Szukaj


 Jak się zapisać? Przejdź do formularza zgłoszeniowego.


W projekcie Aktywni Liderzy ! mogą wziąć udział osoby, które:

1. działają społecznie na terenie powiatu gorlickiego (pierwszeństwo w projekcie) lub są z innych powiatów woj. małopolskiego (bowiem stawiamy na wymianę, wzajemne inspirowanie się osób z różnych regionów);
2. działają w małych miejscowościach i na wsiach;
3. są od dłuższego czasu zaangażowane w pracę na rzecz lokalnych społeczności, mają sukcesy w inicjowaniu i realizacji działań społecznych w różnej postaci i chcą je kontynuować;
4.odczuwają zmęczenie i widzą zagrożenie wypaleniem; chcą nauczyć się, jak mu przeciwdziałać;
5. chcą się wzmocnić, pomóc w pierwszej kolejności sobie, żeby potem móc pomagać innym i zmieniać dalej świat na lepsze
6. chcą dowiedzieć się, jak podnosić skuteczność działań społecznych i jak działać mniejszym kosztem własnym;
7. są zmotywowane do uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu: konsultacjach indywidualnych , warsztatach , pracy własnej (współtworzeniu treści edukacyjnych i rozwiązań dla siebie i innych liderów) oraz anty-konferencji.

Korzyści z udziału w projekcie :

- dowiesz się, jak działać w sposób bardziej zrównoważony, mając na uwadze zarówno dobro własne jak i społeczne,
- podniesiesz swoje indywidualne kompetencje,
- poznasz praktyczne narzędzia i techniki pomocne w dbaniu o swój dobrostan i przeciwdziałające wypaleniu,
- rozwiniesz kompetencje budowania efektywnego zespołu, angażowania i motywowania do działań lokalnych ,
- dowiesz się jak podnosić skuteczność swoich działań, by jeszcze lepiej robić to, co robisz,
- uzyskasz diagnozę swojej odporności psychicznej, która będzie wsparciem w rozwoju własnym i Twojej działalności społecznej.