Szukaj

Wiejska szkoła zdrowia"Wiejska szkoła zdrowia" to projekt, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Wsi Dominikowice od 5 listopada 2012r. do 20 czerwca 2013r. Adresowany jest dla osób w wieku 60+. Wsparciem zostanie objęta 40- osobowa grupa mieszkańców obszarów wiejskich z gminy Gorlice i miasta Gorlice. Adresatami projektu są osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i doboru odpowiedniej diety do konkretnego schorzenia: (diety żywieniowe w cukrzycy, miażdżycy ,nadciśnieniu) oraz profilaktyka otyłości, a także poprawienia sprawności ruchowej i samopoczucia. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Gorlice i miasta Gorlic
w zakresie edukacji prozdrowotnej poprzez organizację następujących warsztatów:
1) Dietetycznych połączonych z warsztatami zdrowego żywienia ( zajęcia prowadzone będą w 3 grupach)
2) Ruchowych
zajęcia z aerobiku prowadzone w 2 grupach 10 osobowych,
- nordic walking, (chodzenie z kijkami) prowadzone w 3 grupach 7 osobowych,
- grupowe zajęcia na basenie - 3 grupy po 7 osób.
Uzupełnieniem terapii zdrowotnej będzie jednodniowy wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej.
3) Komputerowych prowadzonych w 2 grupach 20 osobowych.

Powyższe zadania wpłyną na zwiększenie dostępności do edukacji prozdrowotnej , wzrost wiedzy
nt. zdrowego żywienia i dietetyki. Będzie to również podniesienie aktywności w obszarze działań na rzecz świadomej edukacji prozdrowotnej i integracja mieszkańców poprzez zorganizowane zajęcia. środki na ten cel zostały pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Spotkanie promujące projekt odbędzie się 8 XI 2012 roku w Zespole Szkół w Dominikowicach o godzinie 17:30. Do rekrutacji potrzebne będzie ksero dowodu osobistego. Prosimy więc o zabranie ze sobą dowodów. Serdecznie zapraszamy!