Szukaj

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

 


Seniorzy uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników poznał zasady prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia. Dzięki szkoleniu będzie potrafił prawidłowo wezwać pomoc i zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego w miejscu zdarzenia oraz będzie umiał udzielić natychmiastowej podstawowej pomocy przed dotarciem służb ratunkowych. Uczestnicy uświadomili sobie, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest trudne, a jedynie opanowanie stresu i przełamanie bariery bezpośredniego kontaktu z obcym człowiekiem jest przeszkodą. Wszyscy biorący udział w warsztatach nauczyli się udzielania pierwszej pomocy przy zawale serca, przy udarze mózgu i zadławieniach oraz postępowania z poszkodowanymi w wypadkach drogowych.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu ,,Aktywni seniorzy przeciw skutkom pandemii.” Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 edycja 2022.