Szukaj

Aktywny Senior - razem raźniej 

W ramach środków FIO z MPIPS od 2 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014r Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Wsi Dominikowice będzie realizowało projekt "Aktywny Senior-razem raźniej" skierowany głównie do osób starszych z terenu gminy Gorlice oraz młodych ludzi .Jego celem będzie pomoc osobom 60+ w rozwijaniu i podtrzymywaniu aktywności fizycznej, intelektualnej oraz kulturalnej. Udział w projekcie będzie dobrym sposobem na aktywizację i integrację a co za tym idzie nabycie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu osób starszych w środowisku lokalnym. Będzie dobrą okazją do budowania więzi międzyludzkich, integrowania środowiska osób w wieku emerytalnym oraz integracja z młodszym pokoleniem. Organizowane będą wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne .Seniorzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach : Zdrowie na talerzu , warsztatach Scrabooking i Decoupage, Cyklu spotkań z kulturą i sztuką. Ponadto dla beneficjentów zostaną zorganizowane wycieczki do Krakowa, do Rzeszowa- Łańcuta. Kolejną atrakcją będą zajęcia na basenie , które są najbardziej polecaną przez lekarzy formą aktywności dla osób starszych. Stały się one bardzo popularną formą aktywności ruchowej, w której nie trzeba umieć pływać aby móc ćwiczyć . Działanie projektu wpłyną skuteczne na kreowanie postaw aktywnego starzenia się i udziału osób powyżej 60 roku życia w przestrzeni publicznej.