy od konfekcji lekkiej typu bluzki, spódnice, sukienki, topy, t-shirt’y  poprzez modele trudniejsze jak żakiety na podszewce, spodnie, kostiumy, lekkie kurtki aż po płaszcze i kurtki typowo zimowe .Młodzież mogła przyglądać się   takimi czynnościom jak: szycie, sklejanie i prasowanie, przyszywane  metki do ubrań, przyszywanie guzików, jak również ocenie  jakości wyrobu i kwalifikacji go do odpowiedniej kategorii. Niewątpliwie wielką atrakcja była próba samodzielnego szycia na maszynie ponieważ czynność ta w dzisiejszej świeci jest zupełnie obca dla młodych ludzi. Drugą firmą jaka udało się odwiedzić w tym dniu był zakład produkcyjny „Weronica”, który specjalizuje się w wyrobach piekarniczych i cukierniczo-ciastkarskich. Firma ta rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku jako mały zakład rzemieślniczy, a obecnie dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie,  maszyny  i urządzenia  jest jedną z nowocześniejszych firm w regionie. Beneficjenci mogli prześledzić dokładnie proces produkcji chleba poczynając od przygotowania produktów, fermentacji, dzielenia, formowania, rozrostu i pieczenia. Tradycyjne metody zostały zastąpione maszynami, którymi sterują komputery. Uczniowie ocenili , że wcale nie jest to łatwiejsze bo chociaż mniejszy jest wkład pracy fizycznej to jednak nie można sobie pozwolić na jakikolwiek błąd przy obsłudze maszyn. Aktualnie produkuje się tutaj ponad 50 rodzajów pieczywa począwszy od   żytniego przez pszenne, żytnie, mieszane czy orkiszowe. Dewizą zakładu jest korzystanie z naturalnych surowców najwyższej jakości. Firma sukcesywnie rozszerza swój asortyment o nowe, niepowtarzalne wyroby, próbując tym sposobem dostosować się do szybko zmieniających się oczekiwań konsumentów. W cukierni , która oferuje swoim klientom ok. 80 rodzajów wyrobów , czekała na beneficjentów słodka niespodzianka. Uczniowie zostali poczęstowani różnorodnymi ciastkami , które wszystkim bardzo przypadły do gustu. Wycieczka zawodoznawcza stanowiła dla uczestników cenne źródło wiedzy o różnych zawodach, wykonywanych przez pracowników odwiedzanych   przedsiębiorstw. Dzięki nim młodzi ludzie mogli uzyskać - bezpośrednio u źródła - przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów charakterystycznych dla konkretnych branż czy cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na  różnych stanowiskach pracy. Pracownicy firmy podkreślali wagę  kwalifikacji zawodowych oraz dobrze rozwiniętych umiejętności społecznych, koniecznych do realizacji codziennych zadań na stanowisku pracy. Zwracali uwagę na wartość każdego zawodu w aspekcie  powodzenia działalności przedsiębiorstwa. Uczestnicy wrócili z wyprawy zadowoleni i pełni wrażeń. „Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, zrozumieć jak działają firmy  i na czym polega praca zatrudnionych tam osób” – komentowali uczniowie.

Dzień który dał im wiele radości……….

Obserwując czynione starania wielu osób w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi, oraz widząc szeroki oddźwięk społeczny spotkań integracyjnych, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice wraz z Samorządem Uczniowskim postanowiło również przyłączyć się do tej inicjatywy.
W okresie poświątecznym 13 stycznia 2015 r młodzież z Zespołu Szkół w Dominikowicach udała się w odwiedziny do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Kobylance ,aby spotkać się z jej wychowankami.
To spotkanie umożliwiło młodzieży kontakt z osobami niepełnosprawnymi, służyło wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwoliło młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwinęło poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności. Pobudziło aktywność młodego człowieka
Inicjatywa podjęta przeze SKOWD miała na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły na problemy osób niepełnosprawnych, , oraz zachęcenie do skutecznego działania na rzecz poprawy tej sytuacji. Młodzież śpiewała kolędy i podarowała dzieciom słodkie podarunki .
Obserwując reakcje młodzieży i dzieci niepełnosprawnych jesteśmy pewni , że warto kontynuować takie spotkania.

Z Bajkowym Domilinkiem w krainie wyobraźni i fantazji

   


Od 1 stycznia 2015 r. stowarzyszenie realizuje projekt Z Bajkowym Domilinkiem w krainie wyobraźni i fantazji. Odbiorcami projektu są dzieci z Samorządowego Przedszkola w Dominikowicach oraz ich rodzice.
Głównym celem projektu jest wykorzystanie, tkwiącego w dzieciach, naturalnego potencjału twórczego oraz dziecięcej spontaniczności, do działań twórczych, realizowanych wspólnie z rodzicami i ukierunkowanych na kształtowanie u dzieci postaw kreatywności i otwartości na stawiane im wyzwania. Ma to za zadanie stymulować wszechstronny rozwój dziecka, wzmacniać jego samoświadomość, jak również rozwijać u dzieci umiejętności społeczne, potrzebne na każdym etapie życia i ułatwiające start w dorosłość.
Na działania zaplanowane w projekcie będą się składać różnego typu zajęcia kreatywne o charakterze warsztatowym tj:
- zajęcia dla rodziców z dziećmi z zakresu aktywnego czytania z elementami bajkoterapii,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii,
- zajęcia ceramiczne

Efektem końcowym będzie wykonanie krainy Domilinka – bohatera baśni biblioterapeutycznej oraz wydanie systemem roboczym publikacji, będącej efektem warsztatów realizowanych w ramach projektu. Ponadto w ramach działań odbędą się porady specjalistyczne dla rodziców oraz zajęcia logopedyczne.

Projekt został pozyskany z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach programu
"Na dobry początek!"

Gmina Gorlice i okolice wczoraj, dziś i jutro

Kolejny już raz stowarzyszenie pozyskało dotację z Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności  - Równać szanse .
Projekt Gmina Gorlice i okolice wczoraj, dziś i jutro skierowany jest do młodzieży z terenu gminy Gorlice w wielu 13-19 lat  . Zakłada on realizację zadań mających na celu twórcze wykorzystanie starych fotografii z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych i uczynienie ich punktem wyjścia do działań mających na celu rozwijanie wśród młodzieży świadomości lokalnej oraz do podniesienia poziomu ich kompetencji , wzmocnienia kreatywności i przedsiębiorczości.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
- warsztaty multimedialno-dziennikarskie,
- warsztaty plastyczne.
Tematyka zajęć dotyczyć będzie historii gminy Gorlice. W oparciu o stare , przedwojenne zdjęcia oraz dostępne informacje przez 6 kolejnych miesięcy grupa młodych osób będzie badała historię gminy i okolic, by przenieść ją w teraźniejszość i utrwalić w swojej świadomości, a przez to wzmocnić swoje poczucie tożsamości.
Podczas warsztatów młodzież nauczy się obsługi podstawowych komputerowych programów graficznych,
w tym ogólnie dostępnych narzędzi internetowych i praktycznego ich wykorzystania przy opracowaniu kalendarza promocyjnego, kart MEMORY , obróbki cyfrowej zdjęć i przy prezentacji multimedialnej.
W ramach projektu zostanie wykonane graffiti na szkolnym korytarzu Zostaną też opracowane karty do gry w MEMORY z porównawczymi fotografiami.


Termin realizacji projektu 01.01.2015r. - 31.07.2015r.