Szukaj

"Europejska Młodzież w Gorlicach" - warsztaty medialne.W Gminnym Ośrodku Kultury w Ropicy Polskiej w dniach 23 X 2023 r odbywały się warsztaty medialne. To kolejne zadanie w ramach projektu "Europejska Młodzież w Gorlicach" . Trenerem była Pani Agnieszka Kaczmar. 

 Podczas warsztatów omówiono zagadnienia dotyczące kompetencji medialnych i skutecznego poszukiwania informacji. Uczestnicy zajęć poznali język mediów. Poruszono także tematy związane z etyką oraz wartościami w mediach. Zostały omówione niezwykle ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa, twórczości i wizerunku w sieci, a także aspekty ekonomiczne i prawne korzystania z mediów.


 
Program warsztatów:
1. Czym są kompetencje medialne
2. Jak skutecznie szukać informacji
3. Korzystanie z informacji medialnych
4. Relacje w środowisku medialnym
5. Język mediów
6. Etyka i wartości w komunikacji i mediach
7. Wartości w mediach
8. Bezpieczeństwo w sieci
9. Kompetencje cyfrowe
10. Twórczość i wizerunek w sieci
11. Aspekty ekonomiczne i prawne korzystania z mediów

Metody :
Mini wykład, Burza mózgów, debata, dyskusja, gra, moodboard, praca w grupach.

Projekt realizowany z programu Erasmus+współfinansowany przez Unię Europejską