Szukaj

Atrakcyjna i tradycyjna nauka języka polskiego

 


Od 5 września 2011 roku Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice realizuje projekt pn."Atrakcyjna i tradycyjna nauka języka polskiego". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów i uczennic w zakresie poprawnego czytania, czytania ze zrozumieniem oraz poprawnego, stylistycznego i kształtnego pisania tekstów i interpretowania tekstów literackich.

Pozostałe cele:
- Wzrost poziomu techniki czytania, umiejętności czytania cichego i głośnego ze zrozumieniem, kaligrafii,
- Poprawa znajomości i umiejętności stosowania reguł ortograficznych oraz umiejętności kształtnego pisania,
- Poprawa umiejętności stylistycznego i bezbłędnego pisania oraz interpretowania przeczytanego tekstu.

Projektem objętych zostało 11 uczniów kl-I-III i 14 uczniów kl.IV-VI Szkoły Podstawowej oraz 16 uczniow kl I-III Gimnazjum w Dominikowicach oraz dodatkowo 12 ucznów z deklaracji rodziców.
Od 1 października rozpoczęły się warsztaty w ramach projektu.
Warsztaty "Poprawnie czytam i rozumiem przeczytany tekst" dla uczniow klas I-III.
Warsztaty "Znam zasady ortograficzne języka polskiego potrafię je zastosować, ładnie piszę" dla kl IV-VI.
Warsztaty "Piszę pięknie i bezbłędnie" dla uczniow kl I-III Gimnazjum.


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA