Szukaj

Ekologia to nasz wspólny programEkologia to nasz wspólny program” to projekt realizowany od 15.04.2013 r. do 31.10.2013 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w ramach Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży oraz mieszkańców małej wsi Dominikowice w Gm. Gorlice. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej oraz I i II klasy Gimnazjum. Jako dodatkowa edukacja. Projekt będzie składał się z dwóch części:

1) Doświadczalno – badawczej uczniowie będą podnosić świadomość ekologiczną poprzez udział w terenowych zajęciach ekologicznych, będą prowadzić badania powietrza, gleby, wody, będą wykonywać zielniki, badać ekosystemy i zależności w nich panujące. Podsumowaniem tych zajęć będzie wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz będzie mogła porównać wyniki badań ekosystemów na terenie wioski i Parku.

2) Praktycznej - wykonywanie tabliczek zawierających ekologiczne hasła, które będą rozstawiane w różnych miejscach na terenie wsi, transparentów, rymowanek ekologicznych, prac plastycznych, wykonanie tabliczek z nazwami roślin na ścieżkę edukacyjną.

3) W ramach projektu odbędzie się wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie wezmą udział w zajęciach ekologicznych.

Środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.