Szukaj

Wolontariat rozwija wieś
Wolontariat rozwija wieś projekt wolontariatu długoterminowego realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych wspólnie z partnerem Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej "FALA”, w którym Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice pełni funkcję organizacji goszczącej. W ramach projektu od 10.12.2012r. do 10.06.2013r. przeszkolona wolontariuszka w pełnym wymiarze godzin pracuje na rzecz Stowarzyszenia oraz Zespołu Szkół. Wykorzystując swoje doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie pracuje z dziećmi na świetlicy oraz pomaga przy realizacji bieżących projektów, jak również przy pozyskiwaniu nowych grantów i dotacji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 pt. w ramach tzw. komponentu wolontariatu długoterminowego.