Szukaj

Nowy zawód - nowa szansa na sukces

 


W terminie 01.08.2011 - 30.12.2011 realizowany będzie przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice projekt "NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA NA SUKCES", w ramach działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich".
Projekt skierowany jest do 10 bezrobotnych osób w wieku 22-50 lat, mieszkańców wsi: Dominikowice, Kobylanka, Klęczany, Zagórzany.
Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz mobilności zawodowej.
Podczas projektu realizowane będą następujące szkolenia:

Szkolenie "Technolog robót wykończeniowych"
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu znajomości materiałów budowlanych, bezpiecznej obsługi sprzętów i maszyn oraz przekazanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem prac wykończeniowych.
Zdobyte podczas szkolenia umiejętności:
- umiejętności związane z wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanych,
- umiejętności stosowania różnych technologii z wykorzystaniem maszyn,
- znajomosć materiałów budowlanych oraz ich stosowanie przy pracach malarskich, tynkarskich, glazurniczych i montażu stolarki,
- umiejętności prawidłowego gospodarowania surowcami,energią i wodą. 

Szkolenie "Podstawy przedsiębiorczości"
Zakres merytoryczny szkolenia:
- formy prowadzenia działalnosci gospodarczej
- formy opodatkowania,
- czynności przy założeniu firmy,
- sporządzanie biznes planu,
- źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Szkolenia zakończą się uzyskaniem świadectwa MEN.
              CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA