Szukaj

AKTYWNI LIDERZY


Regulamin uczestnictwa w projekcie


Działania zaplanowane projekcie

Fundament projektu „Aktywni Liderzy” to działania pomagające rozpoznać i wesprzeć liderki
i liderów w budowaniu własnej odporności psychicznej. To także podnoszenie skuteczności działania osób uczestniczących w projekcie, a zatem i wspieranie organizacji czy grup nieformalnych, w jakich działają. Projekt jest realizowany od czerwca 2021 do września 2022 roku. Jego główna część (diagnoza odporności psychicznej, konsultacje indywidualne i warsztaty) obejmie dwie grupy liderek i liderów, łącznie 30 osób. Będziemy również prowadzić działania promocyjno - edukacyjne włączające osoby realizujące działania społeczne i decydentów z całej Polski.

Dlaczego zdecydowaliśmy się postawić na temat odporności psychicznej?

Odporność psychiczną definiuje się jako: „wąską cechę osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stres, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują”. Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna i to jak ją rozwijamy (lub nie) wpływa m.in. na:• poziom zaangażowania, nastawienie, podejście „mogę/”nie da się” do podejmowanych czynności i wyzwań
• zadowolenie, zarządzanie reakcjami stresowymi
• odporność na hejt, szykany
• aspiracje, ambicje, gotowość do podejmowania innowacyjnych i ryzykownych działań
• ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami (w trakcie Kursu będziemy dzielić się narzędziami na podnoszenie skuteczności)
A zatem zagadnienie odporności psychicznej łączy się i z przeciwdziałaniem wypaleniu liderskiemu i ze skutecznością w pracy społecznej, które są naszymi celami.
Dlaczego to ważne? Bo odporność psychiczna jest indywidualna dla każdego człowieka, przydatna w trudnych sytuacjach i można (znając swoje mocne strony i obszary wrażliwe) ją rozwijać, by osiągać lepsze rezultaty zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, w tym
w działalności społecznej.

Więcej o Kursie Dobrostanu i Skuteczności Społecznej i kwestionariuszu MTQ

Z czego będziemy korzystać? Pierwsza z aktywności, jaką zaplanowaliśmy, to indywidualny kwestionariusz odporności psychicznej MTQ Plus. MTQ jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia odporności psychicznej. Jest rzetelny i wiarygodny, poparty licznymi badaniami uniwersyteckimi. Został opracowany w Wielkiej Brytanii przez prof. Petera Clough
i zespół naukowców współpracujących z firmą AQR Ltd. MTQ jest łatwe i szybkie w obsłudze. Jest narzędziem płatnym, którego koszty będą pokryte z budżetu projektu.
Każda z osób uczestniczących wypełni kwestionariusz online (ok. 15 minut, po polsku) i będzie mieć dostęp do indywidualnej rozmowy z licencjonowaną specjalistką w celu interpretacji raportu wygenerowanego przez system.
Kwestionariusz pomaga w zdiagnozowaniu własnej odporności psychicznej w czterech obszarach:
• zaangażowanie (orientacja na osiąganie celów, wytrwałość w zadaniach)
• pewność siebie (w relacjach oraz wiara we własne umiejętności)
• podejście do wyzwań (reagowanie na porażki, ryzyko, otwartość na doświadczenia)
• kontrola (poczucie wpływu, zarządzanie emocjami).
Indywidualny raport odporności psychicznej będzie punktem wyjścia do dalszej pracy rozwojowej w projekcie – podczas warsztatów i samodzielnej. Każde z wyżej wymienionych zagadnień będzie rozwinięte w pracy grupowej, ubogacone ćwiczeniami i wskazówkami rozwojowymi.
Zagadnienia, jakie poruszymy to m.in. :
Podczas części 1:
• poznanie się i integracja liderek i liderów, zbudowanie sieci kontaktów pomocnych
w trakcie i po projekcie,
• koncepcja odporności psychicznej w oparciu o czteroczynnikowy model prof. Petera Clougha oraz jej przełożenie na codzienne działania i zachowania: model 4C, 5 reakcji stresowych; emocje; mózg jako nasz sprzymierzeniec i sabotażysta; nawykowe działania; jak zmienić zachowanie w sytuacji stresowej,
• analiza zachowań „odpornych” oraz „wrażliwych” oraz ich przełożenia na efektywność osobistą i społeczną,
Podczas cz. 2:
• czym jest dobrostan i jak dobrostan liderów może wpływać rozwój wspólnot i organizacji; motywacja do dbania o siebie i do zabezpieczania organizacji i społeczności w sposób bezpieczny dla siebie i jednocześnie skuteczny społecznie, wsparcie w przełamaniu nawyków poświęcania się i działań na dłuższą metę wyniszczających),
• czynniki obecne w działaniach liderskich, które sprzyjają wypaleniu (m.in. izolacja, perfekcjonizm, bariery komunikacyjne i we współpracy, demotywowanie współpracowników, trudności z pracą w skupieniu) i zagrożenia z nich płynące,
• narzędzia odciążające liderów, które mogliby zacząć stosować sami dla siebie oraz jakie mogliby wprowadzić w środowiskach, w których działają: techniki radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i impulsywnością w działaniu, włączanie innych osób w decyzje, planowanie i działania, dzielenie się zadaniami wraz z uprawnieniami (empowerment), dbanie zawczasu o mentoring i sukcesję i inne.

Metody jakimi będziemy pracować będą innowacyjne i angażujące (jak drama stosowana, storytelling, elementy coachingu i facylitacji).

Chcemy z Wami zmieniać świat!

Wspólnie z uczestniczącymi w projekcie liderkami i liderami będziemy zmieniać świadomość społeczną i praktyki w organizacjach pozarządowych i innych miejscach, gdzie działamy społecznie. Chcemy tworzyć świat, w którym jest miejsce na bycie sobą, odpoczynek, zabawę, emocje, pozytywną komunikację i współpracę. Świat, w którym jest mniej narzekania, hejtu, pretensji, zmęczenia i wypalenia, a więcej zrozumienia, doceniania, dzielenia się obowiązkami, energią, smutkami, ale i radościami oraz wspólnego świętowania sukcesów. Jest to nasz cel długofalowy, ale chcemy dzięki współpracy z Wami podjąć działania w kierunku jego jak najszybszej realizacji.

Dlatego każda z osób uczestniczących w Kursie Dobrostanu i Skuteczności Społecznej:

1. Stworzy indywidualny plan działań uwzględniający dobrostan (w tym działania odciążające, minimalizujące wpływ czynników wypalających) oraz skuteczność działań społecznych. Pomoże Wam to wdrożyć to, czego nauczycie się w projekcie „Aktywni Liderzy”, w życie – własne i organizacji i społeczności, w jakich działacie.
2. Będzie zaproszona do wspólnego odkrywania, wyszukiwania i promowania rozwiązań na skuteczne i przeciwdziałające wypaleniu działania.
3. Weźmie udział, wspólnie z innymi osobami, w anty-konferecji, w której uczestnicy są aktywnymi twórcami treści, mają przestrzeń do dyskutowania o ważnych dla nich zagadnieniach, poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów i dzielenia się dylematami, doświadczeniami i marzeniami.

Profil osoby uczestniczącej i zgłoszenia

Projekt adresowany do lokalnych liderek i liderów, zagrożonych wypaleniem, którzy chcą wzmocnić swoją odporność psychiczną i jednocześnie zwiększyć skuteczność społeczną. Jeśli zarządzasz organizacją nakierowaną na cele społeczne lub działasz w organizacji pozarządowej, pracujesz w szkole, instytucji kultury, sportu lub innej i robisz ważne dla społeczności projekty (dla dzieci/młodzieży/seniorów/rodzin), udzielasz się w grupach nieformalnych – to na Ciebie czekamy. Zależy nam, żeby osoby biorące udział w projekcie były zmotywowane do aktywnego uczestnictwa i rozwoju.

W projekcie Aktywni Liderzy ! mogą wziąć udział osoby, które:

1. działają społecznie na terenie powiatu gorlickiego (pierwszeństwo w projekcie) lub są z innych powiatów woj. małopolskiego (bowiem stawiamy na wymianę, wzajemne inspirowanie się osób
z różnych regionów);
2. działają w małych miejscowościach i na wsiach;
3. są od dłuższego czasu zaangażowane w pracę na rzecz lokalnych społeczności, mają sukcesy
w inicjowaniu i realizacji działań społecznych w różnej postaci i chcą je kontynuować;
4.odczuwają zmęczenie i widzą zagrożenie wypaleniem; chcą nauczyć się, jak mu przeciwdziałać;
5. chcą się wzmocnisz, pomóc w pierwszej kolejności sobie, żeby potem móc pomagać innym
i zmieniać dalej świat na lepsze
6. chcą dowiedzieć się, jak podnosić skuteczność działań społecznych i jak działać mniejszym kosztem własnym;
7 są zmotywowane do uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu: konsultacjach indywidualnych , warsztatach , pracy własnej (współtworzeniu treści edukacyjnych i rozwiązań dla siebie i innych liderów) oraz anty-konferencji.

Korzyści z udziału w projekcie :

1. dowiesz się, jak działać w sposób bardziej zrównoważony, mając na uwadze zarówno dobro własne jak i społeczne,
2. podniesiesz swoje indywidualne kompetencje,
3. poznasz praktyczne narzędzia i techniki pomocne w dbaniu o swój dobrostan i przeciwdziałające wypaleniu,
4. rozwiniesz kompetencje budowania efektywnego zespołu, angażowania i motywowania do działań lokalnych ,
5.dowiesz się jak podnosić skuteczność swoich działań, by jeszcze lepiej robić to, co robisz,
6.uzyskasz diagnozę swojej odporności psychicznej, która będzie wsparciem
w rozwoju własnym i Twojej działalności społecznej.