Szukaj

Dziecko bezpieczny Intern@utaOd 16 marca do 15 czerwca 2011 na terenie szkół Dominikowice, Ropica Polska i Klęczany będzie realizowany projekt pt: "Dziecko bezpieczny Intrn@uta". Projekt został wygrany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice.

Jest on odpowiedzią na obecnie prowadzoną kampanię medialną dotyczącą zagrożeń płynących z Internetu.
Jest poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W ramach projektu zostaną zorganizowane akcje i zajęcia, których celem będzie podniesienie świadomości społeczeństwa wsi: dzieci,młodzieży i ich rodziców wobec zagrożeń i korzyści płynących z sieci.

Głównymi założeniami i celami projektu są działania podnoszące świadomość społeczeństwa wsi w obrębie tematyki:
- Jak reagować na zagrożenia w Internecie?
- Jak unikać zagrożeń?
- Uwrażliwienie na korzyści płynące z dostępu do Internetu.
- Promocja bezpiecznych zastosowań sieci.

W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania oraz zajęcia edukacyjne z dziećmi szkół podstawowych i młodzieżą z gimnazjum. Odbędą się konkursy plastyczne, plastyczno-literackie oraz inscenizacje tematycznie ze sobą połączone.
Dla rodziców - prelekcje oparte na multimedialnej prezentacji, pokazy prac i występy dzieci. Rezultaty projektu to podniesienie świadomości rodziców, dzieci i młodzieży o zagrożeniach ze strony internetu w czterech sferach funkcjonowania społecznego: relacjach międzyludzkich opartych na przemocy, agresji i okrucieństwie, ustalaniu hierarchii wartości i indoktrynacji w tym zakresie, działaniach rynkowych oraz wypaczonych kontaktach erotycznych.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje.