Szukaj

SENIORIADA
07 października 2016 roku w sali sportowej Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej odbyła się wyjątkowa impreza sportowa –II Senioriada Gminy Gorlice. Jej uczestnikami byli mieszkańcy gminy Gorlice, którzy ukończyli 60 rok życia. Do tej niezwykłej spartakiady zgłosiło się ponad 80 osób reprezentujących sześć sołectw: Dominikowice, Klęczany, Kobylankę, Zagórzany, Szymbark oraz Ropicę Polską.
Seniorzy startowali w 12 konkurencjach, które były dostosowane do ich wieku oraz kondycji fizycznej, aczkolwiek ta w trakcie rozgrywek sportowych okazała się całkiem niezła. Były to m.in.: bieg z łyżką i jajem, przelot mopem, bieg z piłką, rzut piłką do worka, rzut piłką do kosza, hokej czy rzut piłeczką do tarczy. Najwięcej emocji wzbudziło przeciąganie liny. Rywalizacja pomiędzy grupami była mocna, chociaż na wszystkich twarzach gościł przede wszystkim uśmiech i przez cały czas sala sportowa rozbrzmiewała gromkim śmiechem.
Ponieważ impreza miała charakter sportowej rywalizacji nad prawidłowym przebiegiem Senioriady czuwało jury w składzie: Joanna Szurek, Wacław Gubała oraz Marek Podraza. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Klęczan, która zdobyła 26 punktów przed reprezentacją z Dominikowic z 24 punktami i Kobylanki z 19 punktami. Dla najlepszych drużyn były puchary, które ufundował i wręczył Ryszard Guzik, wójt gminy Gorlice. Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorem Senioriady było: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice.
Impreza organizowana była w ramach projektu „Seniorzy w działaniu”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
Partnerami tegorocznej Senioriady byli: Gmina Gorlice oraz ZS w Ropicy Polskiej. Panie Wioletta Podsadowska oraz Marzena Podobińska – instruktor Ośrodka Kultminy Gorlice przygotowały wspólnie z młodzieżą konkurencje do Senioriady oraz czuwały nad sprawnym przebiegiem całego przedsięwzięcia.