Szukaj

 W związku z pandemią COVID-19 w życiu społecznym zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. 


Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz dzieci i młodzieży . 

W ramach Mikołajek dla klas 1-3 został opracowany  i wydrukowany Kalendarz na rok 2021. Wychowawcy klas poinformują rodziców o możliwościach odbioru kalendarzy. 

Akcja wpisuje się w projekt „Młodzi, Aktywni, Kreatywni w Gminie Gorlice w ramach programu” 
NIW - FIO 2020