Szukaj

Mówię poprawnie - przygoda z logopedią-to kolejny projekt który realizuje Stowarzyszenie

 

Czas realizacji to okres od 01-06-2020 ⇒  do 31-12-2020

Inicjatywa zakłada powstanie Gabinetu Logopedycznego , którego działalność przyczyni się do ekonomizacji Stowarzyszenia.

Nowo powstały gabinet zajmuje się profilaktyką logopedyczną, diagnozą i terapią wad wymowy oraz zaburzeń mowy dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie i dzieci  które potrzebują  tego wsparcia.  Po etapie testowania przygotowana zostanie oferta usług dla dzieci, młodzieży a nawet dorosłych z terenu powiatu gorlickiego. Będzie to oferta płatna, w ten sposób Stowarzyszenie pozyska fundusze na swoją statutową działalność.
Gabinet oferować będzie kompleksowe badanie i diagnozę rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje i porady, profilaktykę w zakresie wad wymowy, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, ćwiczenia dykcji, wyrazistości i tempa wymowy.

W ramach grantu wykonano działania :

-Przygotowano ofertę warsztatów
-Utworzono gabinet Logopedyczny - dostosowanie
-Pomieszczenia- aranżacja-zakupiono  pomoce edukacyjne
-Przetestowano powstałe  usługi


GALERIA