Szukaj

Młodzi, aktywni w powiecie Gorlickim !

 


Trwają działania w ramach projektu "Młodzi, aktywni w powiecie Gorlickim” , którego uczestnikami są przedstawiciele Samorządów Uczniowskich, opiekunowie i inne osoby  współpracujące z SU ze szkół podstawowych w powiecie gorlickim. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli SU poprzez zwiększenie stopnia ich decyzyjności i poszerzenie niezbędnej wiedzy. Prowadzone są m.in.  szkolenia dotyczące funkcjonowania samorządu uczniowskiego, kampanie zachęcającej do kandydowania w wyborach do rad SU , debaty. Uczestnicy opracują koncepcję współpracy SU z samorządem terytorialnym na podstawie analizy wdrożonych w projekcie inicjatyw samorządów.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG