Szukaj

Przedszkole na 6 rok szkolny 2021/2022
Przedszkole na 6 powstało w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SP


Na facebooku Przedszkola na 6  znajdują się wszystkie aktualne wydarzenia. Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu.

https://www.facebook.com/Niepubliczne-Przedszkole-na-6-w-Kobylance-536783230607808


                                                  Nauka czytania i pisania


 Zajęcia logopedyczneZajęcia z rytmiki
ReligiaZajęcia plastyczne


Gimnastyka korekcyjna

Kodowanie


Zajęcia florystyczne