Szukaj

Razem dla Ukrainy!

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do Projektu „Razem dla Ukrainy!” , który realizowany będzie w ramach 15 Osi priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym.
Działaniami objęte będą dzieci i matki z Ukrainy z terenu Gminy Gorlice.

Realizacja projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy”
Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie"