Szukaj


Zaproszenie do składania ofert
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „ FENIKS”
dokumenty do pobrania

regulamin rekrutacji

ankieta rekrutacyjna do druku

dokumenty - przyjęcie do placówki

deklaracja udziału rodzica w projekcie

deklaracja udziału ucznia w projekcie

informacja dotycząca odbioru dziecka z placówki

zgoda na wykorzystanie wizerunku