Szukaj

”Kreatywne przedszkolaki na 6!”

 


Projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr Projektu: 2022-2-PL01-ESC30-SOL-000090784

Realizacja projektu: od 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 6 888,00 EUR

 

Celem głównym projektu ,,Kreatywne przedszkolaki na 6!" jest wsparcie zaangażowania i społecznej odpowiedzialności młodych ludzi organizację zajęć pobudzających kreatywność 20 dzieci w wieku 3-6 lat z Niepublicznego Przedszkola na 6! w Kobylance.

 

Pozostałe cele projektu:

1. Aktywizacja 20 dzieci w wieku od 3-6 lat do uczestnictwa w zajęciach : ceramicznych, plastycznych, rytmiczno-tanecznych, robotyki czyli kodowania, ogrodniczych oraz gimnastyki na basenie w czasie 12 miesięcy realizacji projektu.

2.   Promocja działań na rzecz 20 dzieci  w wieku przedszkolnym na terenie lokalnej społeczności.

3.   Organizacja edukacyjnej wycieczki do ogrodów sensorycznych w Muszynie dla 20 osobowej grupy dzieci.

4.   Wspomaganie rozwoju dzieci oraz kształtowanie ich osobowości dzięki systematycznym zajęciom, stworzeniu warunków, które pomogą rozwijać takie cechy jak : samodzielność, wytrwałość, kreatywność, solidarność i odpowiedzialność w grupie.

5.   Edukacja i popularyzacja tradycji i rzemiosła ludowego podczas zajęć ceramicznych.

5.   Kształcenie umiejętności manualnych podczas zajęć z ceramiki przydatnych m.in. w nauce pisania.

6.   Doskonalenie u dzieci przestrzennego myślenia.

7.   Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz ich indywidualnych zdolności twórczych.

8.   Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.

9.   Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi.

10.   Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

11.   Rozwijanie wrażliwości i zdolności rytmiczno-tanecznych dzieci.

12.  Zajęcia rytmiczno-taneczne jako jedna z form aktywności dziecka łącząca w sobie procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka.

13.  Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, przemawiającej do wyobraźni, pozwalającej wyrazić siebie w zajęciach rytmiczno-tanecznych.

14.   Wspieranie wielostronnego, harmonijnego rozwoju dziecka.

15.   Wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi podczas zajęć z robotyki.