Szukaj

 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 983/21 z dnia 13 lipca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny Senior”.

Wśród dotowanych organizacji jest nasze Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice.
Projekt ”Opiekuńcze skrzydła” to kolejne działania dla naszych seniorów . Już wkrótce szczegóły ….

Dziękujemy!!!