Szukaj

MAŁOPOLSKIE TALENTY 2021-2022
25 września 2021 Stowarzyszenie Kulturalno- -Oświatowe wsi Dominikowice rozpoczęło realizację kolejnej trzeciej już edycji Projektu Małopolskie Talenty .
Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Powiatu Gorlickiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Diagnozą zostaną objęci uczniowie nominowani przez nauczycieli:
1. Dla etapu I w roku szkolnym 2021/2022 – uczniowie klas IV-V
2. Dla etapu II w roku szkolnym 2021/2022 – uczniowie klas VI-VII

Zarówno do I i II etapu zakwalifikowało się 56 uczniów - razem 112 uczestników !!

Dzisiaj zajęcia rozpoczęli uczniowie z Pierwszego Etapu Edukacyjnego.
Wszystkim zakwalifikowanym uczniom do projektu gratulujemy i życzymy sukcesów na zajęciach !!