Szukaj

Wycieczka „Szlakiem Piastowskim” była jednym z większych zadań zaplanowanych w projekcie pt. „Wspólnota łączy- aktywny senior!” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice


Zgodnie z założeniami odbyła się w dniach 7 –9 sierpnia 2018 r. Wzięło w niej udział 53 osoby. Pierwszym zwiedzanym obiektem był Zamek Muzeum w Kórniku i Rogalin - barokowo - klasycystyczny pałac i park. Po zwiedzeniu Zamku w Kórniku i Rogalina udaliśmy się do Poznania. Na początek zobaczyliśmy Stary Rynek ze słynnym ratuszem, Kościół farny św. Stanisława Biskupa, Koziołki Poznańskie, Pręgierz na Starym RynkuBamberkę i studzienkę na Starym Rynku Pałac Działyńskich.
Po obiedzie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu . Wieczorem jeszcze raz, ale już w małych grupach lub indywidualnie wyszliśmy na Stary Rynek, aby skosztować atmosfery tego miejsca nocą, gdzie w radosnej atmosferze przy lodach rzesze ludzi, szczególnie młodych spędzało ciepły wieczór.
W drugim dniu po śniadaniu udaliśmy się na Ostrów Tumski, gdzie oczekiwał na nas Przewodnik. Zdaniem większości historyków jest to miejsce Chrztu Polski. Następnie udaliśmy się do oddalonego od Poznania o ok.38 km. Ostrowa Lednickiego – grodu leżącego na wyspie Jeziora Lednickiego, który w czasach piastowskich był jednym z najważniejszych ośrodków monarchii piastowskiej. Niektóre źródła podają, że to właśnie tu Mieszko I przyjął chrzest, a Bolesław Chrobry przyjął cesarza Ottona III podczas jego pielgrzymki do grobu św. Wojciecha. Kolejny punkt naszej wycieczki to muzeum Pierwszych Piastów, park etnograficzny .
Byliśmy także na Polach Lednickich, gdzie Ojciec Jan Góra organizował spotkania z młodzieżą. Oglądaliśmy Bramę Rybę, pomodliliśmy się przy grobie śp. Ojca Góry, byliśmy w domu św. Jana Pawła II.
Z Ostrowa Lednickiego udaliśmy się do Gniezna, do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Następnym zwiedzanym zabytkiem była Katedra Gnieźnieńska ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, na których jest przedstawiona historię życia św.Wojciecha. tak atrakcyjnym dniu udaliśmy się do hotelu na nocleg. W Ostatnim dniu z Gniezna pojechaliśmy do Biskupina. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od osady warownej typu bagiennego, której powstanie datuje się na lata 747 – 722 p. n.e., a zamieszkana była przez ludność kultury łużyckiej. Zobaczyliśmy zrekonstruowaną wioskę wczesnośredniowieczną na obszarze, gdzie odkryto pozostałości kompleksu osadniczego z IX -XI w. z zapleczem.
Ktoś napisał, że Strzelno jest warte nawet najdalszej podróży. I ta miejscowość znalazła się na mapie naszej podróży. Dzięki swojemu wyjątkowemu zespołowi sakralnemu przyciąga turystów z całego świata. Rotunda św. Prokopa / XII w./ jest jedną z najstarszych świątyń romańskich w Polsce, a zarazem największą romańską rotundą. Bazylika św. Trójcy z XII i XIII w., konsekrowana w 1216 r. posiada ok. 300 ruchomych zabytków. W ołtarzach w Strzelnie znajduje się aż 658 relikwii świętych. Jest też Muzeum – Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława posiadające bogate zbiory, m.in. piękne relikwiarze, dokumenty, rzeźby, szaty liturgiczne, a także eksponaty należące dawniej do sióstr norbertanek i wiele innych.W późnych godzinach wieczornych wróciliśmy szczęśliwi do domu .

WYJAZD ZORGANIZOWANO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2018