Szukaj

AKTYWNI SENIORZY W POWIECIE GORLICKIM
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice od 14.05.2018-30.10.2018
realizuje projekt Aktywni Seniorzy w Powiecie Gorlickim. Jest on skierowany do dwóch grup wiekowych mieszkańców: osób starszych w wieku 60+ oraz dzieci. Ma na celu podjęcie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne uczestnictwo w podejmowanych inicjatywach. Uczestnicy projektu będą się dzielić w swoim otoczeniu zdobytą wiedzą i wykorzystają ją w pracy na rzecz środowiska.

W ramach zadania odbędą się warsztaty:
- profilaktyczno-psychologiczne
- wolontaryjne,
- teatralne,
- rękodzielnicze,
- SENIORIADA

Projekt jest współfinansowany ze środków  Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.