Szukaj

Z Domilinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni

 
 

Od 3 lutego do 13 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Wsi Dominikowice będzie realizatorem projektu "Z Domilinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni". Adresowany jest do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w Dominikowicach i Krygu. Na działania zaplanowane w projekcie będą składać się różnego typu kreatywne zajęcia o charakterze warsztatowym których efektem końcowym będzie wykonanie krainy Domilinka – bohatera baśni biblioterapeutycznej. Beneficjenci wezmą udział w zajęciach z zakresu aktywnego czytania z elementami biblioterapii, zajęciach plastycznych z elementami ceramiki oraz zajęciach muzyczno- ruchowych z elementami muzykoterapii. Projekt przewiduje zajęcia integracyjne z grupa chętnych rodziców. Efektem końcowym projektu będzie robocze wydanie bajki w postaci broszurowej zilustrowanej zdjęciami efektów warsztatów i uzupełnionej o wspólnie wypracowane scenariusze. Na zakończenie projektu odbędzie się wystawa oraz występ dzieci o charakterze pantomimicznym odtwarzającej fragment bajki o Domilinku. Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji Banku Zachodniego ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów.