Szukaj

Uczymy się pomagać w Zespole Szkół

 

Od 1 września 2011 roku Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice realizuje projekt pt."UCZYMY SIE POMAGAĆ W ZESPOLE SZKÓŁ!" Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci z Zespołu Szkół w Dominikowicach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Projekt skierowany jest do 177 uczniów oraz 10 nauczycieli Zespołu Szkół w Dominikowicach. 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Pozostałe cele

- Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- Nabycie wiedzy i umiejętności w przypadku omdleń,oparzeń i złamań
- Uświadomienie rangi bezpieczeństwa i pierwszej pomocy
- Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.


                        CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA