Szukaj

Młodzi, aktywni w powiecie gorlickim


Jednym z zadań realizowanego projektu "Młodzi, aktywni w powiecie gorlickim" jest przygotowanie młodych ludzi do roli świadomych i aktywnych obywateli. W tym celu zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami władz lokalnych tj. wójtem gminy Gorlice, Starostą Powiatu Gorlickiego, oraz posłami na sejm.
Spotkania te miały  na celu przybliżenie uczestnikom projektu  pracy samorządowców, zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności. Młodzi dowiedzieli się jak  funkcjonuje  Rada Gminy, jakie są jej zadania, rola  oraz dostępność sesji Rady  dla wszystkich zainteresowanych. Na spotkaniach  młodzież  bezpośrednio zadawała pytania dotyczące nurtujących ich tematów,  przedstawiała swoje wizje działań dla młodzieży i inicjatywy współpracy z samorządem.

Podczas spotkania z panią Poseł dowiedzieli się o  pracy w sejmie, wyzwaniach jakie ze sobą niesie praca posła i wszystkim, co związane z piastowaniem tak ważnego urzędu. Spotkania odbywały się w bardzo sympatycznej atmosferze. Wszyscy uważnie słuchali naszych gości oraz mieli okazję zadawać pytania dotyczące interesujących je kwestii. Uczniowie byli usatysfakcjonowani wyczerpującymi odpowiedziami naszego gościa.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG