Szukaj

Letnia Szkoła Młodych Talentów

 W ramach projektu Małopolskie Talenty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II etapie edukacyjnym ( klasy 7-8). Termin wyjazdu: od 26 czerwca do 2 lipca 2022r.

Przypominam, że  LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) - każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w załączonej  informacji.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 29 kwietnia  2022 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodny z załączonym wzorem. Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz lub złożyć osobiście pod tym samym adresem.

UWAGA! W tym roku wracamy do pełnej wersji formularza, w której już na etapie zgłoszenia ucznia  są podawane wszystkie informacje na potrzeby oceny spełnienia kryteriów.  Nie będziemy więc prosić Państwa Beneficjentów o dodatkowe informacje na dalszym etapie rekrutacji i kwalifikacji.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Bardzo prosimy o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w LSMT, a nauczycielom CWUZ - prośby o upowszechnienie informacji o tym przedsięwzięciu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl


informacja o LSMT

formularz zgłoszeniowy