Szukaj

Radzę sobie z uczuciami i emocjami


Projekt "Radzę sobie z uczuciami i emocjami" jest poświęcony tematyce bezpieczeństwa w szkole dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla dzieci i rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli i wychowawców. Treści dostosowane do wieku uczestników , obejmowały będą zagadnienia tj. określanie własnych uczuć, przyjaźń, radzenie sobie ze smutkiem , gniewem, trudnymi sytuacjami w szkole, agresją. Beneficjenci będą poznawać różne formy i techniki redukowania napięcia (gniewu, złości, irytacji, wściekłości) oraz poznają alternatywne, nie oparte na agresywności formy zachowania się w grupie. Nauczą się odkrywania poczucia własnej wartości i korzystania ze swoich pozytywów, nabędą umiejętności radzenia sobie z trudnymi problemami ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego reagowania na krytykę i atak. Warsztaty poprowadzą specjaliści -trenerzy psychologii i pedagogiki.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole".

Terminy spotkań indywidualnych z panią pedagog:
17 X, 24 X, 31 X
7 XI, 14 XI, 21 XI, 28 XI,
5 XII, 12 XII

Terminy spotkań indywidualnych z panią psycholog:
8 X, 15 X, 22 X, 29 X
5XI, 12 XI, 19 XI, 26 XI,
3 XII, 10 XII, 17 XII