Szukaj

Rekrutacja do projektu pn.: Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach została zakończona.  


Gratulujemy Kandydatom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie !
Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa.
W najbliższych dniach skontaktujemy się z Państwem

Zarząd StowarzyszeniaRozdano nagrody "Sapere Auso" dla szkół, instytucji oraz stowarzyszeń z Województwa Małopolskiego.


Zaszczytnym tytułem wyróżniono podmioty, które mają szczególny dorobek wychowawczy i realizują program zawarty w sentencji: "sapere auso", co oznacza : „temu, który odważył się być mądrym". Uroczysta Gala Laureatów odbyła się 28 listopada 2018 r. w Krakowie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina. Z naszego regionu honorową Statuetkę odebrały panie Sabina Kurzawa i Renata Dulęba ze Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice oraz Burmistrz Gorlic pan Rafał Kukla, który nominował Stowarzyszenie do nagrody. 
Małopolska Fundacja "Sapere Auso" przyznaje nagrody - statuetki, już od ośmiu lat. Mogą je otrzymać placówki oświatowe, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz instytucje kultury i uczelnie wyższe. O tym, kto zostanie wyróżniony decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności - PAU, uczelni krakowskich, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego 
W tym roku jedną z wyróżnionych placówek – i jedynym Stowarzyszeniem - było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, działające w powiecie gorlickim, głównie na terenie Gminy Gorlice. Stowarzyszenie w partnerstwie z Miastem Gorlice od roku 2017 realizuje dwa projekty „Małopolskie Talenty” skierowane do uczniów I oraz II etapu edukacyjnego, których celem jest wsparcie blisko 384 zdolnych i utalentowanych uczniów z powiatu gorlickiego, w tym również z miasta Gorlice. Stowarzyszenie prowadzi także wiele projektów kulturalnych. Jest również organizatorem licznych wyjazdów do ważnych miejsc położonych na kulturalnej mapie naszego kraju, z czego bardzo chętnie korzystają mieszkańcy Gminy Gorlice.

„Dzień Seniora” to sposobność do spotkania, rozmowy i wzajemnego świętowania ludzi starszych.


To wyraz naszego największego szacunku i wdzięczności dla naszych drogich rodziców i dziadków. Europejski Dzień Seniora przypada na 1 października, ale obchodzony jest w różnych, jesiennych terminach. W Gminie Gorlice spotkanie Seniorów odbyło się 14 listopada 2018 roku w Restauracji Podzamcze w Gorlicach.
Uroczystość rozpoczęły pani Beata Kraus i Renata Dulęba . Padło wiele ciepłych słów i podziękowań w kierunku Seniorów . Impreza integracyjna została zorganizowana w ramach projektu pn. „Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży w Gminie Gorlice” w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży na terenie gminy Gorlice”. Projekt realizowany jest przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice i Ropicy Polskiej.
W spotkaniu udział wzięło 70 seniorów – mieszkańców Gminy Gorlice. Spotkanie to było okazją do złożenia życzeń. W imieniu władz samorządowych wójt Gminy Ryszard Guzik oraz wójt elekt Jan Przybylski przekazali wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń. Wójt ponadto stwierdził, iż dzisiejsi seniorzy to osoby aktywne społecznie, spełniające ważną rolę w przekazywaniu wartości, tradycji i historii rodzinnej. Zaznaczył, że nierzadko to na ich barkach drzemie obowiązek utrzymania i wychowania młodego pokolenia. Seniorzy odwzajemniając życzenia podziękowali panu Ryszardowi Guzikowi obecnemu Wójtowi za wkład w politykę senioralną oraz złożyli gratulacje nowemu Wójtowi Gminy Gorlice, panu Janowi Przybylskiemu.
Dla seniorów zorganizowano Konkurs Wiedzy o Polsce. Wszyscy uczestnicy imprezy integracyjnej otrzymali pamiątkowe kotyliony z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowane przez seniorów z Dominikowic.
Seniorzy zasiedli do wspólnego poczęstunku, przy którym toczyły się interesujące rozmowy. Temu miłemu spotkaniu towarzyszyła muzyka najpiękniejszych melodii . Seniorzy pokazali, że w każdym wieku można dobrze się bawić, tańcząc i śpiewając.


JUŻ TRWA!!!Rekrutacja do Dziennego Dom Pobytu w Dominikowicach trwa do 3 XII 2019 r
Pobyt w Dziennym Domu jest bezpłatny !!


Uczestnicy będą aktywizowani, będą mieli dostęp do rehabilitacji. To odciąży rodziny, które opiekują się starszą osobą. Dzienny Dom Pobytu właśnie będzie otwarty w godzinach, kiedy takie osoby pracują.

Będzie to miejsce, gdzie poza rożnego rodzaju zajęciami uczestnicy będą mogli spędzić wspólnie czas, rozmawiać i integrować się.

Zapraszamy !!!

Senioriada 2018
10 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej odbyła się Senioriada zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice w ramach projektu Aktywni Seniorzy w Powiecie Gorlickim przy współpracy Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i gościnnej jak zawsze, otwartej na takie działania Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej
Wzięło w niej udział 74 seniorów z ośmiu wiosek z terenu gminy Gorlice: Szymbarku, Ropicy Polskiej, Klęczan, Kwiatonowic , Kobylanki, Dominikowic, Bystrej oraz Zagórzan. Celem imprezy była sportowa rywalizacja w duchu fair play, promowanie aktywnego trybu życia seniorów oraz integracja środowiska seniorów.
Zawodnicy rywalizowali w 11 konkurencjach sportowych: m.in. przenoszenie piłek pałeczkami,, układanie wieży, skoki na dużej piłce, rzuty do kosza, strzały do bramki, łowienie nakrętek.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z Kobylanki, drugie – seniorzy z Klęczan natomiast drużyna z Ropicy Polskiej zdobyła III miejsce.
Wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik wręczył zwycięskim drużynom puchary, gratulując jednocześnie wszystkim seniorom wytrwałości oraz pogody ducha, która towarzyszyła podczas trwania imprezy. Zaznaczył, że cieszy go fakt, iż tak wielu seniorów włącza się w tego typu przedsięwzięcia. Jak podkreśliła Renata Dulęba– wiceprezes stowarzyszenia, wszyscy seniorzy są zwycięzcami Senioriady  i dlatego też każdy z uczestników otrzymał złoty medal.
Po zakończonej Spartakiadzie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Spartakiada została sfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


Nowa inicjatywa Stowarzyszenia w zakresie ekonomizacji.
AKADEMIA TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice w zakresie ekonomizacji . Służyć będzie ona zarówno członkom stowarzyszenia jak i też przygotowana zostanie oferta usług dla szerszego grona odbiorców jakimi będzie społeczność powiatu gorlickiego oraz turyści przebywający na naszym terenie.
 W Akademii Twórczości Lokalnej zostaną wytworzone produkty tj. kalendarze, kartki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne, ciasta, które będą sprzedawane podczas, różnych uroczystości organizowanych na terenie gminy Gorlice. Jednocześnie Stowarzyszenie przygotuje ofertę warsztatów fotograficzno - mulimedialnych, artystycznych, które będą dedykowane różnemu odbiorcy młodzieży, dzieciom, osobom dorosłym.
Celem inicjatywy jest przygotowanie poszerzonej oferty usług i produktów stowarzyszenia (warsztaty artystyczne, fotograficzne), przetestowanie powstałej oferty usług,oraz wprowadzenie oferty do sprzedaży.