Szukaj

Wycieczka seniorów do Lublina
Wycieczka do Lublina - „Tropami historii i literatury południowo – wschodnich terenów Polski. Miejsca pamięci i kultury”.

11 X 2014 r grupa seniorów i młodzieży z Dominikowic, Kobylanki i Krygu uczestniczyła w wycieczce do Lublina.Wybraliśmy region Lublina ze względu na wielokulturowość, która okazała się świetnym sposobem ukazania różnorodności i bogactwa historii, literatury i sztuki. Uczestniczyło w niej 92 beneficjentów. Uczestnicy w pierwszej kolejności udali się do Zamku Królewskiego cennego zabytku sztuki romańskiej, jednej z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie, która powstała w XIII wieku jako budowla obronno-mieszkalna (donżon). Kolejnym punktem programu była trasa podziemna , która zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie.
W dalszej części oglądali Kościół Trójcy Świętej nazywany Kaplicą Zamkową. Jest to jeden z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie, miejsce, w którym spotkała się i współistnieje kultura Wschodu i Zachodu. We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-ruskie. Kolejnymi punktami wycieczki było zwiedzanie: Wzgórza Zamkowego, rynku Starego Miasta, Archikatedry Lubelskiej (wnętrze). Ponadto podziwiali Bazylikę pw. św. Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów (wnętrze), Bramę Krakowską i Grodzka, Ratusz . Na zakończenie wszyscy udali się na spacer po zabytkowym cmentarzu przy ulicy Lipowej – części ewangelickiej, prawosławnej i rzymskokatolickiej.
Pełni wrażeń i w znakomitych nastrojach wszyscy wrócili do swoich domów późnym wieczorem.

Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego projektu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dominikowicach – Bądź aktywny- Znajdź wiosnę w jesieni życia! , finansowanego przez program FIO MPIPS .