Szukaj

Tradycja, kultura, wspólna historia - będziemy razem

          

W lutym 2014r przy Stowarzyszeniu Kulturalno –Oświatowym Wsi Dominikowice został utworzony Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób w podeszłym wieku i młodzieży. W ramach realizowanego zadania odbywają się zajęcia integrujące młodzież z osobami starszymi pozwalające na międzypokoleniową wymianę umiejętności, pracę wokół tradycji i obrzędów, lokalnej historii. W ramach zadania odbywają się zajęcia cykliczne w następujących blokach tematycznych:

Blok 1 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego - beneficjenci poznają obyczaje regionu, regionalną kuchnię świąteczną, poznają ciekawe przepisy oraz zapoznają się ze zdrowym stylem życia.
Blok 2 Edukacja regionalna - zajęcia z rękodzieła związanego z regionem oraz zajęcia związane z tradycją i obrzędami dotyczącymi andrzejek, świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy itp. W ramach tego bloku odbędzie się wycieczka szlakiem kultury drewnianej.
Blok 3 Spotkania z kulturą i nauką - podczas warsztatów beneficjenci nauczą się korzystać Internetu, poznają nowinki technologiczne Zaplanowany jest również wyjazd do teatru jako bezpośrednie obcowanie ze sztuką.
Blok 4 Blok Indywidualny - spotkanie z prasą, książką, filmem. W ramach bloku beneficjenci rozwijać będą indywidualnie swoje pasje, na bieżąco śledzić informacje z kraju i ze świata, co pozwoli im wspólnie dyskutować i wymieniać swoje poglądy na informacje społeczno- kulturalno-polityczne.

Ośrodek Wsparcia Dziennego działa od lutego do 31 grudnia 2014r. środki na ten cel zostały pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Zagórzanach odbyły się XX Gminne Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych. Seniorki uczęszczające do Dziennego Ośrodka Wsparcia Seniorów utworzonego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym Wsi Dominikowice otrzymały wyróżnienie za wykonaną palmę. Gratulujemy !!!