Szukaj

Inwestujemy w dzieci i młodzież z naszego środowiska - nauka j. niemieckiego i gry w szachy

 


Od 1 września 2011 w Zespole Szkół w Dominikowicach realizowany jest kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
Projekt pod nazwą "Inwestujemy w dzieci i młodzież z naszego środowiska-nauka j. niemieckiego i gry w szachy" skierowany jest do 90 uczniów Szkoły Podstawowej w Dominikowicach.

Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatywy mieszkańców Dominikowic na rzecz rozwoju edukacji na wsi i podniesienie poziomu wykształcenia młodego pokolenia.

W ramach projektu zaplanowano następujace zadania:

1. Zajęcia z języka niemieckiego dla 90 uczniów szkoły podstawowej, prowadzone będą w 6 grupach językowych (11 - 21 uczniów). Dostosowane będą do wieku i możliwości uczniów.Uczniowie podczas zajęć trenować będą sprawności językowe - mówienie, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz pisanie. W celu efektywnego prowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne (słowniki, plansze, gry edukacyjne).

2. Nauka gry w szachy prowadzone będą w dwóch 8-osobowych grupach. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera. Na zakończenie zostanie przeprowadzony turniej szachowy.


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA