Szukaj

Młodzi, aktywni w powiecie gorlickim

 


4 maja grupa młodych uczestników projektu wzięła udział w Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica. Czterech uczestników zostało radnymi. Na sesji zostały im wręczone zaświadczenia oraz złożyli ślubowanie. Ponadto wybrano przewodniczącego, zastępcę i sekretarza MRG.
Było także wystąpienie Pana Wójta Gminy Moszczenica.