Szukaj

„Aktywni z motylem na dłoni!”

 Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr Projektu: 2022-1-PL01-ESC30-SOL-000057925

Realizacja projektu: od 01.07.2021 r. – 31.06.2023 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

 

 

Celem głównym jest wsparcie zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych osób w wieku 18-30 lat poprzez pracę 5 osobowej grupy inicjatywnej w terminie 01.07.2022 – 31.06.2023.


W ramach projektu zostanie utworzona grupa osób działających w perspektywie długoterminowej na rzecz stworzenia szkolnego zespołu muzycznego z uczniów klas 4-8 SP Dominikowice .  Przyczyni się to  do aktywizacji  młodych ludzi oraz integracji miejscowej społeczności. Poprzez podejmowanie inicjatyw zwiększy się świadomość wpływu młodych ludzi na naszą społeczność lokalną oraz możliwość realizacji projektów dla wspólnego dobra.W ramach projektu zostanie utworzona grupa osób działających w perspektywie długoterminowej na rzecz stworzenia szkolnego zespołu muzycznego z uczniów klas 4-8 SP Dominikowice .  
Przyczyni się to  do aktywizacji  młodych ludzi oraz integracji miejscowej społeczności. Poprzez podejmowanie inicjatyw zwiększy się świadomość wpływu młodych ludzi na naszą społeczność lokalną oraz możliwość realizacji projektów dla wspólnego dobra.