Szukaj

Rozdano nagrody "Sapere Auso" dla szkół, instytucji oraz stowarzyszeń z Województwa Małopolskiego.


Zaszczytnym tytułem wyróżniono podmioty, które mają szczególny dorobek wychowawczy i realizują program zawarty w sentencji: "sapere auso", co oznacza : „temu, który odważył się być mądrym". Uroczysta Gala Laureatów odbyła się 28 listopada 2018 r. w Krakowie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina. Z naszego regionu honorową Statuetkę odebrały panie Sabina Kurzawa i Renata Dulęba ze Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice oraz Burmistrz Gorlic pan Rafał Kukla, który nominował Stowarzyszenie do nagrody. 
Małopolska Fundacja "Sapere Auso" przyznaje nagrody - statuetki, już od ośmiu lat. Mogą je otrzymać placówki oświatowe, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz instytucje kultury i uczelnie wyższe. O tym, kto zostanie wyróżniony decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności - PAU, uczelni krakowskich, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego 
W tym roku jedną z wyróżnionych placówek – i jedynym Stowarzyszeniem - było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, działające w powiecie gorlickim, głównie na terenie Gminy Gorlice. Stowarzyszenie w partnerstwie z Miastem Gorlice od roku 2017 realizuje dwa projekty „Małopolskie Talenty” skierowane do uczniów I oraz II etapu edukacyjnego, których celem jest wsparcie blisko 384 zdolnych i utalentowanych uczniów z powiatu gorlickiego, w tym również z miasta Gorlice. Stowarzyszenie prowadzi także wiele projektów kulturalnych. Jest również organizatorem licznych wyjazdów do ważnych miejsc położonych na kulturalnej mapie naszego kraju, z czego bardzo chętnie korzystają mieszkańcy Gminy Gorlice.