Szukaj

Niemiecki znam, w szachy gram - świętowanie projektu

 

Dnia 28 lutego 2011 r. w Zespole Szkół w Dominikowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu, na którym obecni byli uczniowie kl I-VI oraz nauczyciele . W spotkaniu udział wzięła p.prezes i członkowie Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Wsi Dominikowice oraz zespół zarządzający projektem. Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali pod kierunkiem p. Grzegorza Dobka część artystyczną w języku niemieckim. Były to piosenki, krótkie wierszyki oraz odgrywane scenki. Udekorowano także mistrzów i wicemistrzów turnieju szachowego w kategorii klas I-III oraz IV-VI -dekoracji dokonał trener szachowy p. Piotr Kretowicz. Najbardziej zaangażowani uczestnicy projektu otrzymali nagrody. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zostały wydrukowane pamiątkowe certyfikaty.

Historia Projektu:
- Projekt realizowany był od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Wsi Dominikowie, w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
- Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu było rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej.

Zrealizowano następujące zadania:
- zajęcia z języka niemieckiego dla dwóch grup ( kl. I-III , kl. IV-VI )
- nauka gry w szachy dla dwóch grup ( kl. I-III , kl. IV-VI )CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA