Szukaj

Wszechstronna edukacja - inwestycją w przyszłość dzieci.                


 Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dominikowicach
z terenów wiejskich poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego oraz nauki szybkiego czytania.
Projekt skierowany jest do dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Dominikowicach


Zaplanowane działania:

-Zajęcia z języka angielskiego-dla 50 dzieci
-Nauka szybkiego czytania  dla 18 dzieci

Termin realizacji projektu:02.09.2014-27.02.2015