Szukaj

WSPÓLNIE TWORZYMY DOBROWSPÓLNIE TWORZYMY DOBRO   to nowy projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie  który skierowany jest do uczniów SP w Dominikowicach oraz seniorów. W ramach grantu uczniowie  uczestniczą w warsztatach kulinarnych, artystycznych.
Odbędzie się też Senioriada i wspólna Debata Międzypokoleniowa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - program MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRA EDUKACYJNE –WSPARCIE INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ.