Szukaj

Klub aktywnego seniora


"Klub aktywnego seniora”" to projekt, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice od 8 marca 2013r. do 21 czerwca 2013r. Adresowany jest do osób w wieku 55+. Wsparciem zostanie objęta 50-osobowa grupa mieszkańców obszarów wiejskich z gminy Gorlice wiosek Dominikowice i Kobylanka. Pośrednio w projekcie uczestniczyć będzie najmłodsze pokolenie- wnukowie. Celem ogólnym projektu będzie pomoc osobom 55+ w rozwijaniu i podtrzymywaniu aktywności fizycznej, intelektualnej oraz kulturalnej o charakterze integracyjnym. W ramach projektu zaplanowano różnego rodzaju warsztaty, prelekcje oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Dla beneficjentów przewidziano warsztaty artystyczne, komputerowe, kulinarne oraz dietetyczne, spotkanie z podróżnikiem oraz artystą.
W okresie wielkanocnym odbędzie się spotkanie świąteczne dla beneficjentów.
Odbędą się również dwie wycieczki: do Krakowa oraz Sandomierza. Poprzez projekt każdy
z beneficjentów indywidualnie otworzy się na kulturę i nauczy się ją odbierać w sposób „osobisty”
wg własnych emocji i wrażeń oraz wzmocni swoje poczucie wartości.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.