Szukaj

Gala RAD SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

                                                           
„Samorząd uczniowski pierwszą szkołą demokracji” . Pod takim hasłem w dniu 4 listopada b.r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice odbyła się debata w ramach programu Aktywni Obywatele . Wzięli w niej udział przedstawiciele nowo powołanych rad uczniowskich z powiatu gorlickiego. Debatę poprowadziły panie : Justyna Jankowska i Małgorzata Ludwiszewska ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płuźnica, które jest partnerem w naszym projekcie.
Zaproszenie na debatę przyjęli przedstawiciele powiatu oraz gminy tj. Starosta Powiatu Gorlickiego -Pani Maria Gubała, Wójt Gminy Gorlice - Jan Przybylski, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, radni Gminy Gorlice oraz opiekunowie samorządów uczniowskich.
Debata, która jest jednym z elementów realizowanego projektu miała formę world cafe czyli dyskusji, wymiany informacji w małych grupkach.
Jak powiedziała prowadząca debatę Pani Justyna Janiszewska „ Ta debata jest po to , aby odczarować relacje między dorosłymi, uczniami, władzami . Dialog między młodzieżą, a władzami lokalnymi czasem bywa trudny, mimo że dobre intencje są po obu stronach . Dlatego też w nieformalnej atmosferze dorośli mogli porozmawiać z młodymi. ”

Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazała się się kreatywnością i dużym zaangażowaniem. Podczas pracy w grupach dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Każdy uczestnik wyszedł z debaty naładowany pozytywnymi myślami i chęcią działania w swoim środowisku szkolnym.

“Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”