Szukaj

Młodzi melomani z Zagórzan w Filharmonii Krakowskiej

Kim jest meloman? Kimś, kto uwielbia muzykę. Czarowny świat muzyki klasycznej otworzył przed uczniami klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. KEN w Zagórzanach projekt „Pociąg do KULTURY”. Projekt skierowany został do dzieci przedszkolnych i szkolnych z Zagórzan, a realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice przy wsparciu finansowym Fundacji PZU.
 Czwartek 6 października 2016 r. zaskoczył wszystkich dobrą pogodą, nie padało, a resztki chmur powoli usuwały się, zza horyzontu coraz śmielej błyskało słońce. W magiczną podróż do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie udało się pod opieką wychowawczyń pięćdziesięciu uczniów. Co kraj, to muzyka! - ten cykl koncertów umożliwia kontakt z muzyką całego świata. Obecny 41 sezon prezentuje „Muzykę z naszego podwórka”. Naszego, czyli polskiego, więc pierwsza część muzycznej uczty odbyła się w Krakowie na renesansowym podworcu królowej Bony, druga w warszawskich Łazienkach u króla Stasia. Dzieci wysłuchały pięknych arii najbardziej znanych polskich oper, np. „Halki” Stanisława Moniuszki czy „Krakowiaków i górali” Wojciecha Bogusławskiego oraz utworów instrumentalnych rodzimych kompozytorów: Ignacego Jana Paderewskiego, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina czy Grażyny Bacewicz. Babcia Melodia i Dziadek Rytmus (aktorzy Teatru im. Słowackiego) oraz Kuzynka Klawiaturka (pianistka Renata Żełobowska - Orzechowska) organizowali gry i zabawy podwórkowe, znane kiedyś wszystkim dzieciom. Piękne polskie tańce, i te ludowe, i te dworskie wykonały dzieci ze Studia Baletowego Opery Krakowskiej. Partie wokalne i instrumentalne wykonali artyści Filharmonii im. Karola Szymanowskiego.
Dzięki projektowi dzieci z Zagórzan mogły na żywo obcować z muzyką poważną, doświadczyć emocji w wyjątkowym miejscu. Otrzymały szansę na rozwój wrażliwości artystycznej i twórczej wyobraźni. Wyłącznie odbiór koncertu w prawdziwej filharmonii urzeczywistnia dostęp do kultury wysokiej, jedynie w ten sposób można faktycznie rozwijać horyzonty, rozbudzać w młodych ludziach aspiracje na przyszłość.Ten dzień był nastawiony na interdyscyplinarność, na bogactwo wrażeń, na rozwój wyobraźni poznawczej. Uczniowie skorzystali również z warsztatów edukacyjnych „Zabawy z ciśnieniem” w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema oraz zwiedzili Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, najstarszy istniejący klasztor w Polsce, gdzie poznawali początki państwa poprzez wielkoformatową grę planszową „Chrzest 966 – śladem narodzin Polski”. Każdy uczestnik metodą sitodruku samodzielnie wykonał pamiątkową reprodukcję.


Małgorzata Stępień