Szukaj

Szlakiem naftowym


Projekt "Szlakiem naftowym" jest adresowany do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Dominikowicach. Realizowany jest dzięki środkom uzyskanym z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w ramach PROGRAMU WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH "Razem Możemy Więcej".

Celem projektu jest przybliżenie młodym ludziom historii regionu w sposób ciekawy i niekonwencjonalny oraz ocalenie od zapomnienia śladów kolebki przemysłu naftowego w Powiecie Gorlickim. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, historyczno - informatycznych, plastycznych oraz teatralnych dla wybranej grupy młodzieży. Efektem tych przedsięwzięć będzie przygotowanie wystawy plastycznej dotyczącej przemysłu naftowego, przygotowanie i przedstawienie wieczornicy poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi  człowiekowi związanemu historycznie z Gorlicami oraz przemysłem naftowym. Młodzi ludzie uczestniczyć będą w warsztatach historyczno-informatycznych, podczas których dowiedzą się wielu ciekawych informacji na temat Regionu Gorlickiego, który jest kolebką polskiego i światowego przemysłu naftowego oraz przygotują pod okiem prowadzącego dwie prezentacje: pierwsza - dotycząca przemysłu naftowego, druga - poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi. Końcem maja zostanie zorganizowana wycieczka Szlakiem Naftowym Bóbrka - Krosno.