Szukaj

Tajemnica Łukasiewicza


Tajemnica Łukasiewicza to projekt realizowany od 22.04.2013 r. do 30.06.2013 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice.

Celem projektu jest przybliżenie młodym ludziom historii regionu w sposób ciekawy i niekonwencjonalny oraz ocalenie od zapomnienia śladów kolebki przemysłu naftowego w Powiecie Gorlickim. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, informatycznych, topograficznych oraz teatralno–dziennikarskich dla wybranej grupy młodzieży z terenu Gminy Gorlice i Gminy Lipinki. Efektem tych przedsięwzięć będzie stworzenie oraz przeprowadzenie Gry Miejskiej - etap internetowy dotyczącej Testamentu Łukasiewicza – człowieka związanego historycznie z Gorlicami oraz przemysłem naftowym.

Projekt zakłada następujące etapy:
I. Etap przygotowawczy, podczas którego odbędzie się nabór uczestników na warsztaty;
II. Warsztaty historyczne, topograficzne, informatyczne, oraz teatralno – dziennikarskie, dzięki którym młodzi ludzie nabędą umiejętność tworzenia gry on-line, jako nowej formy edukacji kulturalnej. Młodzież podczas zajęć edukacyjnych pozna biografię Ignacego Łukaszewicza ,przestudiuje dokumenty historyczne. Podczas wycieczek szlakiem naftowym poznają historię oraz kulturę naszego regionu.
III. Gra internetowa online,będzie to sprawdzenie wiedzy opisanej w testamencie oraz sprawdzenie wiedzy na temat dawnych Gorlic i dorobku Łukasiewicza. Wszystko to w atrakcyjnej formie prostej gry internetowej, w której rozwiązywanie kolejnych zagadek prowadzi do uzyskania informacji jak dostać się do skarbu.
IV. Stworzenie gry on-line, która zostanie umieszczona na portalu internetowym Gorlic. Będzie to forma promocji miasta. Turysta lub mieszkaniec będzie mógł samodzielnie ściągnąć karty gry, informację oraz planszę – mapę i samodzielnie przeprowadzić grę. Będzie to również ciekawa, innowacyjna pomoc do zajęć dziedzictwa kulturowego, historii czy języka polskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.