Szukaj

Mocne korzenie


Już kolejny raz Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice pozyskało dotacje w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 13-15 lat z gimnazjów w Dominikowicach oraz Ropicy Polskiej.
Celem projektu "Mocne korzenie" jest rozpoznanie poprzez twórcze działania - dziedzictwa kulturowego Ziemi Gorlickiej niosącej pozytywny wizerunek regionu jako tematu oraz ukształtowanie poczucia wartości młodych, wkraczających w dorosłość ludzi, opartego na świadomości losów własnej rodziny a poprzez historie prywatną POZNANIE SPECYFIKI WŁASNEGO WIELOKULTUROWEGO REGIONU. Cykl realizowanych w ramach projektu warsztatów pomoże odkryć naszą małą ojczyznę w sposób atrakcyjny i wartościowy. Młodzież nauczy się prowadzić badania genealogiczne na przykładzie własnych rodzin. Dowie się, jak poszukiwać informacji w dokumentach USC, Archiwum Państwowym, w muzeach jak przeprowadzać wywiady z mieszkańcami. Zebrany materiał beneficjenci opracują za pomocą programu komputerowego w postaci drzewa genealogicznego, nadając mu w ostatniej fazie warsztatów formę plastyczną. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie będącej finałem projektu. W ramach projektu odbędzie się spotkanie autorskie z poetką B.Betlej oraz zostaną zasadzone drzewka symbolizujące rodzinę i jej korzenie.