Szukaj

Wyjazd do Łodzi - wizyta studyjna.


W dniu 30.09.2023 podczas  wizyty studyjnej w Łodzi nasi seniorzy spotkali się z przedstawicielami Fundacji SeniorApp organizacji tworzącej programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie
do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym. Mogliśmy skorzystać z konsultacji dotyczącej z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. 
  Projekt dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 edycja 2023.