Szukaj

PROJEKT NOWE FIO 2021 - AKTYWNI LIDERZY

 

                                    

                                                                   
W projekcie Aktywni Liderzy ! mogą wziąć udział osoby, które:

1. działają społecznie na terenie powiatu gorlickiego (pierwszeństwo w projekcie) lub są z innych powiatów woj. małopolskiego (bowiem stawiamy na wymianę, wzajemne inspirowanie się osób z różnych regionów);
2. działają w małych miejscowościach i na wsiach;
3. są od dłuższego czasu zaangażowane w pracę na rzecz lokalnych społeczności, mają sukcesy w inicjowaniu i realizacji działań społecznych w różnej postaci i chcą je kontynuować;
4.odczuwają zmęczenie i widzą zagrożenie wypaleniem; chcą nauczyć się, jak mu przeciwdziałać;
5. chcą się wzmocnić, pomóc w pierwszej kolejności sobie, żeby potem móc pomagać innym i zmieniać dalej świat na lepsze
6. chcą dowiedzieć się, jak podnosić skuteczność działań społecznych i jak działać mniejszym kosztem własnym;
7. są zmotywowane do uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu: konsultacjach indywidualnych , warsztatach , pracy własnej (współtworzeniu treści edukacyjnych i rozwiązań dla siebie i innych liderów) oraz anty-konferencji.

Korzyści z udziału w projekcie :

- dowiesz się, jak działać w sposób bardziej zrównoważony, mając na uwadze zarówno dobro własne jak i społeczne,
- podniesiesz swoje indywidualne kompetencje,
- poznasz praktyczne narzędzia i techniki pomocne w dbaniu o swój dobrostan i przeciwdziałające wypaleniu,
- rozwiniesz kompetencje budowania efektywnego zespołu, angażowania i motywowania do działań lokalnych ,
- dowiesz się jak podnosić skuteczność swoich działań, by jeszcze lepiej robić to, co robisz,
- uzyskasz diagnozę swojej odporności psychicznej, która będzie wsparciem w rozwoju własnym i Twojej działalności społecznej.Działania zaplanowane projekcie

Fundament projektu „Aktywni Liderzy” to działania pomagające rozpoznać i wesprzeć liderki
i liderów w budowaniu własnej odporności psychicznej. To także podnoszenie skuteczności działania osób uczestniczących w projekcie, a zatem i wspieranie organizacji czy grup nieformalnych, w jakich działają. Projekt jest realizowany od czerwca 2021 do września 2022 roku. Jego główna część (diagnoza odporności psychicznej, konsultacje indywidualne i warsztaty) obejmie dwie grupy liderek i liderów, łącznie 30 osób. Będziemy również prowadzić działania promocyjno - edukacyjne włączające osoby realizujące działania społeczne i decydentów z całej Polski.

Dlaczego zdecydowaliśmy się postawić na temat odporności psychicznej?

Odporność psychiczną definiuje się jako: „wąską cechę osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stres, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują”. Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna i to jak ją rozwijamy (lub nie) wpływa m.in. na:• poziom zaangażowania, nastawienie, podejście „mogę/”nie da się” do podejmowanych czynności i wyzwań
• zadowolenie, zarządzanie reakcjami stresowymi
• odporność na hejt, szykany
• aspiracje, ambicje, gotowość do podejmowania innowacyjnych i ryzykownych działań
• ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami (w trakcie Kursu będziemy dzielić się narzędziami na podnoszenie skuteczności)
A zatem zagadnienie odporności psychicznej łączy się i z przeciwdziałaniem wypaleniu liderskiemu i ze skutecznością w pracy społecznej, które są naszymi celami.
Dlaczego to ważne? Bo odporność psychiczna jest indywidualna dla każdego człowieka, przydatna w trudnych sytuacjach i można (znając swoje mocne strony i obszary wrażliwe) ją rozwijać, by osiągać lepsze rezultaty zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, w tym
w działalności społecznej.

Więcej o Kursie Dobrostanu i Skuteczności Społecznej i kwestionariuszu MTQ

Z czego będziemy korzystać? Pierwsza z aktywności, jaką zaplanowaliśmy, to indywidualny kwestionariusz odporności psychicznej MTQ Plus. MTQ jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia odporności psychicznej. Jest rzetelny i wiarygodny, poparty licznymi badaniami uniwersyteckimi. Został opracowany w Wielkiej Brytanii przez prof. Petera Clough
i zespół naukowców współpracujących z firmą AQR Ltd. MTQ jest łatwe i szybkie w obsłudze. Jest narzędziem płatnym, którego koszty będą pokryte z budżetu projektu.
Każda z osób uczestniczących wypełni kwestionariusz online (ok. 15 minut, po polsku) i będzie mieć dostęp do indywidualnej rozmowy z licencjonowaną specjalistką w celu interpretacji raportu wygenerowanego przez system.
Kwestionariusz pomaga w zdiagnozowaniu własnej odporności psychicznej w czterech obszarach:
• zaangażowanie (orientacja na osiąganie celów, wytrwałość w zadaniach)
• pewność siebie (w relacjach oraz wiara we własne umiejętności)
• podejście do wyzwań (reagowanie na porażki, ryzyko, otwartość na doświadczenia)
• kontrola (poczucie wpływu, zarządzanie emocjami).
Indywidualny raport odporności psychicznej będzie punktem wyjścia do dalszej pracy rozwojowej w projekcie – podczas warsztatów i samodzielnej. Każde z wyżej wymienionych zagadnień będzie rozwinięte w pracy grupowej, ubogacone ćwiczeniami i wskazówkami rozwojowymi.
Zagadnienia, jakie poruszymy to m.in. :
Podczas części 1:
• poznanie się i integracja liderek i liderów, zbudowanie sieci kontaktów pomocnych
w trakcie i po projekcie,
• koncepcja odporności psychicznej w oparciu o czteroczynnikowy model prof. Petera Clougha oraz jej przełożenie na codzienne działania i zachowania: model 4C, 5 reakcji stresowych; emocje; mózg jako nasz sprzymierzeniec i sabotażysta; nawykowe działania; jak zmienić zachowanie w sytuacji stresowej,
• analiza zachowań „odpornych” oraz „wrażliwych” oraz ich przełożenia na efektywność osobistą i społeczną,
Podczas cz. 2:
• czym jest dobrostan i jak dobrostan liderów może wpływać rozwój wspólnot i organizacji; motywacja do dbania o siebie i do zabezpieczania organizacji i społeczności w sposób bezpieczny dla siebie i jednocześnie skuteczny społecznie, wsparcie w przełamaniu nawyków poświęcania się i działań na dłuższą metę wyniszczających),
• czynniki obecne w działaniach liderskich, które sprzyjają wypaleniu (m.in. izolacja, perfekcjonizm, bariery komunikacyjne i we współpracy, demotywowanie współpracowników, trudności z pracą w skupieniu) i zagrożenia z nich płynące,
• narzędzia odciążające liderów, które mogliby zacząć stosować sami dla siebie oraz jakie mogliby wprowadzić w środowiskach, w których działają: techniki radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i impulsywnością w działaniu, włączanie innych osób w decyzje, planowanie i działania, dzielenie się zadaniami wraz z uprawnieniami (empowerment), dbanie zawczasu o mentoring i sukcesję i inne.

Metody jakimi będziemy pracować będą innowacyjne i angażujące (jak drama stosowana, storytelling, elementy coachingu i facylitacji).

Chcemy z Wami zmieniać świat!

Wspólnie z uczestniczącymi w projekcie liderkami i liderami będziemy zmieniać świadomość społeczną i praktyki w organizacjach pozarządowych i innych miejscach, gdzie działamy społecznie. Chcemy tworzyć świat, w którym jest miejsce na bycie sobą, odpoczynek, zabawę, emocje, pozytywną komunikację i współpracę. Świat, w którym jest mniej narzekania, hejtu, pretensji, zmęczenia i wypalenia, a więcej zrozumienia, doceniania, dzielenia się obowiązkami, energią, smutkami, ale i radościami oraz wspólnego świętowania sukcesów. Jest to nasz cel długofalowy, ale chcemy dzięki współpracy z Wami podjąć działania w kierunku jego jak najszybszej realizacji.

Dlatego każda z osób uczestniczących w Kursie Dobrostanu i Skuteczności Społecznej:

1. Stworzy indywidualny plan działań uwzględniający dobrostan (w tym działania odciążające, minimalizujące wpływ czynników wypalających) oraz skuteczność działań społecznych. Pomoże Wam to wdrożyć to, czego nauczycie się w projekcie „Aktywni Liderzy”, w życie – własne i organizacji i społeczności, w jakich działacie.
2. Będzie zaproszona do wspólnego odkrywania, wyszukiwania i promowania rozwiązań na skuteczne i przeciwdziałające wypaleniu działania.
3. Weźmie udział, wspólnie z innymi osobami, w anty-konferecji, w której uczestnicy są aktywnymi twórcami treści, mają przestrzeń do dyskutowania o ważnych dla nich zagadnieniach, poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów i dzielenia się dylematami, doświadczeniami i marzeniami.

Profil osoby uczestniczącej i zgłoszenia

Projekt adresowany do lokalnych liderek i liderów, zagrożonych wypaleniem, którzy chcą wzmocnić swoją odporność psychiczną i jednocześnie zwiększyć skuteczność społeczną. Jeśli zarządzasz organizacją nakierowaną na cele społeczne lub działasz w organizacji pozarządowej, pracujesz w szkole, instytucji kultury, sportu lub innej i robisz ważne dla społeczności projekty (dla dzieci/młodzieży/seniorów/rodzin), udzielasz się w grupach nieformalnych – to na Ciebie czekamy. Zależy nam, żeby osoby biorące udział w projekcie były zmotywowane do aktywnego uczestnictwa i rozwoju.

W projekcie Aktywni Liderzy ! mogą wziąć udział osoby, które:

1. działają społecznie na terenie powiatu gorlickiego (pierwszeństwo w projekcie) lub są z innych powiatów woj. małopolskiego (bowiem stawiamy na wymianę, wzajemne inspirowanie się osób
z różnych regionów);
2. działają w małych miejscowościach i na wsiach;
3. są od dłuższego czasu zaangażowane w pracę na rzecz lokalnych społeczności, mają sukcesy
w inicjowaniu i realizacji działań społecznych w różnej postaci i chcą je kontynuować;
4.odczuwają zmęczenie i widzą zagrożenie wypaleniem; chcą nauczyć się, jak mu przeciwdziałać;
5. chcą się wzmocnisz, pomóc w pierwszej kolejności sobie, żeby potem móc pomagać innym
i zmieniać dalej świat na lepsze
6. chcą dowiedzieć się, jak podnosić skuteczność działań społecznych i jak działać mniejszym kosztem własnym;
7 są zmotywowane do uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu: konsultacjach indywidualnych , warsztatach , pracy własnej (współtworzeniu treści edukacyjnych i rozwiązań dla siebie i innych liderów) oraz anty-konferencji.

Korzyści z udziału w projekcie :

1. dowiesz się, jak działać w sposób bardziej zrównoważony, mając na uwadze zarówno dobro własne jak i społeczne,
2. podniesiesz swoje indywidualne kompetencje,
3. poznasz praktyczne narzędzia i techniki pomocne w dbaniu o swój dobrostan i przeciwdziałające wypaleniu,
4. rozwiniesz kompetencje budowania efektywnego zespołu, angażowania i motywowania do działań lokalnych ,
5.dowiesz się jak podnosić skuteczność swoich działań, by jeszcze lepiej robić to, co robisz,
6.uzyskasz diagnozę swojej odporności psychicznej, która będzie wsparciem
w rozwoju własnym i Twojej działalności społecznej.


Warsztaty z Odporności Psychicznej w ramach Kursu Dobrostanu i Skuteczności Społecznej !!

Podczas warsztatów rozmawiamy o odporności psychicznej ,która opiera się na czterech filarach: poczuciu kontroli i wpływu (kontroli nad życiem, czyli przekonaniem o własnej sprawczości i kontroli emocji „Trening Psychologiczny”. Mówimy o zaangażowaniu (rozumianym jako umiejętność wyznaczania celów i determinacja, by je osiągnąć),i podejściu do wyzwań, gotowości na nie (w tym do uczenia się z doświadczeń), pewności siebie (rozumianej zarówno jako wiara we własne umiejętności, jak i pewność siebie w relacjach).

Relacje zdjęciowe oraz nagrania z warsztatów znajdują się na facebooku stowarzyszenia


FILMIKI Z WARSZTATÓW
ANTYKONFERENCJA- AKTYWNI LIDERZY

Większość z nas miała już okazję przynajmniej raz wziąć udział w konferencji, więc wszyscy możemy bez problemu wymienić główne wady tego typu spotkań. My to zmieniamy. Główną cechą antykonferencji jest to, że nie ma dokładnie określonego programu ...sami uczestnicy na początku określają tematy, które ich interesują. Rozmawiamy na wiele ciekawych tematów pracujemy w grupach i panelach dyskusyjnych.
PREZENTACJE-ANTYKONFERENCJA

EWALUACJA

W ramach projektu Aktywni Liderzy który realizuje SKOWD w starej części budynku WDK -Dominikowice (dawny Ośrodek Zdrowia), wykonano remont klatki schodowej. Wymieniono barierkę i pomalowano całą przestrzeń.